Allar gjaldskrár

Hér má finna einfaldaðar útgáfur af gjaldskrám Ísafjarðarbæjar og hlekk á auglýstar gjaldskrár í Stjórnartíðindum þegar það á við. Undir hverri gjaldskrá er einnig hlekkur á prentvæna útgáfu. Í valmynd til hægri má finna þær reglur og samþykktir sem gjaldskrár byggja á.

Gjaldskrár gilda frá 1. janúar 2022.

Áhaldahús

Vöruheiti

Eining

Útselt m. vsk.

Útseld vinna

 

 

Verkamaður, dagvinna

kr./klst.

6.424 kr.

Verkamaður, yfirvinna

kr./klst.

9.765 kr.

Verkamaður 3, dagvinna

kr./klst.

7.709 kr.

Verkamaður 3, yfirvinna

kr./klst.

11.718 kr.

Vélamaður með verkstjóra, dagvinna

kr./klst.

9.252 kr.

Vélamaður með verkstjóra, yfirvinna

kr./klst.

14.062 kr.

Leiga á áhöldum

 

 

Fánastangir

kr./dag

4.061 kr.

Leiga á tækjum

 

 

Sanddreifari

kr./dag

8.122 kr.

Sanddreifari

kr./klst.

1.089 kr.

Snjóblásari

kr./dag

7.440 kr.

Snjóblásari

kr./klst.

997 kr.

Leiga á vinnuvélum og bílum

 

 

Götusópur RB T40

kr./klst.

26.806 kr.

Hjólaskófla CAT 950E

kr./klst.

21.118 kr.

Hjólaskófla IT 28B

kr./klst.

17.057 kr.

Hydrema

kr./klst.

15.434 kr.

Kubota IMO516

kr./klst.

8.268 kr.

Prentvæn útgáfa

Búfjáreftirlit

Skoðunargjald

Haustskoðun (með vsk.)

10.420 kr.

Handsömun og fóðrun

 

Komi til þess að grípa þurfi til handsömunar, fóðrunar og/eða hýsingar gripa samkvæmt ákvæðum laga nr. 103/2002 skal búfjáreigandi greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði sveitarfélagsins við handsömun, fóðrun og/eða hýsingu í hvert sinn.

Sjá nánar í samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Fasteignagjöld

Samantekt um fasteignagjöld 2022

Álagning

Íbúðarhúsnæði

Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur

0,56%

1,65%

Lóðarleiga

1,50%

3,00%

Vatnsgjald

0,02%

0,30%

Holræsagjald*

0,15%

0,30%

Rotþróargjald*

12.378 kr.

 

*Sjá nánar í gjaldskrá Ísafjarðarbæjar um fráveitugjöld.

Prentvæn útgáfa

 

Dýrahald

Hundahald

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

3.000 kr.

Árlegt eftirlitsgjald

12.000 kr.

Hlutfallslegt eftirlitsgjald við leyfisveitingu, miðað við 1. mars

1.000 kr.

Handsömun

 

Fyrsta afhending hunds

18.831 kr.

Önnur afhending hunds

37.663 kr.

Þriðja afhending hunds

56.494 kr.

Fyrsta afhending hunds án leyfis

37.663 kr.

Sjá nánar í samþykkt um hundahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Kattahald 

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

5.022 kr.

Handsömun

 

Afhending kattar á flækingi sem veldur ónæði

6.277 kr.

Sjá nánar í samþykkt um kattahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Fráveitugjöld

Holræsagjald

 

Upphæð holræsagjalds er:

 

0,15% af fasteignamati íbúðarhúsa og -lóða

 

0,30% af fasteignamati annars húsnæðis og lóða

 

Rotþróargjald

 

Árlegt gjald fyrir hreinsun og losun rotþróa

12.700 kr.

Umbeðin aukahreinsun og losun

38.000 kr.

Kílómetragjald vegna aukalosunar

750 kr./km

Miðað er við að rotþrær séu losaðar og hreinsaðar á þriggja ára fresti.

Sjá nánar í samþykkt um fráveitu í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

 

Gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld

Grunnur gatnagerðargjalds er byggingarkostnaður fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.

Álagning gatnagerðargjalds er mismunandi eftir húsgerð/notkun fasteignar. Hún er reiknuð sem ákveðinn hundraðshluti af grunni gatnagerðargjalds skv. eftirfarandi töflu.

Gatnagerðargjöld

Einbýlishús

9,0%

Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir

6,5%

Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri

4,5%

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði

5,5%

Iðnaðarhúsnæði og annað atvinnuhúsnæði

3,5%

Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi

5,5%

Skólamannvirki

6,0%

Sólskálar

4,5%

Sumarhús

3,0%

Prentvæn útgáfa

Byggingarleyfisgjöld

Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m2

38.153 kr.

Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m2

76.306 kr.

Nýbyggingar

445 kr./m2

Sumarbústaðir

1.590 kr./m2

Stöðuleyfi hjólhúsa, báta og þess háttar, árgjald

25.435 kr.

Stöðuleyfi gáma, árgjald

46.359 kr.

Breyting á lóðaleigusamningi að beiðni lóðahafa

16.150 kr.

Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs

22.799 kr.

Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa

11.874 kr.

Úttekt vegna meistaraskipta

12.112 kr.

Úttekt vegna byggingarstjóraskipta

49.872 kr.

Lóðagjald

35.623 kr.

Yfirferð aðaluppdrátta

31.701 kr.

Tímavinnugjald við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta*

18.881 kr./klst.

Endurnýjun byggingarleyfis

11.874 kr.

Leyfi til niðurrifs mannvirkja

30.281 kr.

Breyting á skráningu**

30.874 kr.

Vottorð

 

Byggingarstig húsa

29.251 kr.

Afgreiðsla skráningartöflu

31.794 kr.

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 2-4 eignir

28.681 kr./eignarhlut

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 5-15 eignir

42.926 kr./eignarhlut

*Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta.

**Eftirlit skoðunarstofu skv. reikningi faggildrar skoðunarstofu, sbr. 3.3. kafla bygginga­reglugerðar 112/2012.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Grunnskólar: Dægradvöl

Dægradvöl

Tímagjald

390 kr.

Hressing

200 kr.

Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði

18.900 kr.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga.
Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Leigu- og þjónustugjöld

Húsnæði, Grunnskólinn á Ísafirði

Skólastofa, stór, gisting

Leiga í eina nótt

28.390 kr.

Skólastofa, lítil, gisting

Leiga í eina nótt

18.990 kr.

Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar

Hver sólarhringur

9.480 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver sólarhringur

11.770 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver klukkustund

11.770 kr.

Skólastofa til fundarhalda, dagur

Allt að 4 klst.

4.890 kr.

Skólastofa til fundarhalda, kvöld

Allt að 4 klst.

9.480 kr.

Skólastofa til fundarhalda

Hver viðbótarklst.

1.360 kr.

Tölvuver lítið, dagur

Allt að 4 klst.

10.160 kr.

Tölvuver lítið. kvöld

Allt að 4 klst.

16.230 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur

Allt að 4 klst.

13.570 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

24.360 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

13.570 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

24.360 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

14.230 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

18.960 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver viðbótarklst.

2.470 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver sólarhringur

37.930 kr.

Búnaður

Nemendastólar, nemendaborð

Allt að sólarhringur

540 kr./stk.

Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði

Allt að sólarhringur

660 kr.

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Skólamatur

Stök máltíð miðað við mánaðargjald

490 kr.

Hafragrautur, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

1.410 kr.

Ávextir, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

2.350 kr.

Mjólk, einu sinni á dag, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

1.000 kr.

Mjólk, tvisvar á dag, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

2.000 kr.

Prentvæn útgáfa

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gjöld

 

 

Lestargjald

17,5 kr.

GRT

Bryggjugjald (<20.000 brt.)

8,80 kr.

GRT

Bryggjugjald (>20.000 brt.)

11,00 kr.

GRT

Hverja byrjaða 24 tíma sem skipið liggur bundið. Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 26
sinnum í mánuði. Heimilt er að taka lestar og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem
mánaðargjald, 122 kr. Á mælieiningu en þó aldrei lægra en 136 kr. á mánuði. Bátar minni en
20 brt. greiði þó aldrei lægra en 8.880 kr. á mánuði.

Vörugjöld

 

 

Vörugjöld, 1. flokkur

395 kr.

tonn

Vörugjöld, 2. flokkur

650 kr.

tonn

Vörugjöld, 3. flokkur

725 kr.

tonn

Vörugjöld, 4. flokkur

1.830 kr.

tonn

Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald)

1,58%

af aflaverðmæti

Hámarksgjald skv. 4. flokki

7.300 kr.

tonn

Lágmarksgjald í öllum flokkum

790 kr.

tonn

Farþegagjald

 

 

Farþegagjöld fullorðin

190 kr.

farþega

Farþegagjöld barn að 12 ára

150 kr.

farþega

Siglingavernd

 

 

Siglingavernd (ISPS)

51.370 kr.

komu

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu

5.860 kr.

klst.

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu

9.550 kr.

klst.

Þjónusta

 

 

Rafmagnssala

18,75 kr.

KWST

Rafmagnstenglagjald 10-20 A

2.830 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 32-63 A

5.660 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 125 A

10.490 kr.

stk.

Bátar sem eru á föstu mánaðargjaldi skulu að lágmarki greiða eitt tengigjald í mánuði.

Hafnsaga

 

 

Hafnsögugjald

7,00 kr.

