Allar gjaldskrár

Hér má finna einfaldaðar útgáfur af gjaldskrám Ísafjarðarbæjar og hlekk á auglýstar gjaldskrár þegar það á við. Undir hverri gjaldskrá er einnig hlekkur á prentvæna útgáfu. Í valmynd til hægri má finna þær reglur og samþykktir sem gjaldskrár byggja á.

Áhaldahús

Gildir frá 1. janúar 2020
Vöruheiti Heiti taxta Eining Útselt án vsk. vsk. Útselt m. vsk.
Útseld vinna          
Verkamenn með verkstjóra, dagvinna VR01 kr./klst. 3.159 kr. 758 kr. 3.917 kr.
Verkamenn með verkstjóra, yfirvinna VR02 kr./klst. 4.807 kr. 1.154 kr. 5.960 kr.
Vélamenn með verkstjóra, dagvinna VM01 kr./klst. 3.451 kr. 828 kr. 4.279 kr.
Vélamenn með verkstjóra, yfirvinna VM02 kr./klst. 5.217 kr. 1.252 kr. 6.470 kr.
Akstur innanbæjar Ísafjarðarbæ AKI01 kr./ferð 2.247 kr. 539 kr. 2.787 kr.
Leiga á áhöldum          
Flaggstangir L006 kr./dag 3.120 kr. 749 kr. 3.869 kr.
Umferðarkeilur L011 kr./dag 623 kr. 150 kr. 773 kr.
Umferðarmerki L010 kr./dag 1.250 kr. 300 kr. 1.550 kr.
Endursöluvörur          
Sorppokar S003 kr./stk. 188 kr. 45 kr. 233 kr.
Sorppokar S004 kr./búnt 6.241 kr. 1.498 kr. 7.739 kr.
Leiga á tækjum          
Haugsuga L012 kr./dag 8.113 kr. 1.947 kr. 10.061 kr.
Ljósavél L004 kr./dag 4.993 kr. 1.198 kr. 6.191 kr.
Sanddreifari L005 kr./dag 6.241 kr. 1.498 kr. 7.739 kr.
Leiga á vinnuvélum og bílum          
Götusópur RB T40 V001 kr./klst. 20.597 kr. 4.943 kr. 25.540 kr.
Hjólaskófla CAT 950E V002 kr./klst. 16.227 kr. 3.894 kr. 20.121 kr.
Hjólaskófla IT 28B V003 kr./klst. 13.106 kr. 3.146 kr. 16.252 kr.
Hydrema V004 kr./klst. 11.859 kr. 2.846 kr. 14.705 kr.
Kubota IMO516 V005 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
Yanmar smágrafa V006 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
Bobcat smágrafa V007 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
SRG smágrafa V008 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
Snjóbíll ÍS-0022 SNJÓBÍLL kr./klst. 10.611 kr. 2.547 kr. 13.157 kr.

Prentvæn útgáfa

Búfjáreftirlit

Gildir frá 1. janúar 2020
Skoðunargjald  
Haustskoðun (með vsk.) 9.928 kr.
Handsömun og fóðrun  
Komi til þess að grípa þurfi til handsömunar, fóðrunar og/eða hýsingar gripa samkvæmt ákvæðum laga nr. 103/2002 skal búfjáreigandi greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði sveitarfélagsins við handsömun, fóðrun og/eða hýsingu í hvert sinn.

Sjá nánar í samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ.


Prentvæn útgáfa

Fasteignagjöld

Álagning fasteignagjalda byggist á fasteignamati húsa og lóða í Ísafjarðarbæ. Matið er framkvæmt af Þjóðskrá Íslands samkvæmt V. kafla laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001.

Gildir frá 1. janúar 2020
Álagning Íbúðarhúsnæði Aðrar fasteignir 
Fasteignaskattur 0,625% 1,65%
Lóðarleiga 1,80% 3,00%
Vatnsgjald 0,10% 0,30%
Holræsisgjald 0,20% 0,33%
Rotþróargjald* 12.076 kr.  

Fasteignagjöld sem eru yfir 45.000 kr. greiðast með tíu jöfnum greiðslum á mánaðar fresti, fyrsti gjalddagi er 15. janúar. Fasteignagjöld 45.000 kr. og lægri eru innheimt með einum gjalddaga 15. apríl.

*Sjá gjaldskrá Ísafjarðarbæjar um fráveitugjöld


Prentvæn útgáfa

Samantekt um fasteignagjöld í Ísafjarðarbæ

Fráveitugjöld

Gildir frá 1. janúar 2020
Holræsagjald
Upphæð holræsagjalds er:
0,25% af fasteignamati íbúðarhúsa og -lóða
0,33% af fasteignamati annars húsnæðis og lóða
Rotþróargjald  
Árlegt gjald fyrir hreinsun og losun rotþróa                 12.076 kr.
Umbeðin auka hreinsun og losun                 36.228 kr.
Kílómetragjald vegna aukalosunar kr./km                     712 kr.

