Allar gjaldskrár

Hér má finna einfaldaðar útgáfur af gjaldskrám Ísafjarðarbæjar og hlekk á auglýstar gjaldskrár í Stjórnartíðindum þegar það á við. Undir hverri gjaldskrá er einnig hlekkur á prentvæna útgáfu. Í valmynd til hægri má finna þær reglur og samþykktir sem gjaldskrár byggja á.

Gjaldskrár gilda frá 1. janúar 2022.

Áhaldahús

Vöruheiti Eining Útselt m. vsk.
Útseld vinna    
Verkamaður, dagvinna kr./klst. 6.424 kr.
Verkamaður, yfirvinna kr./klst. 9.765 kr.
Verkamaður 3, dagvinna kr./klst. 7.709 kr.
Verkamaður 3, yfirvinna kr./klst. 11.718 kr.
Vélamaður með verkstjóra, dagvinna kr./klst. 9.252 kr.
Vélamaður með verkstjóra, yfirvinna kr./klst. 14.062 kr.
Leiga á áhöldum    
Fánastangir kr./dag 4.061 kr.
Leiga á tækjum    
Sanddreifari kr./dag 8.122 kr.
Sanddreifari kr./klst. 1.089 kr.
Snjóblásari kr./dag 7.440 kr.
Snjóblásari kr./klst. 997 kr.
Leiga á vinnuvélum og bílum  
Götusópur RB T40 kr./klst. 26.806 kr.
Hjólaskófla CAT 950E kr./klst. 21.118 kr.
Hjólaskófla IT 28B kr./klst. 17.057 kr.
Hydrema kr./klst. 15.434 kr.
Kubota IMO516 kr./klst. 8.268 kr.

Prentvæn útgáfa

Búfjáreftirlit

Skoðunargjald  
Haustskoðun (með vsk.) 10.420 kr.
Handsömun og fóðrun  
Komi til þess að grípa þurfi til handsömunar, fóðrunar og/eða hýsingar gripa samkvæmt ákvæðum laga nr. 103/2002 skal búfjáreigandi greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði sveitarfélagsins við handsömun, fóðrun og/eða hýsingu í hvert sinn.

Sjá nánar í samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Fasteignagjöld

Samantekt um fasteignagjöld 2022

Álagning

Íbúðarhúsnæði

Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur

0,56%

1,65%

Lóðarleiga

1,50%

3,00%

Vatnsgjald

0,02%

0,30%

Holræsagjald*

0,15%

0,30%

Rotþróargjald*

12.378 kr.

 

*Sjá nánar í gjaldskrá Ísafjarðarbæjar um fráveitugjöld.

Prentvæn útgáfa

 

Dýrahald

Hundahald

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

3.000 kr.

Árlegt eftirlitsgjald

12.000 kr.

Hlutfallslegt eftirlitsgjald við leyfisveitingu, miðað við 1. mars

1.000 kr.

Handsömun

 

Fyrsta afhending hunds

18.831 kr.

Önnur afhending hunds

37.663 kr.

Þriðja afhending hunds

56.494 kr.

Fyrsta afhending hunds án leyfis

37.663 kr.

Sjá nánar í samþykkt um hundahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Kattahald 

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

5.022 kr.

Handsömun

 

Afhending kattar á flækingi sem veldur ónæði

6.277 kr.

Sjá nánar í samþykkt um kattahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Fráveitugjöld

Holræsagjald

 

Upphæð holræsagjalds er:

 

0,15% af fasteignamati íbúðarhúsa og -lóða

 

0,30% af fasteignamati annars húsnæðis og lóða

 

Rotþróargjald

 

Árlegt gjald fyrir hreinsun og losun rotþróa

12.700 kr.

Umbeðin aukahreinsun og losun

38.000 kr.

Kílómetragjald vegna aukalosunar

750 kr./km

Miðað er við að rotþrær séu losaðar og hreinsaðar á þriggja ára fresti.

Sjá nánar í samþykkt um fráveitu í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

 

Gatnagerðargjöld og leyfisgjöld byggingarfulltrúa

Grunnur gatnagerðargjalds er byggingarkostnaður fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt verðgrunni fyrir gatnagerðargjald frá Hagstofu Íslands.

Álagning gatnagerðargjalds er mismunandi eftir húsgerð/notkun fasteignar. Hún er reiknuð sem ákveðinn hundraðshluti af grunni gatnagerðargjalds skv. eftirfarandi töflu.

Gatnagerðargjöld

Einbýlishús

9,0%

Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir

6,5%

Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri

4,5%

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði

5,5%

Iðnaðarhúsnæði og annað atvinnuhúsnæði

3,5%

Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi

5,5%

Skólamannvirki

6,0%

Sólskálar

4,5%

Sumarhús

3,0%

Prentvæn útgáfa

Leyfisgjöld byggingarfulltrúa

Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m2

38.153 kr.

Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m2

76.306 kr.

Nýbyggingar

445 kr./m2

Sumarbústaðir

1.590 kr./m2

Stöðuleyfi hjólhúsa, báta og þess háttar, árgjald

25.435 kr.

Stöðuleyfi gáma, árgjald

46.359 kr.

Breyting á lóðaleigusamningi að beiðni lóðahafa

16.150 kr.

Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs

22.799 kr.

Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa

11.874 kr.

Úttekt vegna meistaraskipta

12.112 kr.

Úttekt vegna byggingarstjóraskipta

49.872 kr.

Lóðagjald

35.623 kr.

Yfirferð aðaluppdrátta

31.701 kr.

Tímavinnugjald við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta*

18.881 kr./klst.

Endurnýjun byggingarleyfis

11.874 kr.

Leyfi til niðurrifs mannvirkja

30.281 kr.

Breyting á skráningu**

30.874 kr.

Vottorð

 

Byggingarstig húsa

29.251 kr.

Afgreiðsla skráningartöflu

31.794 kr.

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 2-4 eignir

28.681 kr./eignarhlut

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 5-15 eignir

42.926 kr./eignarhlut

*Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta.

**Eftirlit skoðunarstofu skv. reikningi faggildrar skoðunarstofu, sbr. 3.3. kafla bygginga­reglugerðar 112/2012.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Grunnskólar: Dægradvöl

Dægradvöl

Tímagjald

390 kr.

Hressing

200 kr.

Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði

18.900 kr.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga.
Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Leigu- og þjónustugjöld

Húsnæði, Grunnskólinn á Ísafirði

Skólastofa, stór, gisting

Leiga í eina nótt

28.390 kr.

Skólastofa, lítil, gisting

Leiga í eina nótt

18.990 kr.

Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar

Hver sólarhringur

9.480 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver sólarhringur

11.770 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver klukkustund

11.770 kr.

Skólastofa til fundarhalda, dagur

Allt að 4 klst.

4.890 kr.

Skólastofa til fundarhalda, kvöld

Allt að 4 klst.

9.480 kr.

Skólastofa til fundarhalda

Hver viðbótarklst.

1.360 kr.

Tölvuver lítið, dagur

Allt að 4 klst.

10.160 kr.

Tölvuver lítið. kvöld

Allt að 4 klst.

16.230 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur

Allt að 4 klst.

13.570 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

24.360 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

13.570 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

24.360 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

14.230 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

18.960 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver viðbótarklst.

2.470 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver sólarhringur

37.930 kr.

Búnaður

Nemendastólar, nemendaborð

Allt að sólarhringur

540 kr./stk.

Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði

Allt að sólarhringur

660 kr.

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Skólamatur

Stök máltíð miðað við mánaðargjald

490 kr.

Hafragrautur, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

1.410 kr.

Ávextir, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

2.350 kr.

Mjólk, einu sinni á dag, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

1.000 kr.

Mjólk, tvisvar á dag, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

2.000 kr.