GRT

Hafnsögugjald/leiðsögugjald/hafnsögusjóður

9.400 kr.

 

Lágmarksgjald vegna hafnsögu skal þó aldrei vera lægra en 75.000 kr.

Hafnsögubátur

 

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn

25.330 kr.

klst.

Fyrir eina ferð með hafnsögumann

25.330 kr.

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar

52.800 kr.

klst.

Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggingafélaga

Leigugjöld

 

 

Leiga á gámavöllum, svæði A

95 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, svæði B

65 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna

215 kr.

m2/mán.

Leiga í geymsluporti, Suðurtanga

100 kr.

m2/mán.

Hafnarbakkaleiga

345 kr.

tonn/m3

Leiga á kranalykli

4.240 kr.

skipti

Leiga á lyftara m/manni

12.315 kr.

klst.

Leiga á flotgirðingu

11.040 kr.

klst.

Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði

19.605 kr.

m2/ár

Hafnarstarfsmönnum er heimilt að láta fjarlægja varning þann sem settur er á hafnarsvæðið á
kostnað eiganda eða beita sektum sé óskum um hreinsun ekki sinnt.

Sekt

5.330 kr.

á sólarhring

Vatnsgjald

 

 

Vatn fyrir báta <15 brt.

1.700 kr.

mán.

Vatn fyrir báta 15-30 brt.

3.400 kr.

mán.

Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn

380 kr.

m3

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma

5.700 kr.

útkall

Móttaka skipa

 

 

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu

12.060 kr.

mann

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu

18.300 kr.

mann

Sorphirðugjald

 

 

Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa

10.900 kr.

ferð

Úrgangsgjald

lágm. 6.150 kr. hám. 52.100 kr.

brt.

Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd)

2,80 kr.

brt.

Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.

Úrgangsgjald A: Komugjald 

0,76 kr. 

brt.

Úrgangsgjald A: Lágmarksgjald 

6.150 kr.

 
Úrgangsgjald A: Hámarksgjald 

52.100 kr. 

 

Úrgangsgjald B: Lækkað úrgangsgjald A ef skipstjóri
getur sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð í
skipinu.

0,83 kr.

brt.

Úrgangsgjald B: Lágmarksgjald 

6.600 kr.

 

Úrgangsgjald B: Hámarksgjald 

55.940 kr.

 

Úrgangsgjald C: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á árinu greiða skv.
B-lið fyrir fimmtu komu og allar komur eftir það.

Úrgangsgjald D: Skip og bátar sem hafa varanlega
viðlegu í höfnum Ísafjarðarbæjar skulu greiða fast
mánaðargjald vegna umsýslu og eftirlits hafnar vegna
móttöku á sorpi.

6.600 kr.

mán.

Úrgangsgjald E: Förgunargjald, farþegaskip yfir 60 m
að lengd

miðast gjaldið við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt.: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt.: 10 m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt.: 15 m3

2,80 kr.

brt.

Úrgangsgjald E: Förgunargjald, öll önnur skip við 5 m3
af sorpi

2,80 kr.

brt.

Úrgangsgjald F: Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald samkvæmt E-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losun magns. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist á skrifstofu Hafna Ísafjarðarbæjar innan tveggja sólahringa frá brottför skips.

Kjósi skipstjóri eða útgerðarmaður eftir þjónustu viðurkennds sorpmóttökuaðila þá greiðir hann allan kostnað þar að lútandi og skal skila til hafnarinnar útfylltu eyðublaði um magn og sundurliðun þess úrgangs sem skilað er í land. Misbrestur á þessu getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.

Úrgangsgjald G: Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 1200/2004 um móttöku á úrgangi og farmleifum frá skipum getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum sem hafa reglulega viðkomu í höfnum Ísafjarðarbæjar og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu Umhverfisstofnunnar um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
Úrgangsgjald H: Förgunargjald. Skip sem eru undanþegin gjaldskyldu skv. C-lið 1. tl. 2. mgr. 17. gr. hafnalaga skulu eftir sem áður greiða fyrir losun og förgun sorps hvort sem óskað er eftir viðurkenndum móttökuaðila eða ekki.
Úrgangsgjald I: Fast mánaðargjald. Bátar og skip í fastri viðlegu sem greiða fast mánaðargjald skulu greiða að lágmarki eitt sorpeyðingargjald samkvæmt stærðarflokki fyrir hvern mánuð í viðlegu.

Vogargjöld

 

 

Almenn vigtun

230 kr.

tonn

Vogargjald smábáta, lágmarksgjald

840 kr.

löndun

Flutningabílar og skoðun á bílavog

2.340 kr.

skipti

Lágmarksgjald, vöruvigtun

1.650 kr.

hver vigtun

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 17-22, lágm. 2 tímar

5.680 kr.

klst.

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 22-6, lágm. 4 tímar

5.680 kr.

klst.

Viðlegugjöld

 

 

Bátar <20 brt.

9.025 kr.

mán.

Bátar >20 brt.

13.825 kr.

mán.

Bátar <20 brt. fast legupláss

11.460 kr.

mán.

Bátar >20 brt. fast legupláss

17.835 kr.

mán.

Daggjald báta <20 brt.

2.415 kr.

á dag

Daggjald báta >20 brt.

2.470 kr.

á dag

Skip >80 brt.

125 kr.

á brt. á mán.

Uppsátursgjald

2.870 kr.

mán.

Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga

2.870 kr.

á dag

Kranagjald, löndun með hafnarkrana

340 kr.

tonn

Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum

170 kr.

tonn

Prentvæn útgáfa

Leikskólar og dagforeldrar

Leikskólagjöld og hressing

4 tíma vistun

13.790 kr.

5 tíma vistun

17.230 kr.

6 tíma vistun

20.510 kr.

7 tíma vistun

24.130 kr.

8 tíma vistun

27.570 kr.

9 tíma vistun

30.950 kr.

Álag vegna ítrekaðrar seinkunar

1.770 kr.

Hádegisverður, mánaðargjald

6.005 kr.

Morgunhressing, mánaðargjald

3.887 kr.

Síðdegishressing, mánaðargjald

3.887 kr.

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum).
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga.
Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Dagforeldrar, viðmiðunargjald

4 tíma vistun

29.030 kr.

5 tíma vistun

36.301 kr.

6 tíma vistun

43.571 kr.

7 tíma vistun

50.831 kr.

8 tíma vistun

59.116 kr.

9 tíma vistun

65.311 kr.

Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga.
Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

 

Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., viðmiðunargjald

351.207 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.

87.802 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.

75.259 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

 

Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.

351.207 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.

87.802 kr.

Verulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.

225.777 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.

81.574 kr.

Óverulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.

150.518 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.

87.802 kr.

Kostnaður vegna grenndarkynningar

 

Grenndarkynning

87.802 kr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis

 

Afgreiðslugjald

87.802 kr.

Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. I og II viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald

163.062 kr.

Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald

87.802 kr.

Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi

31.358 kr.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá 

Skíðasvæði og leiga á skíðabúnaði

Skíðasvæðið Tungudal – alpasvæði

Byrjendabrekka, 15. nóvember-15. mars

Frítt

Byrjendabrekka, 15. mars-15. maí

Fylgir gjaldskrá

Helgar og rauðir dagar

Allir dagar eins

1 klukkustund

2.100 kr.

2 klukkustundir

2.700 kr.

3 klukkustundir

3.000 kr.

Einn dagur

3.500 kr.

Þriggja skipta passi

8.500 kr.

Fjölskyldupassi – 3-5 manns í 1-3 daga

20% afsláttur

Skíðasvæðið Seljalandsdal – gönguskíðasvæði

Eitt skipti

1.200 kr.

Námskeiðspassi

3.300 kr.

Vetrarkort á alpa- og gönguskíðasvæði

Vetrarkort

27.000 kr.

Skíðavikupassi – mánudagur til mánudags

14.000 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 5 ára og yngri á alpa- og gönguskíðasvæði og 50% afsláttur fyrir börn 6 til 18 ára.

Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Allir skíðaiðkendur á alpa- og gönguskíðasvæði þurfa að kaupa sér vasakort, einnota eða fjölnota. Fjölnota kortin, sem eru úr plasti, kosta 1.000 kr. og er hægt að nota ár eftir ár og á önnur skíðasvæði annarstaðar á landinu. Einnota kortin eru úr pappír og kosta 350 kr. og er hægt að nota í nokkur skipti.

Vetrarkort keypt á tímabilinu 1. nóvember-31. desember er á 20% afslætti af fullu verði.
Vetrakort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskólanema) er á 25% afslætti gegn framvísun nemakorts.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Keypt vetrarkort eru á ábyrgð kaupanda, veðurfar og lokanir vegna annarra óviðráðanlegra ástæðna/atvika veita ekki rétt til endurgreiðslu eða afsláttar.

Leiga á skíðabúnaði

 

Svigskíða- og brettaleiga

1 dagur

Skíði/bretti, allur búnaður 146/130 cm og stærri

4.700 kr.

Skíði/bretti, allur búnaður 145/125 cm og minni

3.700 kr.

Skíði, allur búnaður 110 cm og minni

2.700 kr.

Skíði/bretti 146/130 cm og stærri

3.300 kr.

Skíði/bretti 145/125 cm og minna

2.500 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.300 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.600 kr.

Stafir

900 kr.

Gönguskíðaleiga

1 dagur

Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun

4.500 kr.

Skíði, skinn

3.600 kr.

Skíði, riffluð

3.300 kr.