Miðað er við að rotþrær séu losaðar og hreinsaðar á 3ja ára fresti.

Sjá nánar í samþykkt um fráveitu í Ísafjarðarbæ.


Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld

Gildir frá 1. janúar 2020

Byggingaleyfisgjöld  Eining  
Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m2 kr. 36.351 kr.
Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m2 kr. 72.700 kr.
Nýbyggingar kr. pr. m2 424 kr.
Sumarbústaðir kr. pr. m2 1.515 kr.
Stöðuleyfi hjólhýsa, báta o.þ.h. kr. pr. ár 24.233 kr.
Stöðuleyfi gáma kr. pr. ár. 44.168 kr.
Breyting á lóðaleigusam. Að beiðni lóðah. kr. pr. ár. 15.386 kr.
Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs  kr. pr. ár. 21.722 kr.
Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa kr. pr. ár. 11.313 kr.
Úttekt vegna meistaraskipta kr. pr. ár. 11.539 kr.
Úttekt vegna byggingarstjóraskipta  kr. pr. ár. 47.515 kr.
Lóðagjald kr. 33.940 kr.
Yfirferð aðaluppdrátta kr. 30.203 kr.
Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta kr. pr. klst. 17.989 kr.
Endurnýjun byggingarleyfis kr. 11.313 kr.
Leyfi til niðurrifs mannvirkja   28.850 kr.
Breyting á skráningu  kr. 29.414 kr.
Eftirlit skoðunarstofu skv. reikningi faggildrar skoðunarstofu, sbr. 3.3. kafla byggingareglugerðar 112/2012    
Vottorð    
Byggingarstig húsa kr. á stk. 27.869 kr.
Afgreiðsla skráningartöflu kr. á stk. 30.292 kr.
Agreiðsla eignaskiptalyfirlýsinga 2-4 eignir kr. á stk. 27.265 kr.
Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga 5-15 eignir kr. á stk. 40.898 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020
Gatnagerðargjöld
Gatnagerðargjöld miðast við byggingarvísitölu, sjá neðar.
    Grunntaxti
Einbýlishús 9,00% kr. pr. m2 228.685 kr.
Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir 6,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri 4,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 5,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði 3,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi 5,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Skólamannvirki 6,00% kr. pr. m2 228.685 kr.
Sólskálar 4,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Sumarhús 3,00% kr. pr. m2 228.685 kr.

Upphæð gatnagerðargjalds skal miðað við byggingarkostnað „vísitölufjölbýlishúss“ og er sá kostnaður kr. 228.685 pr. fermetra miðað við vísitölu í nóvember 2019.

Grunntaxti gjaldskrár miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í október 2019, 146,3 stig.


Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu, stofngjald holræsa og byggingarleyfisgjald

Grunnskólar: Dægradvöl

Gildir frá 1. janúar 2020  
Dægradvöl heilsársskóli  
Tímagjald 390 kr.
Hressing 195 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði 18.860 kr.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.


Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Leigu- og þjónustugjöld

Húsnæði    
Skólastofa, stór, gisting Leiga í eina nótt 27.050 kr.
Skólastofa, lítil, gisting Leiga í eina nótt 18.100 kr.
Aðgengi að eldhúsi v. Gistingar Hver sólarhringur 9.035 kr.
Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver sólarhringur 11.220 kr.
Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver klukkustund 11.223 kr.
Skólastofa til fundarhalda, dagur Allt að 4 klst. 4.665 kr.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld Allt að 4 klst. 9.035 kr.
Skólastofa til fundarhalda Hver viðbótarklst. 1.300 kr.
Tölvuver lítið, dagur Allt að 4 klst.  9.685 kr.
Tölvuver lítið. kvöld Allt að 4 klst.  15.475 kr.
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur Allt að 4 klst.  12.935 kr.
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  23.210 kr.
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst.  12.935 kr.
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  23.210 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst. 13.585 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst. 18.070 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver viðbótarklst. 2.360 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver sólarhringur 36.145 kr.
Búnaður    
Myndvarpar stk. Hver sólarhringur 4.665 kr.
Skjávarpi  Allt að sólarhringur 18.105 kr.
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk. Allt að sólarhringur 530 kr.
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði Allt að sólarhringur 650 kr.
Fjölföldun    
Ljósritun pr. stk A4 öðru megin 35 kr.
Ljósritun pr. stk A4 báðum megin 65 kr.
Ljósritun pr. stk A4 glæra 120 kr.
Ljósritun pr. stk A3 öðru megin 50 kr.
Ljósritun pr. stk A3 báðum megin 70 kr.
Fjölritun pr. stk Hver stensill 450 kr.
Fjölritun pr. stk Hver síða án pappírs 30 kr.

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.


Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Skólamatur

Gildir frá 1. janúar 2020
 
Skólamatur  
Stök máltíð miðað við mánaðargjald 530 kr.
10% afsláttur ef keypt er heil önn  
Hafragrautur, mánaðarásrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 1.365 kr.
Ávextir, mánaðarásrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 2.255 kr.