Prentvæn útgáfa

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gjöld

 

 

Lestargjald

17,5 kr.

GRT

Bryggjugjald (<20.000 brt.)

8,80 kr.

GRT

Bryggjugjald (>20.000 brt.)

11,00 kr.

GRT

Hverja byrjaða 24 tíma sem skipið liggur bundið. Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 26
sinnum í mánuði. Heimilt er að taka lestar og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem
mánaðargjald, 122 kr. Á mælieiningu en þó aldrei lægra en 136 kr. á mánuði. Bátar minni en
20 brt. greiði þó aldrei lægra en 8.880 kr. á mánuði.

Vörugjöld

 

 

Vörugjöld, 1. flokkur

395 kr.

tonn

Vörugjöld, 2. flokkur

650 kr.

tonn

Vörugjöld, 3. flokkur

725 kr.

tonn

Vörugjöld, 4. flokkur

1.830 kr.

tonn

Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald)

1,58%

af aflaverðmæti

Hámarksgjald skv. 4. flokki

7.300 kr.

tonn

Lágmarksgjald í öllum flokkum

790 kr.

tonn

Farþegagjald

 

 

Farþegagjöld fullorðin

190 kr.

farþega

Farþegagjöld barn að 12 ára

150 kr.

farþega

Siglingavernd

 

 

Siglingavernd (ISPS)

51.370 kr.

komu

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu

5.860 kr.

klst.

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu

9.550 kr.

klst.

Þjónusta

 

 

Rafmagnssala

18,75 kr.

KWST

Rafmagnstenglagjald 10-20 A

2.830 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 32-63 A

5.660 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 125 A

10.490 kr.

stk.

Bátar sem eru á föstu mánaðargjaldi skulu að lágmarki greiða eitt tengigjald í mánuði.

Hafnsaga

 

 

Hafnsögugjald

7,00 kr.

GRT

Hafnsögugjald/leiðsögugjald/hafnsögusjóður

9.400 kr.

 

Lágmarksgjald vegna hafnsögu skal þó aldrei vera lægra en 75.000 kr.

Hafnsögubátur

 

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn

25.330 kr.

klst.

Fyrir eina ferð með hafnsögumann

25.330 kr.

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar

52.800 kr.

klst.

Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggingafélaga

Leigugjöld

 

 

Leiga á gámavöllum, svæði A

95 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, svæði B

65 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna

215 kr.

m2/mán.

Leiga í geymsluporti, Suðurtanga

100 kr.

m2/mán.

Hafnarbakkaleiga

345 kr.

tonn/m3

Leiga á kranalykli

4.240 kr.

skipti

Leiga á lyftara m/manni

12.315 kr.

klst.

Leiga á flotgirðingu

11.040 kr.

klst.

Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði

19.605 kr.

m2/ár

Hafnarstarfsmönnum er heimilt að láta fjarlægja varning þann sem settur er á hafnarsvæðið á
kostnað eiganda eða beita sektum sé óskum um hreinsun ekki sinnt.

Sekt

5.330 kr.

á sólarhring

Vatnsgjald

 

 

Vatn fyrir báta <15 brt.

1.700 kr.

mán.

Vatn fyrir báta 15-30 brt.

3.400 kr.

mán.

Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn

380 kr.

m3

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma

5.700 kr.

útkall

Móttaka skipa

 

 

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu

12.060 kr.

mann

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu

18.300 kr.

mann

Sorphirðugjald

 

 

Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa

10.900 kr.

ferð

Úrgangsgjald

lágm. 6.150 kr. hám. 52.100 kr.

brt.

Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd)

2,80 kr.

brt.

Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.

Úrgangsgjald A: Komugjald 

0,76 kr. 

brt.

Úrgangsgjald A: Lágmarksgjald 

6.150 kr.

 
Úrgangsgjald A: Hámarksgjald 

52.100 kr. 

 

Úrgangsgjald B: Lækkað úrgangsgjald A ef skipstjóri
getur sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð í
skipinu.

0,83 kr.

brt.

Úrgangsgjald B: Lágmarksgjald 

6.600 kr.

 

Úrgangsgjald B: Hámarksgjald 

55.940 kr.

 

Úrgangsgjald C: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á árinu greiða skv.
B-lið fyrir fimmtu komu og allar komur eftir það.

Úrgangsgjald D: Skip og bátar sem hafa varanlega
viðlegu í höfnum Ísafjarðarbæjar skulu greiða fast
mánaðargjald vegna umsýslu og eftirlits hafnar vegna
móttöku á sorpi.

6.600 kr.

mán.

Úrgangsgjald E: Förgunargjald, farþegaskip yfir 60 m
að lengd

miðast gjaldið við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt.: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt.: 10 m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt.: 15 m3

2,80 kr.

brt.

Úrgangsgjald E: Förgunargjald, öll önnur skip við 5 m3
af sorpi

2,80 kr.

brt.

Úrgangsgjald F: Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald samkvæmt E-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losun magns. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist á skrifstofu Hafna Ísafjarðarbæjar innan tveggja sólahringa frá brottför skips.

Kjósi skipstjóri eða útgerðarmaður eftir þjónustu viðurkennds sorpmóttökuaðila þá greiðir hann allan kostnað þar að lútandi og skal skila til hafnarinnar útfylltu eyðublaði um magn og sundurliðun þess úrgangs sem skilað er í land. Misbrestur á þessu getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.

Úrgangsgjald G: Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 1200/2004 um móttöku á úrgangi og farmleifum frá skipum getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum sem hafa reglulega viðkomu í höfnum Ísafjarðarbæjar og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu Umhverfisstofnunnar um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
Úrgangsgjald H: Förgunargjald. Skip sem eru undanþegin gjaldskyldu skv. C-lið 1. tl. 2. mgr. 17. gr. hafnalaga skulu eftir sem áður greiða fyrir losun og förgun sorps hvort sem óskað er eftir viðurkenndum móttökuaðila eða ekki.
Úrgangsgjald I: Fast mánaðargjald. Bátar og skip í fastri viðlegu sem greiða fast mánaðargjald skulu greiða að lágmarki eitt sorpeyðingargjald samkvæmt stærðarflokki fyrir hvern mánuð í viðlegu.

Vogargjöld

 

 

Almenn vigtun

230 kr.

tonn

Vogargjald smábáta, lágmarksgjald

840 kr.

löndun

Flutningabílar og skoðun á bílavog

2.340 kr.

skipti

Lágmarksgjald, vöruvigtun

1.650 kr.

hver vigtun

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 17-22, lágm. 2 tímar

5.680 kr.

klst.

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 22-6, lágm. 4 tímar

5.680 kr.

klst.

Viðlegugjöld

 

 

Bátar <20 brt.

9.025 kr.

mán.

Bátar >20 brt.

13.825 kr.

mán.

Bátar <20 brt. fast legupláss

11.460 kr.

mán.

Bátar >20 brt. fast legupláss

17.835 kr.

mán.

Daggjald báta <20 brt.

2.415 kr.

á dag

Daggjald báta >20 brt.

2.470 kr.

á dag

Skip >80 brt.

125 kr.

á brt. á mán.

Uppsátursgjald

2.870 kr.

mán.

Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga

2.870 kr.

á dag

Kranagjald, löndun með hafnarkrana

340 kr.

tonn

Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum

170 kr.

tonn

Prentvæn útgáfa

Leikskólar og dagforeldrar

Leikskólagjöld og hressing

4 tíma vistun

13.790 kr.

5 tíma vistun

17.230 kr.

6 tíma vistun

20.510 kr.

7 tíma vistun

24.130 kr.

8 tíma vistun

27.570 kr.

9 tíma vistun

30.950 kr.

Álag vegna ítrekaðrar seinkunar

1.770 kr.