Ef skór og stafir eru teknir með leigu á skíðum

1.800 kr.

Allur búnaður 150 cm og minni

3.500 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.300 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.600 kr.

Stafir

900 kr.

Ef leigt er í þrjá eða fleiri daga er veittur 20% afsláttur af leigu.

Prentvæn útgáfa

Skóla- og tómstundasvið

Útseld vinna, án vsk.

19.340 kr./klst.

Greiningargögn í útleigu

6.650 kr./dagur

Prentvæn útgáfa

Slökkvilið: Sala, útleiga og þjónusta

Slökkvitækjaþjónusta

Yfirfara dufttæki, 1-12 kg

2.530 kr.

Yfirfara dufttæki, 25-50 kg

10.759 kr.

Yfirfara vatns- og léttvatnstæki

2.530 kr.

Yfirfarið CO2 tæki, 2-8 kg

2.530 kr.

Yfirfara CO2 tæki, 10-23 kg

12.719 kr.

Yfirfara slökkvikerfi skipa, úttekt

29.655 kr.

Yfirfara slökkvitæki, vottorð

819 kr.

Hlaða vatnstæki/léttvatnstæki

6.612 kr.

Hlaða kolsýrutæki, per kg

1.321 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 2-9 kg

10.983 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 10-23 kg

20.743 kr.

Hlaða lofthylki

1.678 kr.

Þolreyna köfunarkút

Skv. reikningi

Þolreyna reykköfunarhylki

Skv. reikningi

Förgun slökkvitækja

819 kr.

Akstur innan svæðis

819 kr.

Akstur utan svæðis, á kílómeter

114 kr.

Útleiga tækja

Tankbíll

33.188 kr.

Dælubíll

33.188 kr.

Körfubíll

38.413 kr.

Útseld vinna (slökkvistöð)

16.698 kr.

Vatnssuga

10.755 kr./klst.

Slökkvidæla

18.744 kr.

Reykblásari

12.292 kr.

Lokaskoðun eldvarnareftirlits

58.388 kr.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá lögbundinnar þjónustu

Sorphirða

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps

Sorpgjöld á heimili (árgjald)

 

Sorphirða

19.900 kr.

Sorpförgun

37.900 kr.

Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóðahættu

18.950 kr.

 

Móttöku og flokkunarstöðvar

Gjöld í endurvinnslustöð

 

Blandaður/grófur úrgangur

37 kr./kg

Timbur

46 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang, t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Sundlaugar, líkamsrækt og íþróttahús

Sundlaugar

Eitt skipti

1.100 kr.

10 skipti

7.000 kr.

30 skipti

16.500 kr.

Árskort

20.000 kr.

Árskort fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja

4.000 kr.

Leiga á handklæði

750 kr.

Leiga á sundfötum

750 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 18 ára og yngri í sundlaugar Ísafjarðarbæjar.
Gjaldfrjálst er fyrir fylgdarfólk fólks með fötlun.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Árskort í sundlaugar Ísafjarðarbæjar gilda einnig í sundlaug Bolungarvíkur.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. 

Árskorthafar í sundlaug Bolungarvíkur þurfa að vera búnir að virkja sundkortið sitt í sundlaugum Ísafjarðarbæjar til að geta nýtt afsláttinn á vetrarkortum á skíðasvæði og árskort í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Prentvæn útgáfa

Líkamsrækt á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri

Eitt skipti

800 kr.

Einn mánuður

4.800 kr.

Þrír mánuðir

12.240 kr.

Árskort

24.480 kr.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Prentvæn útgáfa

Íþróttahús

Leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín:

Ísafjörður, Torfnes: badminton

2.560 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 1/3 salur

5.120 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 2/3 salur

9.700 kr.

Ísafjörður, Torfnes: heill salur

13.100 kr.

Ísafjörður, Torfnes: óhefðbundinn tími

8.190 kr.

Ísafjörður, Austurvegur

5.800 kr.

Ísafjörður, Austurvegur – samningsbundin leiga

3.990 kr.

Þingeyri

5.800 kr.

Flateyri

5.800 kr.

Suðureyri

5.800 kr.

Gjald fyrir aðra útleigu

Leiga hverja klukkustund

Fyrstu 8 klst.

Eftir 8 klst.

Ísafjörður, Torfnes

20.100 kr.

13.100 kr.

Þingeyri

12.200 kr.

8.300 kr.

Flateyri

12.200 kr.

8.300 kr.

Suðureyri

12.200 kr.

8.300 kr.

Færanlegt svið (per dag)

23.000 kr.

24.500 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-100 stólar

 

22.500 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-600 stólar

 

44.000 kr.

Um útleigu íþróttahúsa er farið eftir Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar, staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10. apríl 2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19. apríl 2000.

Gervigrasvöllur

Afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klukkustund

Torfnesvöllur

6.200 kr.

Prentvæn útgáfa

Söfn

Bókasafnið Ísafirði

Skírteini fyrir fullorðna, árgjald
Lánþegar undir 18 ára, eldri borgarar (67+) og öryrkjar greiða ekki árgjald

2.000 kr.

Nýtt skírteini í stað glataðs korts

410 kr.

Glötuð bók/snælda/myndband/diskur bætist með endurkaupsverði

 

Bækur sem eru tveggja ára og yngri endurgreiðist að fullu

 

Bækur eldri en tveggja ára greiddar að hálfu (hvert tilfelli metið)

 

Dagsektir/hámarkssekt fyrir hvert eintak

 

Bækur

30 kr./600 kr.

Barnabækur (50% afsláttur af hámarkssekt)

30 kr./300 kr.

DVD fullorðinsefni/fræðsluefni

200 kr./1400 kr.

DVD barnaefni

200 kr./700 kr.

Myndbönd og diskar

60 kr./500 kr.

Önnur þjónusta

 

Millisafnalán

1.000 kr.

Bókarpöntun

0 kr.

Ljósrit/útprentun/skönnun A4

40 kr./síða

Ljósrit/útprentun/skönnun A3

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A4

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A3

160 kr./síða

Internetaðgangur, 1 klst.

300 kr.

Plöstun á bók (viðmið)

600 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

7.000 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.800 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

21.000 kr.

Héraðsskjalasafnið Ísafirði

Vottorð/endurrit skjala

2.000 kr./síða

Skönnun A4

50 kr./síða

Skönnun A3

80 kr./síða

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

7.000 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.800 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

21.000 kr.

Ljósmyndasafnið Ísafirði

Myndaleit

3.000 kr.

Skönnun

 

1-10 myndir

365 kr./stk.

11-20 myndir

265 kr./stk.

>20 myndir

205 kr./stk.

Prentútgáfa (myndir stærri en venjuleg skönnun)

2.350 kr./stk.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í bók/tímariti/dagblaði (lágmark)

4.700 kr.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í sjónvarpi/kvikmyndum (lágmark)

7.100 kr.

Afgreiðsla/birting til einkanota (lágmark)

1.500 kr.

Myndvinnsla, Photoshop

2.650 kr./klst.

Myndaprentun á venjulegan pappír A4

250 kr./síða

Myndaprentun á venjulegan pappír A3

400 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A4

1.530 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A3

3.000 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A1

6.250 kr./síða

Líma á fóm

1.580 kr./síða

Plöstun/viðgerð á bók (viðmið)

600-1.000 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.800 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

21.000 kr.

Prentvæn útgáfa, bókasafn

Prentvæn útgáfa, listasafn, ljósmyndasafn og héraðsskjalasafn

Tjaldsvæði

Ísafjarðarbær rekur tjaldsvæði á Þingeyri. Önnur tjaldsvæði eru rekin í verktöku.

Smellið hér til að skoða önnur tjaldsvæði í sveitarfélaginu

Tjaldsvæðið á Þingeyri

Fullorðnir

1.830 kr./sólarhring

Aldraðir og öryrkjar

1.280 kr./sólarhring

Rafmagn

1.200 kr./sólarhring

Gistináttaskattur

333 kr./sólarhring

Þvottavél

1.000 kr.

Þurrkari

1.000 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-16 ára.
Ef greitt er fyrir þrjá sólarhringa er sá fjórði gjaldfrjáls.

Prentvæn útgáfa

Útsvar

Útsvarsprósenta árið 2022 er 14,52%.

Vatnsveita

Heiti gjalds

Eining

Taxti frá 01.01.2022

Ársfjórðungsgjald 2022

Mælagjald

 

 

 

að 20 mm

kr. á ári

9.808 kr.

2.452 kr.

20-24 mm

kr. á ári

13.817 kr.

3.290 kr.

25-31 mm

kr. á ári

17.385 kr.

4.139 kr.

32-39 mm

kr. á ári

20.769 kr.

4.945 kr.

40-49 mm

kr. á ári

27.781 kr.

6.614 kr.

50-74 mm

kr. á ári

83.478 kr.

19.876 kr.

75-99 mm

kr. á ári

90.453 kr.

21.536 kr.

100 mm og stærri

kr. á ári

97.442 kr.

23.201 kr.

Aukavatnsgjald – mánaðarnotkun

   

0-20.000 m3

kr. á m3

38 kr.

Umfram 20.001 m3

kr. á m3

13 kr.

Heimæðagjald

 

 

Inntaksgjald

   

Utanmál 32 mm

kr.

373.442 kr.

Utanmál 40 mm

kr.

484.924 kr.

Utanmál 50 mm

kr.

653.995 kr.

Utanmál 63 mm

kr.

917.820 kr.

Utanmál 75 mm

kr.