Prentvæn útgáfa

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gildir frá 1. janúar 2020
Gjöld    
Lestargjald 16,25 kr. GRT
Bryggjugjald (<20.000 brt.) 8,05 kr. GRT
Bryggjugjald (>20.000 brt.) 9,68 kr. GRT
Vörugjöld    
Vörugjöld, 1. flokkur 370 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 2. flokkur 615 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 3. flokkur 678 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 4. flokkur 1.709 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald) 1,58% Af aflaverðmæti
Hámarksgjald skv. 4. flokki 6.840 kr. pr. tonn
Lágmarksgjald í öllum flokkum 729 kr. pr. tonn
Farþegagjald    
Farþegagjöld fullorðin 150 kr. pr. farþega
Farþegagjöld barn að 12 ára 100 kr. pr. farþega
Siglingavernd    
Siglingavernd (ISPS) 47.281 kr. pr. komu
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu 5.396 kr. pr. klst.
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu 8.786 kr. pr. klst.
Þjónusta    
Rafmagnssala 17,74 kr. KWST
Rafmagnsmælar fyrir smábáta 60.801 kr. stk.
Rafmagnstenglagjald fyrir flotbryggjur og trébryggjur 5.359 kr. stk.
Rafmagnstenglagjald fyrir hafskipakant 9.935 kr. stk.
Hafnsaga    
Hafnsögugjald 6,63 kr. GRT
Hafnsögugjald/ leiðsögugjald/hafnsögusjóður 8.803 kr.  
Hafnsögubátur    
Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn 23.313 kr. klst.
Fyrir eina ferð með hafnsögumann 23.313 kr.  
Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar 48.610 kr. klst.
Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggfél.    
Leigugjöld    
Leiga á gámavöllum, svæði A 88 kr. m2
Leiga á gámavöllum, svæði B 59 kr. m2
Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna 197 kr. m2
Leiga í geymsluporti, Suðurtanga 92 kr. m2
Hafnarbakkaleiga 318 kr. tn/m3
Leiga á kranalykli 3.902 kr. pr. skipti
Leiga á lyftara m/manni 11.333 kr. klst.
Leiga á flotgirðingu 10.161 kr. klst.
Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði 18.044 kr. m2/ár
Vatnsgjald    
Vatn fyrir báta <15 brt. 1.602 kr. mán.
Vatn fyrir báta 15-30 brt. 3.209 kr. mán.
Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn 352 kr. pr. m3
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma 5.318 kr. útkall
Móttaka skipa    
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu 11.102 kr. pr. mann
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu 16.836 kr. pr. mann
Sorphirðugjald    
Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa 10.218 kr. pr. ferð
Úrgangsgjald (lágm. 5.900, hám. 50.000) 0,71 kr. pr. brt.
Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd) 2,61 kr. pr. brt.
Nánar um úrgangsgjald, förgunargjald, endurgreiðslur og fleira má sjá í „ítarlegri útgáfu“ gjaldskráarinnar.
Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.
Vogargjöld    
Almenn vigtun 213 kr. pr. tonn
Vogargjald smábáta, lágmarksgjald 783 kr. pr. löndun
Flutningabílar og skoðun á bílavog 2.189 kr. pr. skipti
Lágmarksgjald, vöruvigtun 1.546 kr. pr. vigtun
Útkall við vigtun í yfirvinnu 5.130 kr. klst.
Viðlegugjöld    
Bátar <20 brt. 8.450 kr. mán.
Bátar >20 brt. 12.942 kr. mán.
Bátar <20 brt. fast legupláss 10.731 kr. mán.
Bátar >20 brt. fast legupláss 16.698 kr. mán.
Daggjald báta <20 brt. 2.261 kr. á dag
Daggjald báta >20 brt. 2.313 kr. á dag
Skip >80 brt. 117 kr. pr. brt. á mán.
Uppsátursgjald 2.686 kr. mán.
Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga 2.261 kr. á dag
Kranagjald, löndun með hafnarkrana 321 kr. pr. tonn
Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum 159 kr. pr. tonn

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Hunda- og kattahald

Hundahald

Gildir frá 1. janúar 2020  
Leyfisveitingar  
Fyrsta leyfisveiting 2.392 kr.
Árlegt eftirlitsgjald 9.569 kr.
Hlutfallslegt eftirlitsgjald við leyfisveitingu, miðað við 1. mars 797 kr.
Handsamanir  
Fyrsta afhending hunds 17.941 kr.
Önnur afhending hunds 35.883 kr.
Þriðja afhending hunds 53.824 kr.
Fyrsta afhending hunds án leyfis 35.883 kr.

Sjá nánar í samþykkt um hundahald.


Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa


Kattahald

Gildir frá 1. janúar 2020

 
Leyfisveitingar  
Fyrsta leyfisveiting 4.784 kr.
Handsömun  
Afhending kattar á flækingi sem veldur ónæði 5.980 kr.

Sjá nánar í samþykkt um kattahald.


Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Leikskólar og dagforeldrar

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Dagvistargjöld og hressing  
4 tíma vistun 13.140 kr.
5 tíma vistun 16.425 kr.
6 tíma vistun 19.700 kr.
7 tíma vistun 22.995 kr.
8 tíma vistun 26.280 kr.
9 tíma vistun 29.560 kr.
Álag vegna ítrekaðrar seinkunar 1.695 kr.
Hádegisverður pr. mánuð 5.180 kr.
Morgunhressing pr. mánuð 3.360 kr.
Síðdegishressing pr. Mánuð 3.360 kr.

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Gildir frá 1. janúar 2020  
Dagforeldrar Viðmiðunargjald
4 tíma vistun 27.675 kr.
5 tíma vistun 34.590 kr.
6 tíma vistun 41.510 kr.
7 tíma vistun 48.430 kr.
8 tíma vistun 55.350 kr.
9 tíma vistun 62.225 kr.

Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.


Prentvæn útgáfa

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga  
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., viðmiðunargjald 334.611 kr.
Umsýslu og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. 83.653 kr.
Umsýslu og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. 71.702 kr.
Kostnaður vegna deiliskipulags  
Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. 334.611 kr.
Umsýslu og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. 83.653 kr.
Verulegar breytingar á deiliskipulagi  
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.  215.107 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.  77.719 kr.
Óverulegar breytingar á deiliskipulagi  
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.  143.405 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.  83.653 kr.
Kostnaður vegna grenndarkynningar  
Grenndarkynning 83.653 kr.
Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis  
Afgreiðslugjald 83.653 kr.
Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. I og II viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald 155.356 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald 83.653 kr.
Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdarleyfisgjaldi 29.876 kr.

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Skíðasvæði og leiga á skíðabúnaði

Gjaldfrjálst er fyrir börn að 6 ára aldri á skíðasvæði Ísafjarðarbæjar.

Gildir frá 1. janúar 2020    
Skíðasvæðið Tungudal: Svigskíði Fullorðnir Aldraðir/öryrkjar/börn 6+
Byrjendabrekka: 15. nóvember-15. mars frítt frítt
Byrjendabrekka: 15. mars-15. maí  fylgir gjaldskrá fylgir gjaldskrá
Allt svæðið  
1 klst.  2.000 kr. 700 kr.
2 klst. 2.500 kr. 900 kr.
3 klst. 2.800 kr. 1.200 kr.
Einn dagur 3.150 kr. 1.360 kr.
Kort og passar    
Aðgangskort, fjölnota 1.000 kr. 1.000 kr.
Aðgangskort, einnota 355 kr. 355 kr.
Passi: Þrjú skipti 8.000 kr. 4.000 kr.
Vetrarkort (gildir líka á göngusvæði)  25.000 kr. 12.000 kr.
Vetrarkort fyrir tímabilið 1. nóvember-31. desember 20% afsláttur 20% afsláttur
Vetrarkort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskóla) gegn framvísun nemakorts  17.288 kr. -
Fjölskyldupassi 3-5 manns í 1-3 daga 20% afsláttur af sölu -
Páskapassi, gildir alla páskana 11.200 kr. 6.000 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020    
Skíðasvæðið Seljalandsdal: Gönguskíði Fullorðnir  Aldraðir/öryrkjar/börn 6+
Eitt skipti 1.000 kr. 735 kr.
Kort og passar    
Aðgangskort, fjölnota 1.000 kr. 1.000 kr.
Aðgangskort, einnota 355 kr. 355 kr.
Passi: Þrjú skipti 2.880 kr. 1.200 kr.
Vetrarkort (gildir líka á svigskíðasvæði) 25.000 kr. 12.000 kr.
Vetrarkort fyrir tímabilið 1. nóvember-31. desember 20% afsláttur 20% afsláttur
Vetrarkort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskóla) gegn framvísun nemakorts  17.288 kr. -
Námskeiðapassi 3.600 kr. 1.500 kr.
Páskapassi, gildir alla páskana 4.200 kr. 1.750 kr.
 Gildir frá 1. janúar 2020    
Svigskíða- og brettaleiga    
Skíði (fullorðnir) Einn dagur  Þrír dagar
Skíði, skór og stafir, 145 cm og stærri 4.480 kr. 10.700 kr.
Skíði, 145 cm og stærri 3.065 kr. 7.135 kr.
Skór nr. 37 og stærri 2.215 kr. 2.920 kr.
Stafir 750 kr. 1.785 kr.
Snjóbretti (fullorðnir)    
Bretti og skór, 130 cm og stærri 4.480 kr. 10.700 kr.
Bretti, 130 cm og stærri 3.025 kr. 7.135 kr.
Skór nr. 37 og stærri 2.215 kr. 5.180 kr.
Skíði (börn)    
Skíði, skór og stafir 150 cm og minni 3.350 kr. 8.200 kr.
Skíði og skór, 110 cm og minni 2.920 kr. 6.860 kr.
Skíðaskór nr. 36 og minni 1.565 kr. 3.560 kr.
Snjóbretti (börn)    
Bretti og skór, 125 cm og minna 3.350 kr. 8.200 kr.
Skór nr. 36 og minni 1.565 kr. 3.565 kr.
     