Hádegisverður, mánaðargjald

6.005 kr.

Morgunhressing, mánaðargjald

3.887 kr.

Síðdegishressing, mánaðargjald

3.887 kr.

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum).
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga.
Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Dagforeldrar, viðmiðunargjald

4 tíma vistun

29.030 kr.

5 tíma vistun

36.301 kr.

6 tíma vistun

43.571 kr.

7 tíma vistun

50.831 kr.

8 tíma vistun

59.116 kr.

9 tíma vistun

65.311 kr.

Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga.
Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

 

Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., viðmiðunargjald

351.207 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.

87.802 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.

75.259 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

 

Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.

351.207 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.

87.802 kr.

Verulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.

225.777 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.

81.574 kr.

Óverulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.

150.518 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.

87.802 kr.

Kostnaður vegna grenndarkynningar

 

Grenndarkynning

87.802 kr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis

 

Afgreiðslugjald

87.802 kr.

Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. I og II viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald

163.062 kr.

Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald

87.802 kr.

Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi

31.358 kr.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá 

Skíðasvæði og leiga á skíðabúnaði

Skíðasvæðið Tungudal – alpasvæði

Byrjendabrekka, 15. nóvember-15. mars

Frítt

Byrjendabrekka, 15. mars-15. maí

Fylgir gjaldskrá

Helgar og rauðir dagar

Allir dagar eins

1 klukkustund

2.100 kr.

2 klukkustundir

2.700 kr.

3 klukkustundir

3.000 kr.

Einn dagur

3.500 kr.

Þriggja skipta passi

8.500 kr.

Fjölskyldupassi – 3-5 manns í 1-3 daga

20% afsláttur

Skíðasvæðið Seljalandsdal – gönguskíðasvæði

Eitt skipti

1.200 kr.

Námskeiðspassi

3.300 kr.

Vetrarkort á alpa- og gönguskíðasvæði

Vetrarkort

27.000 kr.

Skíðavikupassi – mánudagur til mánudags

14.000 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 5 ára og yngri á alpa- og gönguskíðasvæði og 50% afsláttur fyrir börn 6 til 18 ára.

Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Allir skíðaiðkendur á alpa- og gönguskíðasvæði þurfa að kaupa sér vasakort, einnota eða fjölnota. Fjölnota kortin, sem eru úr plasti, kosta 1.000 kr. og er hægt að nota ár eftir ár og á önnur skíðasvæði annarstaðar á landinu. Einnota kortin eru úr pappír og kosta 350 kr. og er hægt að nota í nokkur skipti.

Vetrarkort keypt á tímabilinu 1. nóvember-31. desember er á 20% afslætti af fullu verði.
Vetrakort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskólanema) er á 25% afslætti gegn framvísun nemakorts.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Keypt vetrarkort eru á ábyrgð kaupanda, veðurfar og lokanir vegna annarra óviðráðanlegra ástæðna/atvika veita ekki rétt til endurgreiðslu eða afsláttar.

Leiga á skíðabúnaði

 

Svigskíða- og brettaleiga

1 dagur

Skíði/bretti, allur búnaður 146/130 cm og stærri

4.700 kr.

Skíði/bretti, allur búnaður 145/125 cm og minni

3.700 kr.

Skíði, allur búnaður 110 cm og minni

2.700 kr.

Skíði/bretti 146/130 cm og stærri

3.300 kr.

Skíði/bretti 145/125 cm og minna

2.500 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.300 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.600 kr.

Stafir

900 kr.

Gönguskíðaleiga

1 dagur

Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun

4.500 kr.

Skíði, skinn

3.600 kr.

Skíði, riffluð

3.300 kr.

Ef skór og stafir eru teknir með leigu á skíðum

1.800 kr.

Allur búnaður 150 cm og minni

3.500 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.300 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.600 kr.

Stafir

900 kr.

Ef leigt er í þrjá eða fleiri daga er veittur 20% afsláttur af leigu.

Prentvæn útgáfa

Skóla- og tómstundasvið

Útseld vinna, án vsk.

19.340 kr./klst.

Greiningargögn í útleigu

6.650 kr./dagur

Prentvæn útgáfa

Slökkvilið: Sala, útleiga og þjónusta

Slökkvitækjaþjónusta

Yfirfara dufttæki, 1-12 kg

2.530 kr.

Yfirfara dufttæki, 25-50 kg

10.759 kr.

Yfirfara vatns- og léttvatnstæki

2.530 kr.

Yfirfarið CO2 tæki, 2-8 kg

2.530 kr.

Yfirfara CO2 tæki, 10-23 kg

12.719 kr.

Yfirfara slökkvikerfi skipa, úttekt

29.655 kr.

Yfirfara slökkvitæki, vottorð

819 kr.

Hlaða vatnstæki/léttvatnstæki

6.612 kr.

Hlaða kolsýrutæki, per kg

1.321 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 2-9 kg

10.983 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 10-23 kg

20.743 kr.

Hlaða lofthylki

1.678 kr.

Þolreyna köfunarkút

Skv. reikningi

Þolreyna reykköfunarhylki

Skv. reikningi

Förgun slökkvitækja

819 kr.

Akstur innan svæðis

819 kr.

Akstur utan svæðis, á kílómeter

114 kr.

Útleiga tækja

Tankbíll

33.188 kr.

Dælubíll

33.188 kr.

Körfubíll

38.413 kr.

Útseld vinna (slökkvistöð)

16.698 kr.

Vatnssuga

10.755 kr./klst.

Slökkvidæla

18.744 kr.

Reykblásari

12.292 kr.

Lokaskoðun eldvarnareftirlits

58.388 kr.

Í maí 2021 var eftirfarandi bætt við gjaldskrá slökkviliðs:
Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum. Innheimt skal fyrir alla vinnu og tæki.
45% álag er lagt á útselda vinnu starfsmanna slökkviliðs eftir kl. 16 á virkum dögum og um helgar. Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna
eins og kvikmyndatöku, móttöku erlendra þjóðhöfðingja eða sendimanna, menningarviðburða o.fl. þess háttar.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá lögbundinnar þjónustu

Sorphirða

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps

Sorpgjöld á heimili (árgjald)

 

Sorphirða

19.900 kr.

Sorpförgun

37.900 kr.

Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóðahættu

18.950 kr.

 

Móttöku og flokkunarstöðvar

Gjöld í endurvinnslustöð

 

Blandaður/grófur úrgangur

37 kr./kg

Timbur

46 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang, t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Sundlaugar, líkamsrækt og íþróttahús

Sundlaugar

Eitt skipti

1.100 kr.

10 skipti

7.000 kr.

30 skipti

16.500 kr.

Árskort

20.000 kr.

Árskort fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja

4.000 kr.

Leiga á handklæði

750 kr.

Leiga á sundfötum

750 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 18 ára og yngri í sundlaugar Ísafjarðarbæjar.
Gjaldfrjálst er fyrir fylgdarfólk fólks með fötlun.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. 

Prentvæn útgáfa

Líkamsrækt á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri

Eitt skipti

800 kr.

Einn mánuður

4.800 kr.

Þrír mánuðir

12.240 kr.

Árskort

24.480 kr.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Prentvæn útgáfa

Íþróttahús

Leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín:

Ísafjörður, Torfnes: badminton

2.560 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 1/3 salur

5.120 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 2/3 salur

9.700 kr.

Ísafjörður, Torfnes: heill salur

13.100 kr.

Ísafjörður, Torfnes: óhefðbundinn tími

8.190 kr.

Ísafjörður, Austurvegur

5.800 kr.

Ísafjörður, Austurvegur – samningsbundin leiga

3.990 kr.

Þingeyri

5.800 kr.

Flateyri

5.800 kr.

Suðureyri

5.800 kr.