1.283.823 kr.

Utanmál 90 mm

kr.

1.552.995 kr.

Yfirlengd

 

 

Utanmál 32 mm

kr./lengdarmeter

7.989 kr.

Utanmál 40 mm

kr./lengdarmeter

9.104 kr.

Utanmál 50 mm

kr./lengdarmeter

10.220 kr.

Utanmál 63 mm

kr./lengdarmeter

12.632 kr.

Utanmál 75 mm

kr./lengdarmeter

17.643 kr.

Utanmál 90 mm

kr./lengdarmeter

27.862 kr.

Yfirlengd reiknast af heimtaug sem er lengri en 25 metrar í lóð viðkomandi húss. Heimæðar 110 mm og víðari verða unnar samkvæmt reikningi. Ef farið er með heimtaug í gegnum frágengna lóð greiðir húseigandi frágang samkvæmt kostnaðarverði. Ef frost/klöpp er í jörðu er heimilt að innheimta 25% viðbótarálag.

Prentvæn útgáfa

Velferðarsvið

Akstursþjónusta fatlaðra, aldraðra og öryrkja (ferliþjónusta)

Stakt fargjald

240 kr.

Félagsleg heimaþjónusta

Heimaþjónusta, almennt gjald

1.300 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000-420.000 kr. í mánaðartekjur

660 kr./klst.

Hjón með 480.000-672.000 kr. í mánaðartekjur

660 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Hjón með 480.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Félagsstarf aldraðra

Innritunargjald – Ísafirði og Suðureyri

0 kr. á önn

Innritunargjald – Þingeyri og Flateyri

0 kr. á önn

Kaffi og meðlæti

430 kr./skipti

Kaffi

0 kr./bolli

Tjörn, íbúðir aldraðra

Húsaleiga, lítil íbúð

76.300 kr./mán.

Húsaleiga, stór íbúð

105.800 kr./mán.

Þátttaka í rekstri

38.100 kr./mán.

Hlíf, íbúðir aldraðra, þjónusturými

Leiga á sal

35.000 kr./skipti

Ellilífeyrisþegar fá 5.000 kr. afslátt.

 

Dúkar

810 kr./stk.

Máltíð til aldraðra

1.500 kr./máltíð

Heimsendur matur vegna sérstakra aðstæðna

1.600 kr./máltíð

Hæfingastöðin Hvesta

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

205 kr./skipti

Hádegisverður

540 kr./máltíð

Hálfur dagur, máltíð og kaffi

750 kr.

Heill dagur, máltíð og 2x kaffi

950 kr.

Skammtímavistun

Morgunmatur

135 kr./máltíð

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

205 kr./skipti

Hádegisverður

540 kr./máltíð

Kvöldverður

950 kr./máltíð

Heill dagur

2.050 kr.

Velferðarsvið – útseld vinna

Útseld vinna, án vsk.

19.800 kr./klst.

Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu velferðarsviðs samkvæmt þjónustusamningi.

Prentvæn útgáfa

Vinnuskóli

Sláttur á garði, að 100 m2

11.220 kr.

Sláttur á garði, 100-200 m2

22.430 kr.

Sláttur á garði, yfir 200 m2

29.940 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun

11.220 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

22.430 kr.

Prentvæn útgáfa

 

Gjaldskrár 2021

 

Áhaldahús

Vöruheiti

Eining

Útselt m. vsk.

Útseld vinna

 

 

Verkamenn með verkstjóra, dagvinna

kr./klst.

4.015 kr.

Verkamenn með verkstjóra, yfirvinna

kr./klst.

6.109 kr.

Vélamenn með verkstjóra, dagvinna

kr./klst.

4.386 kr.

Vélamenn með verkstjóra, yfirvinna

kr./klst.

6.631 kr.

Akstur innanbæjar Ísafjarðarbæ

kr./ferð

2.856 kr.

Leiga á áhöldum

 

 

Flaggstangir

kr./dag

3.966 kr.

Umferðarkeilur

kr./dag

792 kr.

Umferðarmerki

kr./dag

1.589 kr.

Endursöluvörur

 

 

Sorppokar

kr./stk.

239 kr.

Sorppokar

kr./búnt

7.932 kr.

Leiga á tækjum

 

 

Haugsuga

kr./dag

10.312 kr.

Ljósavél

kr./dag

6.346 kr.

Sanddreifari

kr./dag

7.932 kr.

Leiga á vinnuvélum og bílum

 

 

Götusópur RB T40

kr./klst.

26.178 kr.

Hjólaskófla CAT 950E

kr./klst.

20.624 kr.

Hjólaskófla IT 28B

kr./klst.

16.658 kr.

Hydrema

kr./klst.

15.072 kr.

Kubota IMO516

kr./klst.

8.075 kr.

Snjóbíll ÍS-0022

kr./klst.

13.486 kr.

Prentvæn útgáfa

Búfjáreftirlit

Skoðunargjald

Haustskoðun (með vsk.)

10.176 kr.

Handsömun og fóðrun

 

Komi til þess að grípa þurfi til handsömunar, fóðrunar og/eða hýsingar gripa samkvæmt ákvæðum laga nr. 103/2002 skal búfjáreigandi greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði sveitarfélagsins við handsömun, fóðrun og/eða hýsingu í hvert sinn.

Sjá nánar í samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Fasteignagjöld

Samantekt um fasteignagjöld 2021

Álagning

Íbúðarhúsnæði

Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur

0,56%

1,65%

Lóðarleiga

1,80%

3,00%

Vatnsgjald

0,10%

0,30%

Holræsagjald*

0,20%

0,33%

Rotþróargjald*

12.378 kr.

 

*Sjá nánar í gjaldskrá Ísafjarðarbæjar um fráveitugjöld.

Prentvæn útgáfa

 

Dýrahald

Hundahald

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

2.452 kr.

og árgjald

12.260 kr.

Árlegt eftirlitsgjald

9.808 kr.

Hlutfallslegt eftirlitsgjald við leyfisveitingu, miðað við 1. mars

817 kr.

Handsömun

 

Fyrsta afhending hunds

18.390 kr.

Önnur afhending hunds

36.780 kr.

Þriðja afhending hunds

55.170 kr.

Fyrsta afhending hunds án leyfis

36.780 kr.

Sjá nánar í samþykkt um hundahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Kattahald 

Leyfisveitingar

 

Fyrsta leyfisveiting

4.904 kr.

Handsömun

 

Afhending kattar á flækingi sem veldur ónæði

6.130 kr.

Sjá nánar í samþykkt um kattahald.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Fráveitugjöld

Holræsagjald

 

Upphæð holræsagjalds er:

 

0,20% af fasteignamati íbúðarhúsa og -lóða

 

0,33% af fasteignamati annars húsnæðis og lóða

 

Rotþróargjald

 

Árlegt gjald fyrir hreinsun og losun rotþróa

12.378 kr.

Umbeðin aukahreinsun og losun

37.134 kr.

Kílómetragjald vegna aukalosunar

730 kr./km

Miðað er við að rotþrær séu losaðar og hreinsaðar á þriggja ára fresti.

Sjá nánar í samþykkt um fráveitu í Ísafjarðarbæ.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

 

Gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld

Grunnur gatnagerðargjalds er byggingarkostnaður fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.

Álagning gatnagerðargjalds er mismunandi eftir húsgerð/notkun fasteignar. Hún er reiknuð sem ákveðinn hundraðshluti af grunni gatnagerðargjalds skv. eftirfarandi töflu.

Gatnagerðargjöld

Einbýlishús

9,0%

Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir

6,5%

Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri

4,5%

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði

5,5%

Iðnaðarhúsnæði og annað atvinnuhúsnæði

3,5%

Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi

5,5%

Skólamannvirki

6,0%

Sólskálar

4,5%

Sumarhús

3,0%

Prentvæn útgáfa

Byggingarleyfisgjöld

Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m2

37.259 kr.

Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m2

74.518 kr.

Nýbyggingar

435 kr./m2

Sumarbústaðir

1.553 kr./m2

Stöðuleyfi hjólhúsa, báta og þess háttar, árgjald

24.839 kr.

Stöðuleyfi gáma, árgjald

45.272 kr.

Breyting á lóðaleigusamningi að beiðni lóðahafa

15.771 kr.

Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs

22.265 kr.

Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa

11.596 kr.

Úttekt vegna meistaraskipta

11.828 kr.

Úttekt vegna byggingarstjóraskipta

48.703 kr.

Lóðagjald

34.788 kr.

Yfirferð aðaluppdrátta

30.958 kr.

Tímavinnugjald við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta*

18.438 kr./klst.

Endurnýjun byggingarleyfis

11.596 kr.

Leyfi til niðurrifs mannvirkja

29.571 kr.

Breyting á skráningu**

30.150 kr.

Vottorð

 

Byggingarstig húsa

28.565 kr.

Afgreiðsla skráningartöflu

31.049 kr.

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 2-4 eignir

27.947 kr./eignarhlut

Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga – 5-15 eignir

41.920 kr./eignarhlut

*Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta.

**Eftirlit skoðunarstofu skv. reikningi faggildrar skoðunarstofu, sbr. 3.3. kafla bygginga­reglugerðar 112/2012.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Grunnskólar: Dægradvöl

Dægradvöl

Tímagjald

400 kr.

Hressing

200 kr.

Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði

19.300 kr.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Leigu- og þjónustugjöld

Húsnæði, Grunnskólinn á Ísafirði

Skólastofa, stór, gisting

Leiga í eina nótt

27.730 kr.