Gönguskíðaleiga    
Skíði (fullorðnir) 15 cm og stærra    
Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun 4.105 ISK 9.855 ISK
Skíði, skinnskíði 3.350 ISK 8.040 ISK
Skíði, riffluð 3.065 kr 7.135 ISK
Bætist við verð skíða ef skór og stafir eru teknir með 1.537 kr 3.565 ISK
Skór nr. 37 og stærri 2.215 ISK 2.920 ISK
Stafir 750 ISK 1.785 ISK
Skíði (börn)    
Skíði, skór og stafir 150 cm og minni 3.365 ISK 8.200 ISK
Skíði og skór 110 cm og minni 2.920 ISK 6.860 ISK
Skíðaskór nr. 36 og minni 1.565 ISK 3.565 ISK

Afsláttarkort

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Súperpassar fyrir einstaklinga Allir aldurshópar 
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 31.895 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt 28.420 kr.

Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði

41.050 kr.
 Súperpassar ef tveir eða fleiri eru keyptir saman (samtals verð fyrir tvo)  
Árskort í sund 32.990 kr.
Vetrarkort á skíði 30.440 kr.
Árskort í líkamsrækt 31.115 kr.
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 53.580 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt  50.260 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði 78.715 kr.

Prentvæn útgáfa

Skóla- og tómstundasvið

Gildir frá 1. janúar 2020  
Útseld vinna án VSK 18.430 kr./klst.

Prentvæn útgáfa

Slökkvilið: Sala, útleiga og þjónusta

Gildir frá 1. janúar 2020  
Slökkvitækjaþjónusta  
Yfirfarið dufttæki 1-3 kg 2.410 kr.
Yfirfarið dufttæki 6-12 kg 2.410 kr.
Yfirfarið dufttæki 25-50 kg 10.250 kr.
Yfirfarið vatns & léttvatnstæki 2.410 kr.
Yfirfarið CO2 tæki 2-8 kg 2.410 kr.
Yfirfarið CO2 tæki 10-23 kg 12.118 kr.
Yfirfarið CO2 tæki 11-20 kg 15.517 kr.
Yfirfarið slökkvikerfi skipa, vottorð 28.254 kr.
Yfirfarið slökkvitæki, vottorð 528 kr.
Yfirfarið slönguhjól, vottorð 4.360 kr.
Yfirfarinn reykskynjari   1.156 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 1-3 kg 5.403 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 5 kg 5.888 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 6 kg 6.373 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 12 kg 7.344 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 25-50 kg 35.348 kr.
Hlaðið Vatnstæki/ Léttvatnstæki 6.299 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 2 kg 5.653 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 4 kg 7.993 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 5 kg 9.164 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 6 kg 10.333 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 8 kg 12.619 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 10 kg 16.955 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 23 kg 35.077 kr.
Köfnunarefnishleðsla 1.118 kr.
Léttvatnsáfylling 896 kr.
Þolreynt CO2 tæki 2-9 kg 10.464 kr.
Þolreynt CO2 tæki 10-23 kg 19.763 kr.
Kolsýruhaus viðgerð 12.443 kr.
Yfirfarið reykköfunartæki 46.542 kr.
Hlaðið lofthylki 9.700 kr.
Þolreynt köfunarkútur 12.443 kr.
Þolreynt reykköfunarhylki/Scott/Interspiro 20.336 kr.
ABC slökkviduft pr. kg 591 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020
 
Útleiga tækja  
Tankbíll  31.620 kr.
Dælubíll  31.620 kr.
Körfubíll 36.598 kr.
Slönguleiga pr. meter 292 kr.
Útseld vinna (Slökkvistöð) 15.909 kr.
Vatnssuga pr. klst. 10.247 kr.
Leiga á slökkvidælu 17.859 kr.
Reykblásari 11.711 kr.
Leiga smærri tæki 6.588 kr.
Sala á froðu                              2.196 kr.
Lokaskoðun Eldvarnareftilits 55.629 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020
 
Öryggisþjónusta  
Öryggisvakt 28.692 kr.
Öryggisvakt, útkall 14.677 kr.
Öryggishnappar fyrir einstaklinga 5.193 kr.
Öryggishnappar Sjúkratryggingarsjóður 5.500 kr.
Vöktun viðvörunarkerfis 20.457 kr.

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Sorphirða

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps.

Gildir frá 1. janúar 2020  
Sorpgjöld á heimili (árgjald)  
Sorphirða 15.741 kr.
Sorpförgun 29.984 kr.
Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóttahættu 16.678 kr.