Gjald fyrir aðra útleigu

Leiga hverja klukkustund

Fyrstu 8 klst.

Eftir 8 klst.

Ísafjörður, Torfnes

20.100 kr.

13.100 kr.

Þingeyri

12.200 kr.

8.300 kr.

Flateyri

12.200 kr.

8.300 kr.

Suðureyri

12.200 kr.

8.300 kr.

Færanlegt svið (per dag)

23.000 kr.

24.500 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-100 stólar

 

22.500 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-600 stólar

 

44.000 kr.

Um útleigu íþróttahúsa er farið eftir Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar, staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10. apríl 2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19. apríl 2000.

Gervigrasvöllur

Afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klukkustund

Torfnesvöllur

6.200 kr.

Prentvæn útgáfa

Söfn

Bókasafnið Ísafirði

Skírteini fyrir fullorðna, árgjald
Lánþegar undir 18 ára, eldri borgarar (67+) og öryrkjar greiða ekki árgjald

2.000 kr.

Nýtt skírteini í stað glataðs korts

410 kr.

Glötuð bók/snælda/myndband/diskur bætist með endurkaupsverði

 

Bækur sem eru tveggja ára og yngri endurgreiðist að fullu

 

Bækur eldri en tveggja ára greiddar að hálfu (hvert tilfelli metið)

 

Dagsektir/hámarkssekt fyrir hvert eintak

 

Bækur

30 kr./600 kr.

Barnabækur (50% afsláttur af hámarkssekt)

30 kr./300 kr.

DVD fullorðinsefni/fræðsluefni

200 kr./1400 kr.

DVD barnaefni

200 kr./700 kr.

Myndbönd og diskar

60 kr./500 kr.

Önnur þjónusta

 

Millisafnalán

1.000 kr.

Bókarpöntun

0 kr.

Ljósrit/útprentun/skönnun A4

40 kr./síða

Ljósrit/útprentun/skönnun A3

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A4

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A3

160 kr./síða

Internetaðgangur, 1 klst.

300 kr.

Plöstun á bók (viðmið)

600 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

7.000 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.800 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

21.000 kr.

Héraðsskjalasafnið Ísafirði

Vottorð/endurrit skjala

2.000 kr./síða

Skönnun A4

50 kr./síða

Skönnun A3

80 kr./síða

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

7.000 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.800 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

21.000 kr.

Ljósmyndasafnið Ísafirði

Myndaleit

3.000 kr.

Skönnun

 

1-10 myndir

365 kr./stk.

11-20 myndir

265 kr./stk.

>20 myndir

205 kr./stk.

Prentútgáfa (myndir stærri en venjuleg skönnun)

2.350 kr./stk.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í bók/tímariti/dagblaði (lágmark)

4.700 kr.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í sjónvarpi/kvikmyndum (lágmark)

7.100 kr.

Afgreiðsla/birting til einkanota (lágmark)

1.500 kr.

Myndvinnsla, Photoshop

2.650 kr./klst.

Myndaprentun á venjulegan pappír A4

250 kr./síða

Myndaprentun á venjulegan pappír A3

400 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A4

1.530 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A3

3.000 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A1

6.250 kr./síða

Líma á fóm

1.580 kr./síða

Plöstun/viðgerð á bók (viðmið)

600-1.000 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.800 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

21.000 kr.

Prentvæn útgáfa, bókasafn

Prentvæn útgáfa, listasafn, ljósmyndasafn og héraðsskjalasafn

Tjaldsvæði

Ísafjarðarbær rekur tjaldsvæði á Þingeyri. Önnur tjaldsvæði eru rekin í verktöku.

Smellið hér til að skoða önnur tjaldsvæði í sveitarfélaginu

Tjaldsvæðið á Þingeyri

Fullorðnir

1.830 kr./sólarhring

Aldraðir og öryrkjar

1.280 kr./sólarhring

Rafmagn

1.200 kr./sólarhring

Gistináttaskattur

333 kr./sólarhring

Þvottavél

1.000 kr.

Þurrkari

1.000 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-16 ára.
Ef greitt er fyrir þrjá sólarhringa er sá fjórði gjaldfrjáls.

Prentvæn útgáfa

Útsvar

Útsvarsprósenta árið 2022 er 14,52%.

Vatnsveita

Heiti gjalds

Eining

Taxti frá 01.01.2022

Ársfjórðungsgjald 2022

Mælagjald

 

 

 

að 20 mm

kr. á ári

9.808 kr.

2.452 kr.

20-24 mm

kr. á ári

13.817 kr.

3.290 kr.

25-31 mm

kr. á ári

17.385 kr.

4.139 kr.

32-39 mm

kr. á ári

20.769 kr.

4.945 kr.

40-49 mm

kr. á ári

27.781 kr.

6.614 kr.

50-74 mm

kr. á ári

83.478 kr.

19.876 kr.

75-99 mm

kr. á ári

90.453 kr.

21.536 kr.

100 mm og stærri

kr. á ári

97.442 kr.

23.201 kr.

Aukavatnsgjald – mánaðarnotkun

   

0-20.000 m3

kr. á m3

38 kr.

Umfram 20.001 m3

kr. á m3

13 kr.

Heimæðagjald

 

 

Inntaksgjald

   

Utanmál 32 mm

kr.

373.442 kr.

Utanmál 40 mm

kr.

484.924 kr.

Utanmál 50 mm

kr.

653.995 kr.

Utanmál 63 mm

kr.

917.820 kr.

Utanmál 75 mm

kr.

1.283.823 kr.

Utanmál 90 mm

kr.

1.552.995 kr.

Yfirlengd

 

 

Utanmál 32 mm

kr./lengdarmeter

7.989 kr.

Utanmál 40 mm

kr./lengdarmeter

9.104 kr.

Utanmál 50 mm

kr./lengdarmeter

10.220 kr.

Utanmál 63 mm

kr./lengdarmeter

12.632 kr.

Utanmál 75 mm

kr./lengdarmeter

17.643 kr.

Utanmál 90 mm

kr./lengdarmeter

27.862 kr.

Yfirlengd reiknast af heimtaug sem er lengri en 25 metrar í lóð viðkomandi húss. Heimæðar 110 mm og víðari verða unnar samkvæmt reikningi. Ef farið er með heimtaug í gegnum frágengna lóð greiðir húseigandi frágang samkvæmt kostnaðarverði. Ef frost/klöpp er í jörðu er heimilt að innheimta 25% viðbótarálag.

Prentvæn útgáfa

Velferðarsvið

Akstursþjónusta fatlaðra, aldraðra og öryrkja (ferliþjónusta)

Stakt fargjald

240 kr.

Félagsleg heimaþjónusta

Heimaþjónusta, almennt gjald

1.300 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000-420.000 kr. í mánaðartekjur

660 kr./klst.

Hjón með 480.000-672.000 kr. í mánaðartekjur

660 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Hjón með 480.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Félagsstarf aldraðra

Innritunargjald – Ísafirði og Suðureyri

0 kr. á önn

Innritunargjald – Þingeyri og Flateyri

0 kr. á önn

Kaffi og meðlæti

430 kr./skipti

Kaffi

0 kr./bolli

Tjörn, íbúðir aldraðra

Húsaleiga, lítil íbúð

76.300 kr./mán.

Húsaleiga, stór íbúð

105.800 kr./mán.

Þátttaka í rekstri

38.100 kr./mán.

Hlíf, íbúðir aldraðra, þjónusturými

Leiga á sal

35.000 kr./skipti

Ellilífeyrisþegar fá 5.000 kr. afslátt.

 

Dúkar

810 kr./stk.

Máltíð til aldraðra

1.500 kr./máltíð

Heimsendur matur vegna sérstakra aðstæðna

1.600 kr./máltíð

Hæfingastöðin Hvesta

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

205 kr./skipti

Hádegisverður

540 kr./máltíð

Hálfur dagur, máltíð og kaffi

750 kr.