Skólastofa, lítil, gisting

Leiga í eina nótt

18.550 kr.

Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar

Hver sólarhringur

9.260 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver sólarhringur

11.500 kr.

Aðgengi að eldhúsi frá sal

Hver klukkustund

11.500 kr.

Skólastofa til fundarhalda, dagur

Allt að 4 klst.

4.780 kr.

Skólastofa til fundarhalda, kvöld

Allt að 4 klst.

9.260 kr.

Skólastofa til fundarhalda

Hver viðbótarklst.

1.330 kr.

Tölvuver lítið, dagur

Allt að 4 klst.

9.930 kr.

Tölvuver lítið. kvöld

Allt að 4 klst.

15.850 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur

Allt að 4 klst.

13.260 kr.

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

23.790 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

13.260 kr.

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

23.790 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur

Allt að 4 klst.

13.900 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld

Allt að 4 klst.

18.520 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver viðbótarklst.

2.420 kr.

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði

Hver sólarhringur

37.050 kr.

Búnaður

Myndvarpar stk.

Hver sólarhringur

4.780 kr.

Skjávarpi

Allt að sólarhringur

18.550 kr.

Nemendastólar, nemendaborð

Allt að sólarhringur

540 kr./stk.

Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði

Allt að sólarhringur

660 kr.

Fjölföldun

Ljósritun, A4 öðru megin

35 kr./stk.

Ljósritun, A4 báðum megin

65 kr./stk.

Ljósritun, A4 glæra

120 kr./stk.

Ljósritun, A3 öðru megin

50 kr./stk.

Ljósritun, A3 báðum megin

70 kr./stk.

Fjölritun, hver stensill

460 kr./stk.

Fjölritun, hver síða án pappírs

30 kr./stk.

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Skólamatur

Stök máltíð miðað við mánaðargjald

540 kr.

Hafragrautur, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

1.400 kr.

Ávextir, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

2.310 kr.

Prentvæn útgáfa

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gjöld

 

 

Lestargjald

16,7 kr.

GRT

Bryggjugjald (<20.000 brt.)

8,25 kr.

GRT

Bryggjugjald (>20.000 brt.)

9,9 kr.

GRT

Vörugjöld

 

 

Vörugjöld, 1. flokkur

380 kr.

tonn

Vörugjöld, 2. flokkur

630 kr.

tonn

Vörugjöld, 3. flokkur

695 kr.

tonn

Vörugjöld, 4. flokkur

1.752 kr.

tonn

Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald)

1,58%

af aflaverðmæti

Hámarksgjald skv. 4. flokki

7.011 kr.

tonn

Lágmarksgjald í öllum flokkum

747 kr.

tonn

Farþegagjald

 

 

Farþegagjöld fullorðin

155 kr.

farþega

Farþegagjöld barn að 12 ára

130 kr.

farþega

Siglingavernd

 

 

Siglingavernd (ISPS)

48.463 kr.

komu

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu

5.531 kr.

klst.

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu

9.006 kr.

klst.

Þjónusta

 

 

Rafmagnssala

18,2 kr.

KWST

Rafmagnstenglagjald 10-20 A

2.746 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 32-63 A

5.493 kr.

stk.

Rafmagnstenglagjald 125 A

10.183 kr.

stk.

Bátar sem eru á föstu mánaðargjaldi skulu að lágmarki greiða eitt tengigjald í mánuði.

Hafnsaga

 

 

Hafnsögugjald

6,80 kr.

GRT

Hafnsögugjald/leiðsögugjald/hafnsögusjóður

9.023 kr.

 

Lágmarksgjald vegna hafnsögu skal þó aldrei vera lægra en 72.000 kr.

Hafnsögubátur

 

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn

23.896 kr.

klst.

Fyrir eina ferð með hafnsögumann

23.896 kr.

 

Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar

49.825 kr.

klst.

Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggingafélaga

 

 

Leigugjöld

 

 

Leiga á gámavöllum, svæði A

90 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, svæði B

60 kr.

m2/mán.

Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna

202 kr.

m2/mán.

Leiga í geymsluporti, Suðurtanga

94 kr.

m2/mán.

Hafnarbakkaleiga

326 kr.

tonn/m3

Leiga á kranalykli

4.000 kr.

skipti

Leiga á lyftara m/manni

11.616 kr.

klst.

Leiga á flotgirðingu

10.415 kr.

klst.

Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði

18.495 kr.

m2/ár

Vatnsgjald

 

 

Vatn fyrir báta <15 brt.

1.642 kr.

mán.

Vatn fyrir báta 15-30 brt.

3.289 kr.

mán.

Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn

361 kr.

m3

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma

5.451 kr.

útkall

Móttaka skipa

 

 

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu

11.380 kr.

mann

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu

17.257 kr.

mann

Sorphirðugjald

 

 

Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa

10.473 kr.

ferð

Úrgangsgjald

lágm. 5.900 kr. hám. 50.000 kr.

brt.

Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd)

2,68 kr.

brt.

Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.

Nánar um úrgangsgjald, förgunargjald, endurgreiðslur og fleira má sjá í auglýstri útgáfu gjaldskrár sem birt er í Stjórnartíðindum.

Vogargjöld

 

 

Almenn vigtun

218 kr.

tonn

Vogargjald smábáta, lágmarksgjald

803 kr.

löndun

Flutningabílar og skoðun á bílavog

2.244 kr.

skipti

Lágmarksgjald, vöruvigtun

1.585 kr.

hver vigtun

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 17-22, lágm. 2 tímar

5.451 kr.

klst.

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 22-6, lágm. 4 tímar

5.451 kr.

klst.

Viðlegugjöld

 

 

Bátar <20 brt.

8.661 kr.

mán.

Bátar >20 brt.

13.266 kr.

mán.

Bátar <20 brt. fast legupláss

10.999 kr.

mán.

Bátar >20 brt. fast legupláss

17.115 kr.

mán.

Daggjald báta <20 brt.

2.318 kr.

á dag

Daggjald báta >20 brt.

2.371 kr.

á dag

Skip >80 brt.

120 kr.

á brt. á mán.

Uppsátursgjald

2.753 kr.

mán.

Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga

2.753 kr.

á dag

Kranagjald, löndun með hafnarkrana

329 kr.

tonn

Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum

163 kr.

tonn

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Leikskólar og dagforeldrar

Leikskólagjöld og hressing

4 tíma vistun

13.470 kr.

5 tíma vistun

16.835 kr.

6 tíma vistun

20.030 kr.

7 tíma vistun

23.570 kr.

8 tíma vistun

26.930 kr.

9 tíma vistun

30.230 kr.

Álag vegna ítrekaðrar seinkunar

1.730 kr.

Hádegisverður, mánaðargjald

5.310 kr.

Morgunhressing, mánaðargjald

3.445 kr.

Síðdegishressing, mánaðargjald

3.445 kr.

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá leikskólagjaldi og hálfu aukagjaldi.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barna af leikskólagjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Dagforeldrar, viðmiðunargjald

4 tíma vistun

28.350 kr.

5 tíma vistun

35.450 kr.

6 tíma vistun

42.550 kr.

7 tíma vistun

49.640 kr.

8 tíma vistun

57.730 kr.

9 tíma vistun

63.780 kr.

Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barna af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Prentvæn útgáfa

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

 

Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., viðmiðunargjald

342.976 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.

85.744 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.

73.495 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

 

Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.

342.976 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.

85.744 kr.

Verulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.

220.485 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.

79.662 kr.

Óverulegar breytingar á deiliskipulagi

 

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.

146.990 kr.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.

85.744 kr.

Kostnaður vegna grenndarkynningar

 

Grenndarkynning

85.744 kr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis

 

Afgreiðslugjald

85.744 kr.

Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. I og II viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald

159.240 kr.

Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald

85.744 kr.

Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi

30.623 kr.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá 

Skíðasvæði og leiga á skíðabúnaði

Skíðasvæðið Tungudal – alpasvæði

Byrjendabrekka, 15. nóvember-15. mars

Frítt

Byrjendabrekka, 15. mars-15. maí

Fylgir gjaldskrá

Helgar og rauðir dagar

Allir dagar eins

1 klukkustund

2.000 kr.

2 klukkustundir

2.600 kr.

3 klukkustundir

2.900 kr.

Einn dagur

3.200 kr.

Þriggja skipta passi

8.160 kr.

Fjölskyldupassi – 3-5 manns í 1-3 daga

20% afsláttur

Skíðasvæðið Seljalandsdal – gönguskíðasvæði

Eitt skipti

1.000 kr.

Námskeiðspassi

3.000 kr.

Vetrarkort á alpa- og gönguskíðasvæði

Vetrarkort

25.000 kr.

Skíðavikupassi – mánudagur til mánudags

11.500 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 5 ára og yngri á alpa- og gönguskíðasvæði og 50% afsláttur fyrir börn 6 til 18 ára.

Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Allir skíðaiðkendur á alpa- og gönguskíðasvæði þurfa að kaupa sér vasakort, einnota eða fjölnota. Fjölnota kortin, sem eru úr plasti, kosta 1.000 kr. og er hægt að nota ár eftir ár og á önnur skíðasvæði annarstaðar á landinu. Einnota kortin eru úr pappír og kosta 350 kr. og er hægt að nota í nokkur skipti.