Móttöku og flokkunarstöðvar (gámastöðvar)

Gildir frá 22. apríl 2020  
Gjöld í endurvinnslustöð  
Blandaður/grófur úrgangur 34 kr./kg
Timbur 42 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki. Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.


Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Sundlaugar og íþróttahús

Sundlaugar og líkamsrækt

Gjaldfrjálst er fyrir börn í sundlaugar Ísafjarðarbæjar

Gildir frá 1. janúar 2020    
Sund  Fullorðnir Aldraðir/öryrkjar  
Eitt skipti 870 kr. 325 kr.
10 skipti 5.200 kr. 2.550 kr.
30 skipti 11.950 kr. 5.950 kr.
Árskort 18.275 kr. 3.420 kr.
Leiga á handklæði 510 kr. 510 kr.
Leiga á sundfötum 510 kr. 510 kr.
Líkamsrækt    
Eitt skipti 540 kr. 280 kr.
Mánuður 2.725 kr. 1.360 kr.
Þrír mánuðir 6.810 kr. 3.350 kr.
Árskort 16.950 kr. 8.520 kr.

Prentvæn útgáfa – sundlaugar

Prentvæn útgáfa – sundlaugar og líkamsrækt


Íþróttahús og íþróttasvæði

Gildir frá 1. janúar 2020    
Íþróttahús Ísafjarðarbæjar     
Leiga fyrir íþróttaiðkun   Hverjar 50 mín:
Ísafjörður, Torfnes (badminton)   2.420 kr.
Ísafjörður, Torfnes (1/3 salur)   4.920 kr.
Ísafjörður, Torfnes (2/3 salur)   9.350 kr.
Ísafjörður, Torfnes (heill salur)   12.540 kr.
Ísafjörður, Torfnes (óhefðbundinn tími)   7.890 kr.
Ísafjörður, Austurvegur   5.635 kr.
Ísafjörður, Austurvegur, samningsbundin leiga    3.850 kr.
Íþróttahúsið á Þingeyri   5.635 kr.
Íþróttahúsið á Flateyri   5.635 kr.
Íþróttahúsið á Suðureyri   5.635 kr.
Gjald fyrir aðra útleigu Fyrstu 8 klst.   Eftir 8 klst. 
Ísafjörður, Torfnes 19.220 kr./klst. 12.540 kr./klst.
Þingeyri 11.730 kr./klst. 8.000 kr./klst.
Flateyri 11.730 kr./klst. 8.000 kr./klst.
Suðureyri 11.730 kr./klst. 8.000 kr./klst.
Færanlegt svið (pr. dag) 22.000 kr. 23.475 kr.
Leiga á stólum í íþróttahús 0-100 stólar   21.050 kr.
Leiga á stólum í íþróttahús 100-600 stólar   42.105 kr.

Um útleigu íþróttahúsa er farið eftir „Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar“ staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Íþróttasvæði Torfnesi Hver klst.
Torfnesvöllur, afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði 5.945 kr.

Prentvæn útgáfa


Afsláttarkort

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Súperpassar fyrir einstaklinga Allir aldurshópar 
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 31.895 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt 28.420 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði 41.050 kr.
 Súperpassar ef tveir eða fleiri eru keyptir saman (samtals verð fyrir tvo)  
Árskort í sund 32.990 kr.
Vetrarkort á skíði 30.440 kr.
Árskort í líkamsrækt 31.115 kr.
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 53.580 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt  50.260 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði 78.715 kr.

Söfn

Bókasafnið á Ísafirði

Gildir frá 1. janúar 2020  
Bókasafnsskírteini  
Skírteini fyrir fullorðna 2.400 kr.
Endurnýjunarskírteini fyrir börn á grunnskólaaldri (fyrsta skírteini ókeypis) 400 kr.
Glötuð bók/snælda/myndband/diskur bætist með endurkaupsverði  
Ný bók (2 ára og yngri) endurgreidd að fullu  
Eldri bækur (eldri en 2 ára) greiddar að hálfu (hvert tilfelli metið)  
Dagsektir/hámarkssekt pr. eintak  
Bækur, hljóðbækur og tímarit 30 kr./600 kr.
Mynddiskar (DVD) 200 kr./1.400 kr.
Myndbönd/diskar 60 kr./500 kr.
Önnur þjónusta  
Millisafnalán 700 kr.
Bókarpöntun 200 kr.
Ljósrit/útprentun/skönnun: A4 40 kr.
Ljósrit/útprentun/skönnun: A3 80 kr.
Ljósrit/útprentun í lit: A4 80 kr.
Ljósrit/útprentun í lit: A3 160 kr.
Internetaðgangur 1 klst. 300 kr.
Plöstun á bók (viðmið) 600 kr.