Heill dagur, máltíð og 2x kaffi

950 kr.

Skammtímavistun

Morgunmatur

135 kr./máltíð

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

205 kr./skipti

Hádegisverður

540 kr./máltíð

Kvöldverður

950 kr./máltíð

Heill dagur

2.050 kr.

Velferðarsvið – útseld vinna

Útseld vinna, án vsk.

19.800 kr./klst.

Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu velferðarsviðs samkvæmt þjónustusamningi.

Prentvæn útgáfa

Vinnuskóli

Sláttur á garði, að 100 m2

11.220 kr.

Sláttur á garði, 100-200 m2

22.430 kr.

Sláttur á garði, yfir 200 m2

29.940 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun

11.220 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

22.430 kr.

Prentvæn útgáfa

 

Gjaldskrár 2021

 

Áhaldahús

Vöruheiti

Eining

Útselt m. vsk.

Útseld vinna

 

 

Verkamenn með verkstjóra, dagvinna

kr./klst.

4.015 kr.

Verkamenn með verkstjóra, yfirvinna

kr./klst.

6.109 kr.

Vélamenn með verkstjóra, dagvinna

kr./klst.

4.386 kr.

Vélamenn með verkstjóra, yfirvinna

kr./klst.

6.631 kr.

Akstur innanbæjar Ísafjarðarbæ

kr./ferð

2.856 kr.

Leiga á áhöldum

 

 

Flaggstangir

kr./dag

3.966 kr.

Umferðarkeilur

kr./dag

792 kr.

Umferðarmerki

kr./dag

1.589 kr.

Endursöluvörur

 

 

Sorppokar

kr./stk.

239 kr.

Sorppokar

kr./búnt

7.932 kr.

Leiga á tækjum

 

 

Haugsuga

kr./dag

10.312 kr.

Ljósavél

kr./dag

6.346 kr.

Sanddreifari

kr./dag

7.932 kr.

Leiga á vinnuvélum og bílum

 

 

Götusópur RB T40

kr./klst.

26.178 kr.

Hjólaskófla CAT 950E

kr./klst.

20.624 kr.

Hjólaskófla IT 28B

kr./klst.

16.658 kr.

Hydrema

kr./klst.

15.072 kr.

Kubota IMO516

kr./klst.

8.075 kr.

Snjóbíll ÍS-0022

kr./klst.

13.486 kr.

Prentvæn útgáfa

Búfjáreftirlit

Skoðunargjald

Haustskoðun (með vsk.)

10.176 kr.

Handsömun og fóðrun

 

Komi til þess að grípa þurfi til handsömunar, fóðrunar og/eða hýsingar gripa samkvæmt ákvæðum laga nr. 103/2002 skal búfjáreigandi greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði sveitarfélagsins við handsömun, fóðrun og/eða hýsingu í hvert sinn.

Sjá nánar í samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Fasteignagjöld

Samantekt um fasteignagjöld 2021

Álagning

Íbúðarhúsnæði

Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur

0,56%

1,65%

Lóðarleiga

1,80%

3,00%

Vatnsgjald

0,10%

0,30%

Holræsagjald*

0,20%

0,33%

Rotþróargjald*

12.378 kr.

 

*Sjá nánar í gjaldskrá Ísafjarðarbæjar um fráveitugjöld.

Prentvæn útgáfa

 

Dýrahald

Hundahald

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

2.452 kr.

og árgjald

12.260 kr.

Árlegt eftirlitsgjald

9.808 kr.

Hlutfallslegt eftirlitsgjald við leyfisveitingu, miðað við 1. mars

817 kr.

Handsömun

 

Fyrsta afhending hunds

18.390 kr.

Önnur afhending hunds

36.780 kr.

Þriðja afhending hunds

55.170 kr.

Fyrsta afhending hunds án leyfis

36.780 kr.

Sjá nánar í samþykkt um hundahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Kattahald 

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

4.904 kr.

Handsömun

 

Afhending kattar á flækingi sem veldur ónæði

6.130 kr.

Sjá nánar í samþykkt um kattahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Fráveitugjöld

Holræsagjald

 

Upphæð holræsagjalds er:

 

0,20% af fasteignamati íbúðarhúsa og -lóða

 

0,33% af fasteignamati annars húsnæðis og lóða

 

Rotþróargjald

 

Árlegt gjald fyrir hreinsun og losun rotþróa

12.378 kr.

Umbeðin aukahreinsun og losun

37.134 kr.

Kílómetragjald vegna aukalosunar

730 kr./km

Miðað er við að rotþrær séu losaðar og hreinsaðar á þriggja ára fresti.

Sjá nánar í samþykkt um fráveitu í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

 

Gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld

Grunnur gatnagerðargjalds er byggingarkostnaður fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.

Álagning gatnagerðargjalds er mismunandi eftir húsgerð/notkun fasteignar. Hún er reiknuð sem ákveðinn hundraðshluti af grunni gatnagerðargjalds skv. eftirfarandi töflu.

Gatnagerðargjöld

Einbýlishús

9,0%

Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir

6,5%

Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri

4,5%

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði

5,5%

Iðnaðarhúsnæði og annað atvinnuhúsnæði

3,5%

Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi

5,5%

Skólamannvirki

6,0%

Sólskálar

4,5%

Sumarhús

3,0%

Prentvæn útgáfa

Byggingarleyfisgjöld

Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m2

37.259 kr.

Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m2

74.518 kr.

Nýbyggingar

435 kr./m2

Sumarbústaðir

1.553 kr./m2

Stöðuleyfi hjólhúsa, báta og þess háttar, árgjald

24.839 kr.

Stöðuleyfi gáma, árgjald

45.272 kr.

Breyting á lóðaleigusamningi að beiðni lóðahafa

15.771 kr.

Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs

22.265 kr.

Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa

11.596 kr.

Úttekt vegna meistaraskipta

11.828 kr.

Úttekt vegna byggingarstjóraskipta

48.703 kr.

Lóðagjald

34.788 kr.

Yfirferð aðaluppdrátta

30.958 kr.

Tímavinnugjald við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta*

18.438 kr./klst.

Endurnýjun byggingarleyfis

11.596 kr.

Leyfi til niðurrifs mannvirkja

29.571 kr.

Breyting á skráningu**

30.150 kr.

Vottorð

 

Byggingarstig húsa

28.565 kr.

Afgreiðsla skráningartöflu

31.049 kr.

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 2-4 eignir

27.947 kr./eignarhlut

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 5-15 eignir

41.920 kr./eignarhlut

*Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta.

**Eftirlit skoðunarstofu skv. reikningi faggildrar skoðunarstofu, sbr. 3.3. kafla bygginga­reglugerðar 112/2012.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Grunnskólar: Dægradvöl

Dægradvöl

Tímagjald

400 kr.

Hressing

200 kr.

Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði

19.300 kr.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Leigu- og þjónustugjöld

Húsnæði, Grunnskólinn á Ísafirði

Skólastofa, stór, gisting

Leiga í eina nótt

27.730 kr.

Skólastofa, lítil, gisting

Leiga í eina nótt

18.550 kr.

Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar

Hver sólarhringur

9.260 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver sólarhringur

11.500 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver klukkustund

11.500 kr.

Skólastofa til fundarhalda, dagur

Allt að 4 klst.

4.780 kr.

Skólastofa til fundarhalda, kvöld

Allt að 4 klst.

9.260 kr.

Skólastofa til fundarhalda

Hver viðbótarklst.

1.330 kr.

Tölvuver lítið, dagur

Allt að 4 klst.

9.930 kr.

Tölvuver lítið. kvöld

Allt að 4 klst.