Vetrarkort keypt á tímabilinu 1. nóvember-31. desember er á 20% afslætti af fullu verði.
Vetrakort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskólanema) er á 25% afslætti gegn framvísun nemakorts.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Keypt vetrarkort eru á ábyrgð kaupanda, veðurfar og lokanir vegna annarra óviðráðanlegra ástæðna/atvika veita ekki rétt til endurgreiðslu eða afsláttar.

Leiga á skíðabúnaði

 

Svigskíða- og brettaleiga

1 dagur

Skíði/bretti, allur búnaður 146/130 cm og stærri

4.500 kr.

Skíði/bretti, allur búnaður 145/125 cm og minni

3.300 kr.

Skíði, allur búnaður 110 cm og minni

2.500 kr.

Skíði/bretti 146/130 cm og stærri

3.100 kr.

Skíði/bretti 145/125 cm og minna

2.150 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.200 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.500 kr.

Stafir

750 kr.

Gönguskíðaleiga

1 dagur

Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun

4.200 kr.

Skíði, skinn

3.400 kr.

Skíði, riffluð

3.100 kr.

Ef skór og stafir eru teknir með leigu á skíðum

1.600 kr.

Allur búnaður 150 cm og minni

3.300 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.200 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.500 kr.

Stafir

750 kr.

Ef leigt er í þrjá eða fleiri daga er veittur 20% afsláttur af leigu.

Prentvæn útgáfa

Skóla- og tómstundasvið

Útseld vinna, án vsk.

18.890 kr./klst.

Greiningargögn í útleigu

6500 kr./dagur

Prentvæn útgáfa

Slökkvilið: Sala, útleiga og þjónusta

Slökkvitækjaþjónusta

Yfirfara dufttæki, 1-3 kg

2.471 kr.

Yfirfara dufttæki, 6-12 kg

2.471 kr.

Yfirfara dufttæki, 25-50 kg

10.507 kr.

Yfirfara vatns- og léttvatnstæki

2.471 kr.

Yfirfarið CO2 tæki, 2-8 kg

2.471 kr.

Yfirfara CO2 tæki, 10-23 kg

12.421 kr.

Yfirfara slökkvikerfi skipa, úttekt

28.960 kr.

Yfirfara slökkvitæki, vottorð

800 kr.

Hlaða vatnstæki/léttvatnstæki

6.457 kr.

Hlaða kolsýrutæki, per kg

1.290 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 2-9 kg

10.726 kr.

Þolreyna CO2 tæki, 10-23 kg

20.257 kr.

Hlaða lofthylki

1.639 kr.

Þolreyna köfunarkút

Skv. reikningi

Þolreyna reykköfunarhylki

Skv. reikningi

Útleiga tækja

Tankbíll

32.410 kr.

Dælubíll

32.410 kr.

Körfubíll

37.513 kr.

Útseld vinna (slökkvistöð)

16.307 kr.

Vatnssuga

10.503 kr./klst.

Slökkvidæla

18.305 kr.

Reykblásari

12.004 kr.

Lokaskoðun eldvarnareftirlits

57.020 kr.

Öryggisþjónusta

Öryggisvakt, per mann

29.409 kr./klst.

Öryggisvakt, útkall

15.044 kr.

Öryggishnappar fyrir einstaklinga

5.323 kr.

Öryggishnappar, Sjúkratryggingasjóður

5.638 kr.

Vöktun viðvörunarkerfis

20.968

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá lögbundinnar þjónustu

Auglýst breyting á gjaldskrá lögbundinnar þjónustu, 27. maí 2021

Sorphirða

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps

Sorpgjöld á heimili (árgjald)

 

Sorphirða

18.100 kr.

Sorpförgun

34.500 kr.

Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóðahættu

17.250 kr.

 

Móttöku og flokkunarstöðvar

Gjöld í endurvinnslustöð

 

Blandaður/grófur úrgangur

34 kr./kg

Timbur

42 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang, t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.

Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Sundlaugar, líkamsrækt og íþróttahús

Sundlaugar

Eitt skipti

900 kr.

10 skipti

6.300 kr.

30 skipti

16.200 kr.

Árskort

18.500 kr.

Árskort fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja

3.500 kr.

Leiga á handklæði

500 kr.

Leiga á sundfötum

500 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 18 ára og yngri í sundlaugar Ísafjarðarbæjar.
Gjaldfrjálst er fyrir fylgdarfólk fólks með fötlun.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Árskort í sundlaugar Ísafjarðarbæjar gilda einnig í sundlaug Bolungarvíkur.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. 

Árskorthafar í sundlaug Bolungarvíkur þurfa að vera búnir að virkja sundkortið sitt í sundlaugum Ísafjarðarbæjar til að geta nýtt afsláttinn á vetrarkortum á skíðasvæði og árskort í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Prentvæn útgáfa

Líkamsrækt á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri

Eitt skipti

550 kr.

Einn mánuður

2.800 kr.

Þrír mánuðir

6.900 kr.

Árskort

17.300 kr.

Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í líkamsrækt í íþróttamiðstöðvunum á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Prentvæn útgáfa

Íþróttahús

Leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín:

Ísafjörður, Torfnes: badminton

2.500 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 1/3 salur

5.000 kr.

Ísafjörður, Torfnes: 2/3 salur

9.500 kr.

Ísafjörður, Torfnes: heill salur

12.800 kr.

Ísafjörður, Torfnes: óhefðbundinn tími

8.000 kr.

Ísafjörður, Austurvegur

5.700 kr.

Ísafjörður, Austurvegur – samningsbundin leiga

3.900 kr.

Þingeyri

5.700 kr.

Flateyri

5.700 kr.

Suðureyri

5.700 kr.

Gjald fyrir aðra útleigu

Leiga hverja klukkustund

Fyrstu 8 klst.

Eftir 8 klst.

Ísafjörður, Torfnes

19.700 kr.

12.800 kr.

Þingeyri

12.000 kr.

8.200 kr.

Flateyri

12.000 kr.

8.200 kr.

Suðureyri

12.000 kr.

8.200 kr.

Færanlegt svið (per dag)

22.500 kr.

24.000 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-100 stólar

 

21.500 kr.

Leiga á stólum í íþróttahús 0-600 stólar

 

43.000 kr.

Um útleigu íþróttahúsa er farið eftir Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar, staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10. apríl 2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19. apríl 2000.

Gervigrasvöllur

Afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klukkustund

Torfnesvöllur

6.100 kr.

Prentvæn útgáfa (íþróttahús og gervigrasvöllur)

Söfn

Bókasafnið á Ísafirði

Skírteini fyrir fullorðna (fyrsta skipti og týnt skírteini)

2.450 kr.

Endurnýjunarskírteini fyrir börn á grunnskólaaldri (fyrsta skírteini ókeypis)

400 kr.

Útlán DVD diska

 

Fræðslumyndir, tónlistarmyndir, barnamyndir

0 kr.

Aðrar myndir

0 kr.

Myndbönd og diskar

0 kr.

Glötuð bók/snælda/myndband/diskur bætist með endurkaupsverði

 

Bækur sem eru tveggja ára og yngri endurgreiðist að fullu

 

Bækur eldri en tveggja ára greiddar að hálfu (hvert tilfelli metið)

 

Dagsektir/hámarkssekt fyrir hvert eintak

 

Bækur

30 kr./600 kr.

Barnabækur (50% afsláttur af hámarkssekt)

30 kr./300 kr.

DVD fullorðinsefni/fræðsluefni

200 kr./1400 kr.

DVD barnaefni

200 kr./700 kr.

Myndbönd og diskar

60 kr./500 kr.

Önnur þjónusta

 

Millisafnalán

700 kr.

Bókarpöntun

200 kr.

Ljósrit/útprentun/skönnun A4

40 kr./síða

Ljósrit/útprentun/skönnun A3

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A4

80 kr./síða

Ljósrit/útprentun í lit A3

160 kr./síða

Internetaðgangur, 1 klst.

300 kr.

Plöstun á bók (viðmið)

600 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.750 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

20.700 kr.

Prentvæn útgáfa

Héraðsskjalasafn Ísafjarðar

Vottorð/endurrit skjala

2.000 kr./síða

Skönnun A4

50 kr./síða

Skönnun A3

80 kr./síða

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.750 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

20.700 kr.

Ljósmyndasafn Ísafjarðar

Myndaleit

3000 kr.

Skönnun

 

1-10 myndir

360 kr./stk.

11-20 myndir

260 kr./stk.

>20 myndir

200 kr./stk.

Prentútgáfa (myndir stærri en venjuleg skönnun)

2.300 kr./stk.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í bók/tímariti/dagblaði (lágmark)

4.600 kr.

Myndaleiga og/eða birtingarréttur í sjónvarpi/kvikmyndum (lágmark)

7.000 kr.

Afgreiðsla/birting til einkanota (lágmark)

1.500 kr.

Myndvinnsla, Photoshop

2.600 kr./klst.

Myndaprentun á venjulegan pappír A4

250 kr./síða

Myndaprentun á venjulegan pappír A3

400 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A4

1.500 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A3

3.000 kr./síða

Myndaprentun á ljósmyndapappír A1

6.150 kr./síða

Líma á fóm

1.550 kr./síða

Plöstun/viðgerð á bók (viðmið)

550-1.050 kr.

Vinna bókasafnsfræðings/sagnfræðings (viðmið)

6.900 kr./klst.

Vinna bókavarðar/skjalavarðar (viðmið)

2.750 kr./klst.

Salarleiga, allt að þremur klukkustundum (með borðum og stólum)

20.700 kr.