Skjalasafn

Gildir frá 1. janúar 2020  
Vottorð/endurrit skjala hver síða 2.000 kr.
Skönnun hver síða A4 50 kr.
Skönnun hver síða A3 80 kr.

Ljósmyndasafn

Gildir frá 1. janúar 2020  
Myndaleit  3.000 kr.
Skönnun 1-10 myndir / pr. mynd 350 kr.
Skönnun 11-20 myndir / pr. mynd 250 kr.
Skönnun á fleiri en 20 myndum / pr. mynd 200 kr.
Prentútgáfa (myndir stærri en venjuleg skönnun) 2.255 kr.
Myndaleiga og/eða birtingarréttur í bók/tímarit/dagblöð (lágmark) 4.500 kr.
Myndaleiga og/eða birtingarréttur í sjónvarpi/kvikmyndum (lágmark) 6.800 kr.
Afgreiðsla/birting - til einkanota (lágmark) 1.500 kr.
Myndvinnsla Photoshop pr. klst 2.600 kr.
Kontaktkópía A5 (viðmiðun) 1.000 kr.
Myndaprentun á venjulegan pappír hver síða 250 kr.
Myndaprentun á ljósmyndapappír hver síða A4 1.500 kr.
Myndaprentun á ljósmyndapappír hver síða A3 3.000 kr.
Myndaprentun á ljósmyndapappír hver síða A1 6.000 kr.
Líma á fóm 1.500 kr.
Plöstun / viðgerð á bók (viðmið) 513-1.025 kr. 
Útkall v/ kynningar/athafnar í safnahúsi (lágmark) 16.175 kr.
*Yfirferð skjalasafna pr.m (10 klst. pr. metri skjala***). 6.739 kr.

Safnahús

Gildir frá 1. janúar 2020  
Bókasafnsfræðingur/sagnfræðingur (á klst.) (viðmiðun) 6.739 kr.
Bókavörður/skjalavörður (á klst.) (viðmiðun). 2.696 kr.
Salarleiga allt að 3 klst. (með borðum og stólum) 20.218 kr.

Prentvæn útgáfa

Tjaldsvæði

Ísafjarðarbær rekur tjaldsvæði á Þingeyri. Önnur tjaldsvæði eru rekin í verktöku.

Gildir frá 1. janúar 2020  
Tjaldsvæðið á Þingeyri með vsk.
Fullorðinn 1750 kr./sólarhring
Aldraðir og öryrkjar 1230 kr./sólarhring
Rafmagn 1025 kr./sólarhring
Gistináttaskattur Tímabundið afnuminn vegna COVID-19
Þvottavél 720 kr.
Þurrkari 720 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-16 ára.

Ef greitt er fyrir þrjá sólarhringa er sá fjórði gjaldfrjáls.


Prentvæn útgáfa 

Vatnsveita

Gildir frá 1. janúar 2020      
Heiti gjalds Eining Taxti frá 01.01.2020 Ársfjórðungsgjald 2020
Mælagjald      
að 20 mm kr. á ári 9.569 kr. 2.392 kr.
20-24 mm kr. á ári 13.480 kr. 3.210 kr.
25-31 mm kr. á ári 16.961 kr. 4.038 kr.
32-39 mm kr. á ári 20.262 kr. 4.824 kr.
40-49 mm kr. á ári 27.103 kr. 6.453 kr.
50-74 mm kr. á ári 81.442 kr. 19.391 kr.
75-99 mm kr. á ári 88.247 kr. 21.011 kr.
100 mm og stærri kr. á ári 95.065 kr. 22.635 kr.
Aukavatnsgjald      
Fyrstu 150.000 m³ kr. á m³   47 kr.
Umfram 150.000 m³      
Þegar notkun einstakra lögaðila fer yfir 150.000 m³ á ári verða gerðir sérsamningar um verð fyrir umframmagn.
Heimæðagjald      
Inntaksgjald      
Utanmál 32 mm kr.   364.334 kr.
Utanmál 40 mm kr.   473.097 kr.
Utanmál 50 mm kr.   638.044 kr.
Utanmál 63 mm kr.   895.434 kr.
Utanmál 75 mm kr.   1.252.510 kr.
Utanmál 90 mm kr.   1.515.117 kr.
Yfirlengd      
Utanmál 32 mm kr./lengdarmeter   7.794 kr.
Utanmál 40 mm kr./lengdarmeter   8.882 kr.
Utanmál 50 mm kr./lengdarmeter   9.971 kr.
Utanmál 63 mm kr./lengdarmeter   12.324 kr.
Utanmál 75 mm kr./lengdarmeter   17.213 kr.
Utanmál 90 mm kr./lengdarmeter   27.182 kr.
Yfirlengd reiknast af heimtaug sem er lengri en 25 metrar í lóð viðkomandi húss. Heimæðar 110 mm og víðari verða unnar samkvæmt reikningi. Ef farið er með heimtaug í gegnum frágengna lóð greiðir húseigandi frágang samkvæmt kostnaðarverði. Ef frost/klöpp er í jörðu er heimilt að innheimta 25% viðbótarálag.