15.850 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur

Allt að 4 klst.

13.260 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

23.790 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

13.260 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

23.790 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

13.900 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

18.520 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver viðbótarklst.

2.420 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver sólarhringur

37.050 kr.

Búnaður

Myndvarpar stk.

Hver sólarhringur

4.780 kr.

Skjávarpi

Allt að sólarhringur

18.550 kr.

Nemendastólar, nemendaborð

Allt að sólarhringur

540 kr./stk.

Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði

Allt að sólarhringur

660 kr.

Fjölföldun

Ljósritun, A4 öðru megin

35 kr./stk.

Ljósritun, A4 báðum megin

65 kr./stk.

Ljósritun, A4 glæra

120 kr./stk.

Ljósritun, A3 öðru megin

50 kr./stk.

Ljósritun, A3 báðum megin

70 kr./stk.

Fjölritun, hver stensill

460 kr./stk.

Fjölritun, hver síða án pappírs

30 kr./stk.

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Skólamatur

Stök máltíð miðað við mánaðargjald

540 kr.

Hafragrautur, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

1.400 kr.

Ávextir, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

2.310 kr.

Prentvæn útgáfa

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gjöld

 

 

Lestargjald

16,7 kr.

GRT

Bryggjugjald (<20.000 brt.)

8,25 kr.

GRT

Bryggjugjald (>20.000 brt.)

9,9 kr.

GRT

Vörugjöld

 

 

Vörugjöld, 1. flokkur

380 kr.

tonn

Vörugjöld, 2. flokkur

630 kr.

tonn

Vörugjöld, 3. flokkur

695 kr.

tonn

Vörugjöld, 4. flokkur

1.752 kr.

tonn

Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald)

1,58%

af aflaverðmæti

Hámarksgjald skv. 4. flokki

7.011 kr.

tonn

Lágmarksgjald í öllum flokkum

747 kr.

tonn

Farþegagjald

 

 

Farþegagjöld fullorðin

155 kr.

farþega

Farþegagjöld barn að 12 ára

130 kr.

farþega

Siglingavernd

 

 

Siglingavernd (ISPS)

48.463 kr.

komu

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu

5.531 kr.

klst.

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu

9.006 kr.

klst.

Þjónusta

 

 

Rafmagnssala

18,2 kr.

KWST

Rafmagnstenglagjald 10-20 A

2.746 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 32-63 A

5.493 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 125 A

10.183 kr.

stk.

Bátar sem eru á föstu mánaðargjaldi skulu að lágmarki greiða eitt tengigjald í mánuði.

Hafnsaga

 

 

Hafnsögugjald

6,80 kr.

GRT

Hafnsögugjald/leiðsögugjald/hafnsögusjóður

9.023 kr.

 

Lágmarksgjald vegna hafnsögu skal þó aldrei vera lægra en 72.000 kr.

Hafnsögubátur

 

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn

23.896 kr.

klst.

Fyrir eina ferð með hafnsögumann

23.896 kr.

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar

49.825 kr.

klst.

Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggingafélaga

 

 

Leigugjöld

 

 

Leiga á gámavöllum, svæði A

90 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, svæði B

60 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna

202 kr.

m2/mán.

Leiga í geymsluporti, Suðurtanga

94 kr.

m2/mán.

Hafnarbakkaleiga

326 kr.

tonn/m3

Leiga á kranalykli

4.000 kr.

skipti

Leiga á lyftara m/manni

11.616 kr.

klst.

Leiga á flotgirðingu

10.415 kr.

klst.

Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði

18.495 kr.

m2/ár

Vatnsgjald

 

 

Vatn fyrir báta <15 brt.

1.642 kr.

mán.

Vatn fyrir báta 15-30 brt.

3.289 kr.

mán.

Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn

361 kr.

m3

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma

5.451 kr.

útkall

Móttaka skipa

 

 

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu

11.380 kr.

mann

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu

17.257 kr.

mann

Sorphirðugjald

 

 

Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa

10.473 kr.

ferð

Úrgangsgjald

lágm. 5.900 kr. hám. 50.000 kr.

brt.

Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd)

2,68 kr.

brt.

Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.

Nánar um úrgangsgjald, förgunargjald, endurgreiðslur og fleira má sjá í auglýstri útgáfu gjaldskrár sem birt er í Stjórnartíðindum.

Vogargjöld

 

 

Almenn vigtun

218 kr.

tonn

Vogargjald smábáta, lágmarksgjald

803 kr.

löndun

Flutningabílar og skoðun á bílavog

2.244 kr.

skipti

Lágmarksgjald, vöruvigtun

1.585 kr.

hver vigtun

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 17-22, lágm. 2 tímar

5.451 kr.

klst.

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 22-6, lágm. 4 tímar

5.451 kr.

klst.

Viðlegugjöld

 

 

Bátar <20 brt.

8.661 kr.

mán.

Bátar >20 brt.

13.266 kr.

mán.

Bátar <20 brt. fast legupláss

10.999 kr.

mán.

Bátar >20 brt. fast legupláss

17.115 kr.

mán.

Daggjald báta <20 brt.

2.318 kr.

á dag

Daggjald báta >20 brt.

2.371 kr.

á dag

Skip >80 brt.

120 kr.

á brt. á mán.

Uppsátursgjald

2.753 kr.

mán.

Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga

2.753 kr.

á dag

Kranagjald, löndun með hafnarkrana

329 kr.

tonn

Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum

163 kr.

tonn

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Leikskólar og dagforeldrar

Leikskólagjöld og hressing

4 tíma vistun

13.470 kr.

5 tíma vistun

16.835 kr.

6 tíma vistun

20.030 kr.

7 tíma vistun

23.570 kr.

8 tíma vistun

26.930 kr.

9 tíma vistun

30.230 kr.

Álag vegna ítrekaðrar seinkunar

1.730 kr.

Hádegisverður, mánaðargjald

5.310 kr.

Morgunhressing, mánaðargjald

3.445 kr.

Síðdegishressing, mánaðargjald

3.445 kr.

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá leikskólagjaldi og hálfu aukagjaldi.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barna af leikskólagjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Dagforeldrar, viðmiðunargjald

4 tíma vistun

28.350 kr.

5 tíma vistun

35.450 kr.

6 tíma vistun

42.550 kr.

7 tíma vistun

49.640 kr.

8 tíma vistun

57.730 kr.

9 tíma vistun

63.780 kr.

Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barna af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

 

Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., viðmiðunargjald

342.976 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.

85.744 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.

73.495 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

 

Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.

342.976 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.

85.744 kr.

Verulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.

220.485 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.

79.662 kr.

Óverulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.

146.990 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.

85.744 kr.

Kostnaður vegna grenndarkynningar

 

Grenndarkynning

85.744 kr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis

 

Afgreiðslugjald

85.744 kr.

Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. I og II viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald

159.240 kr.

Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald

85.744 kr.

Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi

30.623 kr.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá 

Skíðasvæði og leiga á skíðabúnaði

Skíðasvæðið Tungudal – alpasvæði

Byrjendabrekka, 15. nóvember-15. mars

Frítt

Byrjendabrekka, 15. mars-15. maí

Fylgir gjaldskrá

Helgar og rauðir dagar

Allir dagar eins

1 klukkustund

2.000 kr.

2 klukkustundir

2.600 kr.

3 klukkustundir

2.900 kr.

Einn dagur

3.200 kr.

Þriggja skipta passi

8.160 kr.

Fjölskyldupassi – 3-5 manns í 1-3 daga

20% afsláttur

Skíðasvæðið Seljalandsdal – gönguskíðasvæði

Eitt skipti

1.000 kr.

Námskeiðspassi

3.000 kr.

Vetrarkort á alpa- og gönguskíðasvæði

Vetrarkort

25.000 kr.