Prentvæn útgáfa (listasafn, ljósmyndasafn og héraðsskjalasafn)

Tjaldsvæði

Ísafjarðarbær rekur tjaldsvæði á Þingeyri. Önnur tjaldsvæði eru rekin í verktöku.

Tjaldsvæðið á Þingeyri

Fullorðnir

1.790 kr./sólarhring

Aldraðir og öryrkjar

1.250 kr./sólarhring

Rafmagn

1.050 kr./sólarhring

Gistináttaskattur*

333 kr./sólarhring

Þvottavél

730 kr.

Þurrkari

730 kr.

*Vegna heimsfaraldurs kórónuveiru er gistináttaskattur felldur niður tímabundið á tímabilinu 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2021

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-16 ára.
Ef greitt er fyrir þrjá sólarhringa er sá fjórði gjaldfrjáls.

Prentvæn útgáfa

Vatnsveita

Heiti gjalds

Eining

Taxti frá 01.01.2021

Ársfjórðungsgjald 2021

Mælagjald

 

 

 

að 20 mm

kr. á ári

9.808 kr.

2.452 kr.

20-24 mm

kr. á ári

13.817 kr.

3.290 kr.

25-31 mm

kr. á ári

17.385 kr.

4.139 kr.

32-39 mm

kr. á ári

20.769 kr.

4.945 kr.

40-49 mm

kr. á ári

27.781 kr.

6.614 kr.

50-74 mm

kr. á ári

83.478 kr.

19.876 kr.

75-99 mm

kr. á ári

90.453 kr.

21.536 kr.

100 mm og stærri

kr. á ári

97.442 kr.

23.201 kr.

Aukavatnsgjald – mánaðarnotkun

   

0-12.500 m3

kr. á m3

48 kr.

12.501-20.840 m3

kr. á m3

38,4 kr. (20% afsláttur)

20.841-29.200 m3

kr. á m3

33,6 kr. (30% afsláttur)

29.201-37.500 m3

kr. á m3

28,8 kr. (40% afsláttur)

37.501-45.840 m3

kr. á m3

24,0 kr. (50% afsláttur)

45.841 og fleiri m3

kr. á m3

19,2 kr. (60% afsláttur)

Heimæðagjald

 

 

Inntaksgjald

   

Utanmál 32 mm

kr.

373.442 kr.

Utanmál 40 mm

kr.

484.924 kr.

Utanmál 50 mm

kr.

653.995 kr.

Utanmál 63 mm

kr.

917.820 kr.

Utanmál 75 mm

kr.

1.283.823 kr.

Utanmál 90 mm

kr.

1.552.995 kr.

Yfirlengd

 

 

Utanmál 32 mm

kr./lengdarmeter

7.989 kr.

Utanmál 40 mm

kr./lengdarmeter

9.104 kr.

Utanmál 50 mm

kr./lengdarmeter

10.220 kr.

Utanmál 63 mm

kr./lengdarmeter

12.632 kr.

Utanmál 75 mm

kr./lengdarmeter

17.643 kr.

Utanmál 90 mm

kr./lengdarmeter

27.862 kr.

Yfirlengd reiknast af heimtaug sem er lengri en 25 metrar í lóð viðkomandi húss. Heimæðar 110 mm og víðari verða unnar samkvæmt reikningi. Ef farið er með heimtaug í gegnum frágengna lóð greiðir húseigandi frágang samkvæmt kostnaðarverði. Ef frost/klöpp er í jörðu er heimilt að innheimta 25% viðbótarálag.

Gjaldskrá var breytt þann 1. júní, sjá auglýsta breytingu hér að neðan.

Auglýst gjaldskrá

Auglýst breyting á gjaldskrá vatnsveitu 27. maí 2021

Velferðarsvið

Akstursþjónusta fatlaðra, aldraðra og öryrkja (ferliþjónusta)

Stakt fargjald

240 kr.

Félagsleg heimaþjónusta

Heimaþjónusta, almennt gjald

1.288 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000-420.000 kr. í mánaðartekjur

645 kr./klst.

Hjón með 480.000-672.000 kr. í mánaðartekjur

645 kr./klst.

Einstaklingur með 300.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Hjón með 480.000 kr. eða lægri mánaðartekjur

0 kr./klst.

Félagsstarf aldraðra

Innritunargjald – Ísafirði og Suðureyri

0 kr. á önn

Innritunargjald – Þingeyri og Flateyri

0 kr. á önn

Kaffi og meðlæti

420 kr./skipti

Kaffi

0 kr./bolli

Tjörn, íbúðir aldraðra

Húsaleiga, lítil íbúð

74.512 kr./mán.

Húsaleiga, stór íbúð

103.395 kr./mán.

Þátttaka í rekstri

37.233 kr./mán.

Hlíf, íbúðir aldraðra, þjónusturými

Leiga á sal

35.000 kr./skipti

Ellilífeyrisþegar fá 5.000 kr. afslátt.

 

Dúkar

800 kr./stk.

Máltíð til aldraðra

1.260 kr./máltíð

Heimsendur matur vegna sérstakra aðstæðna

1.420 kr./máltíð

Hæfingastöðin Hvesta

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

200 kr./skipti

Hádegisverður

534 kr./máltíð

Hálfur dagur, máltíð og kaffi

733 kr.

Heill dagur, máltíð og 2x kaffi

935 kr.

Skammtímavistun

Morgunmatur

132 kr./máltíð

Kaffi

0 kr./bolli

Kaffi og meðlæti

201 kr./skipti

Hádegisverður

534 kr./máltíð

Kvöldverður

935 kr./máltíð

Heill dagur

2.004 kr.

Sálfræðiþjónusta

Einstaklingar með lögheimilisfesti í Ísfjarðarbæ

12.954 kr./skipti

Einstaklingar með samþykkta niðurgreiðslu

5.000 kr./skipti

Einstaklingar með lögheimilisfesti utan Ísafjarðarbæjar

17.876 kr./skipti

Velferðarsvið – útseld vinna

Útseld vinna, án vsk.

19.426 kr./klst.

Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu velferðarsviðs samkvæmt þjónustusamningi.

Prentvæn útgáfa

Vinnuskóli

Sláttur á garði, að 100 m2

10.960 kr.

Sláttur á garði, 100-200 m2

21.910 kr.

Sláttur á garði, yfir 200 m2

29.240 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun

10.960 kr.

Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

21.910 kr.

Prentvæn útgáfa

 

Gjaldskrár 2020

Áhaldahús

Gildir frá 1. janúar 2020
Vöruheiti Heiti taxta Eining Útselt án vsk. vsk. Útselt m. vsk.
Útseld vinna          
Verkamenn með verkstjóra, dagvinna VR01 kr./klst. 3.159 kr. 758 kr. 3.917 kr.
Verkamenn með verkstjóra, yfirvinna VR02 kr./klst. 4.807 kr. 1.154 kr. 5.960 kr.
Vélamenn með verkstjóra, dagvinna VM01 kr./klst. 3.451 kr. 828 kr. 4.279 kr.
Vélamenn með verkstjóra, yfirvinna VM02 kr./klst. 5.217 kr. 1.252 kr. 6.470 kr.
Akstur innanbæjar Ísafjarðarbæ AKI01 kr./ferð 2.247 kr. 539 kr. 2.787 kr.
Leiga á áhöldum          
Flaggstangir L006 kr./dag 3.120 kr. 749 kr. 3.869 kr.
Umferðarkeilur L011 kr./dag 623 kr. 150 kr. 773 kr.
Umferðarmerki L010 kr./dag 1.250 kr. 300 kr. 1.550 kr.
Endursöluvörur          
Sorppokar S003 kr./stk. 188 kr. 45 kr. 233 kr.
Sorppokar S004 kr./búnt 6.241 kr. 1.498 kr. 7.739 kr.
Leiga á tækjum          
Haugsuga L012 kr./dag 8.113 kr. 1.947 kr. 10.061 kr.
Ljósavél L004 kr./dag 4.993 kr. 1.198 kr. 6.191 kr.
Sanddreifari L005 kr./dag 6.241 kr. 1.498 kr. 7.739 kr.
Leiga á vinnuvélum og bílum          
Götusópur RB T40 V001 kr./klst. 20.597 kr. 4.943 kr. 25.540 kr.
Hjólaskófla CAT 950E V002 kr./klst. 16.227 kr. 3.894 kr. 20.121 kr.
Hjólaskófla IT 28B V003 kr./klst. 13.106 kr. 3.146 kr. 16.252 kr.
Hydrema V004 kr./klst. 11.859 kr. 2.846 kr. 14.705 kr.
Kubota IMO516 V005 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
Yanmar smágrafa V006 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
Bobcat smágrafa V007 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
SRG smágrafa V008 kr./klst. 6.353 kr. 1.525 kr. 7.878 kr.
Snjóbíll ÍS-0022 SNJÓBÍLL kr./klst. 10.611 kr. 2.547 kr. 13.157 kr.

Prentvæn útgáfa

Búfjáreftirlit

Gildir frá 1. janúar 2020
Skoðunargjald  
Haustskoðun (með vsk.) 9.928 kr.
Handsömun og fóðrun  
Komi til þess að grípa þurfi til handsömunar, fóðrunar og/eða hýsingar gripa samkvæmt ákvæðum laga nr. 103/2002 skal búfjáreigandi greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði sveitarfélagsins við handsömun, fóðrun og/eða hýsingu í hvert sinn.

Sjá nánar í samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ.