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Velferðarsvið

Akstursþjónusta fatlaðra

Gildir frá 1. janúar 2020  
Stakt fargjald              215 kr.

Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

Félagsleg heimaþjónusta

Gildir frá 1. janúar 2020    
Heimaþjónusta, almennt gjald kr./klst.          1.257 kr.
Einstaklingur með kr. 300.000-kr. 420.000 í mánaðartekjur kr./klst.              629 kr.
Hjón með kr. 480.000-kr. 672.000 í mánaðartekjur kr./klst.              629 kr.
Einstaklingur með kr. 300.000 eða lægri mánaðartekjur kr./klst.  0 kr.  
Hjón með kr. 480.000 eða lægri mánaðartekjur kr./klst.  0 kr.  

Félagsstarf aldraðra

Gildir frá 1. janúar 2020    
Innritunargjald – Ísafirði, Suðureyri á önn   0 kr.  
Innritunargjald – Þingeyri, Flateyri á önn   0 kr.  
Kaffi og meðlæti hvert skipti              410 kr.
Kaffi   kr./bolli  0 kr.  

Hlíf I og II, íbúðir aldraðra

Gildir frá 1. janúar 2020    
Húsaleiga, lítil íbúð Hlíf I, kr./mánuði        72.695 kr.
Húsaleiga, stór íbúð Hlíf I, kr./mánuði      100.873 kr.
Þátttaka í rekstri Hlíf I og II, kr./mánuði  0 kr.  

Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

Hlíf, íbúðir aldraðra – þjónusturými

Gildir frá 1. janúar 2020    
Leiga á sal* hvert skipti        34.850 kr.
Dúkar hver dúkur              769 kr.
Þvottavél kr. þvottapening              103 kr.
Máltíð til aldraðra kr. málsverð          1.230 kr.
Heimsendur matur vegna sérstakra aðstæðna kr. málsverð          1.384 kr.

*Ellilífeyrisþegar fá 5.000 kr. afslátt.

Hæfingarstöðin Hvesta

Gildir frá 1. janúar 2020    
Kaffi kr./kaffibolla 0 kr.
Kaffi og meðlæti kr./skipti              196 kr.
Hádegisverður kr./máltíð              521 kr.
Hálfur dagur kr./máltíð og kaffi              715 kr.
Heill dagur kr./máltíð og 2x kaffi              912 kr.

Skammtímavistun

Gildir frá 1. janúar 2020    
Morgunmatur kr./máltíð              129 kr.
Kaffi kr./kaffibolla 0 kr.
Kaffi og meðlæti kr./skipti              196 kr.
Hádegisverður kr./máltíð              521 kr.
Kvöldverður kr./máltíð              912 kr.
Heill dagur kr./morgunv./máltíðir/2x kaffi          1.955 kr.

Sálfræðiþjónusta

Gildir frá 1. janúar 2020    
Einstaklingar með lögheimilisfesti í Ísafjarðarbæ kr./tími        12.954 kr.
Einstaklingar með samþykkta niðurgreiðslu kr./tími          5.000 kr.
Einstaklingar með lögheimilisfesti utan Ísafjarðarbæjar kr./tími        17.876 kr.

Tjörn, íbúðir aldraðra

Gildir frá 1. janúar 2020    
Húsaleiga, lítil íbúð  kr./mánuði        72.695 kr.
Húsaleiga, stór íbúð  kr./mánuði      100.873 kr.
Þátttaka í rekstri  kr./mánuði        36.325 kr.

Velferðarsvið, útseld vinna

Gildir frá 1. janúar 2020    
Útseld vinna án vsk. kr./klst.        18.952 kr. 

Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu velferðarsviðs samkvæmt þjónustusamningi.


Prentvæn útgáfa

Vinnuskóli

Gildir frá 1. janúar 2020  
Gjöld fyrir þjónustu vinnuskólans Öll verð með vsk.
Sláttur á garði að 100 fermetrum 10.690 kr.
Sláttur á garði 100-200 fermetrar 21.380 kr.
Sláttur á garði yfir 200 fermetrar 28.525 kr.
Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun 10.690 kr.
Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun 21.380 kr.

Prentvæn útgáfa

 

 


Gjaldskrár 2019

Áhaldahús

Búfjáreftirlit

Fasteignagjöld     (samantekt)

Fráveita     (einfölduð útgáfa)

Gatnagerðagjöld o.fl.     (einfölduð útgáfa)

Hafnir     (einfölduð útgáfa)

Hunda- og kattahald     (einfölduð útgáfa)

Íþróttamannvirki

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi     (einfölduð útgáfa)

Skólamál

Slökkvilið     (sala, útleiga o.fl.)

Sorphirða     (einfölduð útgáfa)

Söfn

Tjaldsvæði

Vatnsveita     (einfölduð útgáfa)

Velferðarsvið

Var efnið á síðunni hjálplegt?