Skíðavikupassi – mánudagur til mánudags

11.500 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 5 ára og yngri á alpa- og gönguskíðasvæði og 50% afsláttur fyrir börn 6 til 18 ára.

Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Allir skíðaiðkendur á alpa- og gönguskíðasvæði þurfa að kaupa sér vasakort, einnota eða fjölnota. Fjölnota kortin, sem eru úr plasti, kosta 1.000 kr. og er hægt að nota ár eftir ár og á önnur skíðasvæði annarstaðar á landinu. Einnota kortin eru úr pappír og kosta 350 kr. og er hægt að nota í nokkur skipti.

Vetrarkort keypt á tímabilinu 1. nóvember-31. desember er á 20% afslætti af fullu verði.
Vetrakort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskólanema) er á 25% afslætti gegn framvísun nemakorts.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Keypt vetrarkort eru á ábyrgð kaupanda, veðurfar og lokanir vegna annarra óviðráðanlegra ástæðna/atvika veita ekki rétt til endurgreiðslu eða afsláttar.

Leiga á skíðabúnaði

 

Svigskíða- og brettaleiga

1 dagur

Skíði/bretti, allur búnaður 146/130 cm og stærri

4.500 kr.

Skíði/bretti, allur búnaður 145/125 cm og minni

3.300 kr.

Skíði, allur búnaður 110 cm og minni

2.500 kr.

Skíði/bretti 146/130 cm og stærri

3.100 kr.

Skíði/bretti 145/125 cm og minna

2.150 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.200 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.500 kr.

Stafir

750 kr.

Gönguskíðaleiga

1 dagur

Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun

4.200 kr.

Skíði, skinn

3.400 kr.

Skíði, riffluð

3.100 kr.

Ef skór og stafir eru teknir með leigu á skíðum

1.600 kr.

Allur búnaður 150 cm og minni

3.300 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.200 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.500 kr.

Stafir

750 kr.

Ef leigt er í þrjá eða fleiri daga er veittur 20% afsláttur af leigu.

Prentvæn útgáfa

Skóla- og tómstundasvið

Útseld vinna, án vsk.

18.890 kr./klst.

Greiningargögn í útleigu

6500 kr./dagur

Prentvæn útgáfa

Slökkvilið: Sala, útleiga og þjónusta

Slökkvitækjaþjónusta

Yfirfara dufttæki, 1-3 kg

2.471 kr.

Yfirfara dufttæki, 6-12 kg

2.471 kr.

Yfirfara dufttæki, 25-50 kg

10.507 kr.

Yfirfara vatns- og léttvatnstæki

2.471 kr.

Yfirfarið CO2 tæki, 2-8 kg

2.471 kr.

Yfirfara CO2 tæki, 10-23 kg

12.421 kr.

Yfirfara slökkvikerfi skipa, úttekt

28.960 kr.

Yfirfara slökkvitæki, vottorð

800 kr.

Hlaða vatnstæki/léttvatnstæki

6.457 kr.

Hlaða kolsýrutæki, per kg

1.290 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 2-9 kg

10.726 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 10-23 kg

20.257 kr.

Hlaða lofthylki

1.639 kr.

Þolreyna köfunarkút

Skv. reikningi

Þolreyna reykköfunarhylki

Skv. reikningi

Útleiga tækja

Tankbíll

32.410 kr.

Dælubíll

32.410 kr.

Körfubíll

37.513 kr.

Útseld vinna (slökkvistöð)

16.307 kr.

Vatnssuga

10.503 kr./klst.

Slökkvidæla

18.305 kr.

Reykblásari

12.004 kr.

Lokaskoðun eldvarnareftirlits

57.020 kr.

Öryggisþjónusta

Öryggisvakt, per mann

29.409 kr./klst.

Öryggisvakt, útkall

15.044 kr.

Öryggishnappar fyrir einstaklinga

5.323 kr.

Öryggishnappar, Sjúkratryggingasjóður

5.638 kr.

Vöktun viðvörunarkerfis

20.968

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá lögbundinnar þjónustu

Auglýst breyting á gjaldskrá lögbundinnar þjónustu, 27. maí 2021

Sorphirða

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps

Sorpgjöld á heimili (árgjald)

 

Sorphirða

18.100 kr.

Sorpförgun

34.500 kr.

Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóðahættu

17.250 kr.

 

Móttöku og flokkunarstöðvar

Gjöld í endurvinnslustöð

 

Blandaður/grófur úrgangur

34 kr./kg

Timbur

42 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang, t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Sundlaugar, líkamsrækt og íþróttahús

Sundlaugar

Eitt skipti

900 kr.

10 skipti

6.300 kr.

30 skipti

16.200 kr.

Árskort

18.500 kr.

Árskort fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja

3.500 kr.

Leiga á handklæði

500 kr.

Leiga á sundfötum

500 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 18 ára og yngri í sundlaugar Ísafjarðarbæjar.
Gjaldfrjálst er fyrir fylgdarfólk fólks með fötlun.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. 

Prentvæn útgáfa

Líkamsrækt á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri

Eitt skipti

550 kr.

Einn mánuður

2.800 kr.

Þrír mánuðir

6.900 kr.

Árskort

17.300 kr.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Prentvæn útgáfa

Íþróttahús

Leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín:

Ísafjörður, Torfnes: badminton

2.500 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 1/3 salur

5.000 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 2/3 salur

9.500 kr.

Ísafjörður, Torfnes: heill salur

12.800 kr.

Ísafjörður, Torfnes: óhefðbundinn tími

8.000 kr.

Ísafjörður, Austurvegur

5.700 kr.

Ísafjörður, Austurvegur – samningsbundin leiga

3.900 kr.

Þingeyri

5.700 kr.

Flateyri

5.700 kr.

Suðureyri

5.700 kr.

Gjald fyrir aðra útleigu

Leiga hverja klukkustund

Fyrstu 8 klst.

Eftir 8 klst.

Ísafjörður, Torfnes

19.700 kr.

12.800 kr.

Þingeyri

12.000 kr.

8.200 kr.

Flateyri

12.000 kr.

8.200 kr.

Suðureyri

12.000 kr.

8.200 kr.

Færanlegt svið (per dag)

22.500 kr.

24.000 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-100 stólar

 

21.500 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-600 stólar

 

43.000 kr.

Um útleigu íþróttahúsa er farið eftir Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar, staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10. apríl 2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19. apríl 2000.

Gervigrasvöllur

Afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klukkustund

Torfnesvöllur

6.100 kr.

Prentvæn útgáfa (íþróttahús og gervigrasvöllur)

Söfn

Bókasafnið á Ísafirði

Skírteini fyrir fullorðna (fyrsta skipti og týnt skírteini)

2.450 kr.

Endurnýjunarskírteini fyrir börn á grunnskólaaldri (fyrsta skírteini ókeypis)

400 kr.

Útlán DVD diska

 

Fræðslumyndir, tónlistarmyndir, barnamyndir

0 kr.

Aðrar myndir

0 kr.

Myndbönd og diskar

0 kr.

Glötuð bók/snælda/myndband/diskur bætist með endurkaupsverði

 

Bækur sem eru tveggja ára og yngri endurgreiðist að fullu

 

Bækur eldri en tveggja ára greiddar að hálfu (hvert tilfelli metið)

 

Dagsektir/hámarkssekt fyrir hvert eintak

 

Bækur

30 kr./600 kr.

Barnabækur (50% afsláttur af hámarkssekt)

30 kr./300 kr.

DVD fullorðinsefni/fræðsluefni

200 kr./1400 kr.

DVD barnaefni

200 kr./700 kr.

Myndbönd og diskar

60 kr./500 kr.

Önnur þjónusta

 

Millisafnalán

700 kr.

Bókarpöntun

200 kr.

Ljósrit/útprentun/skönnun A4

40 kr./síða

Ljósrit/útprentun/skönnun A3

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A4

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A3

160 kr./síða

Internetaðgangur, 1 klst.

300 kr.

Plöstun á bók (viðmið)

600 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.750 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

20.700 kr.

Prentvæn útgáfa

Héraðsskjalasafn Ísafjarðar

Vottorð/endurrit skjala

2.000 kr./síða

Skönnun A4

50 kr./síða

Skönnun A3

80 kr./síða

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.750 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

20.700 kr.

Ljósmyndasafn Ísafjarðar

Myndaleit

3000 kr.

Skönnun

 

1-10 myndir

360 kr./stk.

11-20 myndir

260 kr./stk.

>20 myndir

200 kr./stk.

Prentútgáfa (myndir stærri en venjuleg skönnun)

2.300 kr./stk.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í bók/tímariti/dagblaði (lágmark)

4.600 kr.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í sjónvarpi/kvikmyndum (lágmark)

7.000 kr.

Afgreiðsla/birting til einkanota (lágmark)

1.500 kr.

Myndvinnsla, Photoshop

2.600 kr./klst.

Myndaprentun á venjulegan pappír A4

250 kr./síða

Myndaprentun á venjulegan pappír A3

400 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A4

1.500 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A3

3.000 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A1

6.150 kr./síða

Líma á fóm

1.550 kr./síða

Plöstun/viðgerð á bók (viðmið)

550-1.050 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.750 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

20.700 kr.

Prentvæn útgáfa (listasafn, ljósmyndasafn og héraðsskjalasafn)

Tjaldsvæði

Ísafjarðarbær rekur tjaldsvæði á Þingeyri. Önnur tjaldsvæði eru rekin í verktöku.

Tjaldsvæðið á Þingeyri

Fullorðnir

1.790 kr./sólarhring

Aldraðir og öryrkjar

1.250 kr./sólarhring

Rafmagn

1.050 kr./sólarhring

Gistináttaskattur*

333 kr./sólarhring

Þvottavél

730 kr.

Þurrkari

730 kr.

*Vegna heimsfaraldurs kórónuveiru er gistináttaskattur felldur niður tímabundið á tímabilinu 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2021

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-16 ára.
Ef greitt er fyrir þrjá sólarhringa er sá fjórði gjaldfrjáls.

Prentvæn útgáfa

Vatnsveita

Heiti gjalds

Eining

Taxti frá 01.01.2021

Ársfjórðungsgjald 2021

Mælagjald

 

 

 

að 20 mm

kr. á ári

9.808 kr.

2.452 kr.

20-24 mm

kr. á ári

13.817 kr.

3.290 kr.

25-31 mm

kr. á ári

17.385 kr.

4.139 kr.

32-39 mm

kr. á ári

20.769 kr.

4.945 kr.

40-49 mm

kr. á ári

27.781 kr.

6.614 kr.

50-74 mm

kr. á ári

83.478 kr.

19.876 kr.

75-99 mm

kr. á ári

90.453 kr.

21.536 kr.

100 mm og stærri

kr. á ári

97.442 kr.

23.201 kr.

Aukavatnsgjald – mánaðarnotkun

   

0-12.500 m3

kr. á m3

48 kr.

12.501-20.840 m3

kr. á m3

38,4 kr. (20% afsláttur)

20.841-29.200 m3

kr. á m3

33,6 kr. (30% afsláttur)

29.201-37.500 m3

kr. á m3

28,8 kr. (40% afsláttur)

37.501-45.840 m3

kr. á m3

24,0 kr. (50% afsláttur)

45.841 og fleiri m3

kr. á m3

19,2 kr. (60% afsláttur)

Heimæðagjald

 

 

Inntaksgjald

   

Utanmál 32 mm

kr.

373.442 kr.

Utanmál 40 mm

kr.

484.924 kr.

Utanmál 50 mm

kr.

653.995 kr.

Utanmál 63 mm

kr.

917.820 kr.

Utanmál 75 mm

kr.

1.283.823 kr.

Utanmál 90 mm

kr.

1.552.995 kr.

Yfirlengd

 

 

Utanmál 32 mm

kr./lengdarmeter

7.989 kr.

Utanmál 40 mm

kr./lengdarmeter

9.104 kr.

Utanmál 50 mm

kr./lengdarmeter

10.220 kr.

Utanmál 63 mm

kr./lengdarmeter

12.632 kr.

Utanmál 75 mm

kr./lengdarmeter

17.643 kr.

Utanmál 90 mm

kr./lengdarmeter

27.862 kr.

Yfirlengd reiknast af heimtaug sem er lengri en 25 metrar í lóð viðkomandi húss. Heimæðar 110 mm og víðari verða unnar samkvæmt reikningi. Ef farið er með heimtaug í gegnum frágengna lóð greiðir húseigandi frágang samkvæmt kostnaðarverði. Ef frost/klöpp er í jörðu er heimilt að innheimta 25% viðbótarálag.

Gjaldskrá var breytt þann 1. júní, sjá auglýsta breytingu hér að neðan.

Auglýst gjaldskrá

Auglýst breyting á gjaldskrá vatnsveitu 27. maí 2021

Velferðarsvið

Akstursþjónusta fatlaðra, aldraðra og öryrkja (ferliþjónusta)

Stakt fargjald

240 kr.

Félagsleg heimaþjónusta

Heimaþjónusta, almennt gjald

1.288 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000-420.000 kr. í mánaðartekjur

645 kr./klst.

Hjón með 480.000-672.000 kr. í mánaðartekjur

645 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Hjón með 480.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Félagsstarf aldraðra

Innritunargjald – Ísafirði og Suðureyri

0 kr. á önn

Innritunargjald – Þingeyri og Flateyri

0 kr. á önn

Kaffi og meðlæti

420 kr./skipti

Kaffi

0 kr./bolli

Tjörn, íbúðir aldraðra

Húsaleiga, lítil íbúð

74.512 kr./mán.

Húsaleiga, stór íbúð

103.395 kr./mán.

Þátttaka í rekstri

37.233 kr./mán.

Hlíf, íbúðir aldraðra, þjónusturými

Leiga á sal

35.000 kr./skipti

Ellilífeyrisþegar fá 5.000 kr. afslátt.

 

Dúkar

800 kr./stk.

Máltíð til aldraðra

1.260 kr./máltíð

Heimsendur matur vegna sérstakra aðstæðna

1.420 kr./máltíð

Hæfingastöðin Hvesta

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

200 kr./skipti

Hádegisverður

534 kr./máltíð

Hálfur dagur, máltíð og kaffi

733 kr.

Heill dagur, máltíð og 2x kaffi

935 kr.

Skammtímavistun

Morgunmatur

132 kr./máltíð

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

201 kr./skipti

Hádegisverður

534 kr./máltíð

Kvöldverður

935 kr./máltíð

Heill dagur

2.004 kr.

Sálfræðiþjónusta

Einstaklingar með lögheimilisfesti í Ísfjarðarbæ

12.954 kr./skipti

Einstaklingar með samþykkta niðurgreiðslu

5.000 kr./skipti

Einstaklingar með lögheimilisfesti utan Ísafjarðarbæjar

17.876 kr./skipti

Velferðarsvið – útseld vinna

Útseld vinna, án vsk.

19.426 kr./klst.

Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu velferðarsviðs samkvæmt þjónustusamningi.

Prentvæn útgáfa

Vinnuskóli

Sláttur á garði, að 100 m2

10.960 kr.

Sláttur á garði, 100-200 m2

21.910 kr.

Sláttur á garði, yfir 200 m2

29.240 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun

10.960 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

21.910 kr.

Prentvæn útgáfa