Prentvæn útgáfa

Fasteignagjöld

Álagning fasteignagjalda byggist á fasteignamati húsa og lóða í Ísafjarðarbæ. Matið er framkvæmt af Þjóðskrá Íslands samkvæmt V. kafla laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001.

Gildir frá 1. janúar 2020
Álagning Íbúðarhúsnæði Aðrar fasteignir 
Fasteignaskattur 0,625% 1,65%
Lóðarleiga 1,80% 3,00%
Vatnsgjald 0,10% 0,30%
Holræsisgjald 0,20% 0,33%
Rotþróargjald* 12.076 kr.  

Fasteignagjöld sem eru yfir 45.000 kr. greiðast með tíu jöfnum greiðslum á mánaðar fresti, fyrsti gjalddagi er 15. janúar. Fasteignagjöld 45.000 kr. og lægri eru innheimt með einum gjalddaga 15. apríl.

*Sjá gjaldskrá Ísafjarðarbæjar um fráveitugjöld


Prentvæn útgáfa

Samantekt um fasteignagjöld í Ísafjarðarbæ

Fráveitugjöld

Gildir frá 1. janúar 2020
Holræsagjald
Upphæð holræsagjalds er:
0,25% af fasteignamati íbúðarhúsa og -lóða
0,33% af fasteignamati annars húsnæðis og lóða
Rotþróargjald  
Árlegt gjald fyrir hreinsun og losun rotþróa                 12.076 kr.
Umbeðin auka hreinsun og losun                 36.228 kr.
Kílómetragjald vegna aukalosunar kr./km                     712 kr.

Miðað er við að rotþrær séu losaðar og hreinsaðar á 3ja ára fresti.

Sjá nánar í samþykkt um fráveitu í Ísafjarðarbæ.


Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá

Gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld

Gildir frá 1. janúar 2020

Byggingaleyfisgjöld  Eining  
Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m2 kr. 36.351 kr.
Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m2 kr. 72.700 kr.
Nýbyggingar kr. pr. m2 424 kr.
Sumarbústaðir kr. pr. m2 1.515 kr.
Stöðuleyfi hjólhýsa, báta o.þ.h. kr. pr. ár 24.233 kr.
Stöðuleyfi gáma kr. pr. ár. 44.168 kr.
Breyting á lóðaleigusam. Að beiðni lóðah. kr. pr. ár. 15.386 kr.
Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs  kr. pr. ár. 21.722 kr.
Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa kr. pr. ár. 11.313 kr.
Úttekt vegna meistaraskipta kr. pr. ár. 11.539 kr.
Úttekt vegna byggingarstjóraskipta  kr. pr. ár. 47.515 kr.
Lóðagjald kr. 33.940 kr.
Yfirferð aðaluppdrátta kr. 30.203 kr.
Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð úttekta vegna meistara- og byggingarstjóraskipta kr. pr. klst. 17.989 kr.
Endurnýjun byggingarleyfis kr. 11.313 kr.
Leyfi til niðurrifs mannvirkja   28.850 kr.
Breyting á skráningu  kr. 29.414 kr.
Eftirlit skoðunarstofu skv. reikningi faggildrar skoðunarstofu, sbr. 3.3. kafla byggingareglugerðar 112/2012    
Vottorð    
Byggingarstig húsa kr. á stk. 27.869 kr.
Afgreiðsla skráningartöflu kr. á stk. 30.292 kr.
Agreiðsla eignaskiptalyfirlýsinga 2-4 eignir kr. á stk. 27.265 kr.
Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga 5-15 eignir kr. á stk. 40.898 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020
Gatnagerðargjöld
Gatnagerðargjöld miðast við byggingarvísitölu, sjá neðar.
    Grunntaxti
Einbýlishús 9,00% kr. pr. m2 228.685 kr.
Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir 6,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri 4,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 5,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði 3,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi 5,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Skólamannvirki 6,00% kr. pr. m2 228.685 kr.
Sólskálar 4,50% kr. pr. m2 228.685 kr.
Sumarhús 3,00% kr. pr. m2 228.685 kr.

Upphæð gatnagerðargjalds skal miðað við byggingarkostnað „vísitölufjölbýlishúss“ og er sá kostnaður kr. 228.685 pr. fermetra miðað við vísitölu í nóvember 2019.

Grunntaxti gjaldskrár miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í október 2019, 146,3 stig.


Prentvæn útgáfa

Auglýst gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu, stofngjald holræsa og byggingarleyfisgjald

Grunnskólar: Dægradvöl

Gildir frá 1. janúar 2020  
Dægradvöl heilsársskóli  
Tímagjald 390 kr.
Hressing 195 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði 18.860 kr.

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.


Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Leigu- og þjónustugjöld

Húsnæði    
Skólastofa, stór, gisting Leiga í eina nótt 27.050 kr.
Skólastofa, lítil, gisting Leiga í eina nótt 18.100 kr.
Aðgengi að eldhúsi v. Gistingar Hver sólarhringur 9.035 kr.
Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver sólarhringur 11.220 kr.
Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver klukkustund 11.223 kr.
Skólastofa til fundarhalda, dagur Allt að 4 klst. 4.665 kr.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld Allt að 4 klst. 9.035 kr.
Skólastofa til fundarhalda Hver viðbótarklst. 1.300 kr.
Tölvuver lítið, dagur Allt að 4 klst.  9.685 kr.
Tölvuver lítið. kvöld Allt að 4 klst.  15.475 kr.
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur Allt að 4 klst.  12.935 kr.
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  23.210 kr.
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst.  12.935 kr.
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  23.210 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst. 13.585 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst. 18.070 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver viðbótarklst. 2.360 kr.
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver sólarhringur 36.145 kr.
Búnaður    
Myndvarpar stk. Hver sólarhringur 4.665 kr.
Skjávarpi  Allt að sólarhringur 18.105 kr.
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk. Allt að sólarhringur 530 kr.
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði Allt að sólarhringur 650 kr.
Fjölföldun    
Ljósritun pr. stk A4 öðru megin 35 kr.
Ljósritun pr. stk A4 báðum megin 65 kr.
Ljósritun pr. stk A4 glæra 120 kr.
Ljósritun pr. stk A3 öðru megin 50 kr.
Ljósritun pr. stk A3 báðum megin 70 kr.
Fjölritun pr. stk Hver stensill 450 kr.
Fjölritun pr. stk Hver síða án pappírs 30 kr.

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.


Prentvæn útgáfa

Grunnskólar: Skólamatur

Gildir frá 1. janúar 2020
 
Skólamatur  
Stök máltíð miðað við mánaðargjald 530 kr.
10% afsláttur ef keypt er heil önn  
Hafragrautur, mánaðarásrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 1.365 kr.
Ávextir, mánaðarásrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 2.255 kr.

Prentvæn útgáfa

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gildir frá 1. janúar 2020
Gjöld    
Lestargjald 16,25 kr. GRT
Bryggjugjald (<20.000 brt.) 8,05 kr. GRT
Bryggjugjald (>20.000 brt.) 9,68 kr. GRT
Vörugjöld    
Vörugjöld, 1. flokkur 370 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 2. flokkur 615 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 3. flokkur 678 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 4. flokkur 1.709 kr. pr. tonn
Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald) 1,58% Af aflaverðmæti
Hámarksgjald skv. 4. flokki 6.840 kr. pr. tonn
Lágmarksgjald í öllum flokkum 729 kr. pr. tonn
Farþegagjald    
Farþegagjöld fullorðin 150 kr. pr. farþega
Farþegagjöld barn að 12 ára 100 kr. pr. farþega
Siglingavernd    
Siglingavernd (ISPS) 47.281 kr. pr. komu
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu 5.396 kr. pr. klst.
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu 8.786 kr. pr. klst.
Þjónusta    
Rafmagnssala 17,74 kr. KWST
Rafmagnsmælar fyrir smábáta 60.801 kr. stk.
Rafmagnstenglagjald fyrir flotbryggjur og trébryggjur 5.359 kr. stk.
Rafmagnstenglagjald fyrir hafskipakant 9.935 kr. stk.
Hafnsaga    
Hafnsögugjald 6,63 kr. GRT
Hafnsögugjald/ leiðsögugjald/hafnsögusjóður 8.803 kr.  
Hafnsögubátur    
Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn 23.313 kr. klst.
Fyrir eina ferð með hafnsögumann 23.313 kr.  
Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar 48.610 kr. klst.
Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggfél.    
Leigugjöld    
Leiga á gámavöllum, svæði A 88 kr. m2
Leiga á gámavöllum, svæði B 59 kr. m2
Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna 197 kr. m2
Leiga í geymsluporti, Suðurtanga 92 kr. m2
Hafnarbakkaleiga 318 kr. tn/m3
Leiga á kranalykli 3.902 kr. pr. skipti
Leiga á lyftara m/manni 11.333 kr. klst.
Leiga á flotgirðingu 10.161 kr. klst.
Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði 18.044 kr. m2/ár
Vatnsgjald    
Vatn fyrir báta <15 brt. 1.602 kr. mán.
Vatn fyrir báta 15-30 brt. 3.209 kr. mán.
Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn 352 kr. pr. m3
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma 5.318 kr. útkall
Móttaka skipa    
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu 11.102 kr. pr. mann
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu 16.836 kr. pr. mann
Sorphirðugjald    
Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa 10.218 kr. pr. ferð
Úrgangsgjald (lágm. 5.900, hám. 50.000) 0,71 kr. pr. brt.
Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd) 2,61 kr. pr. brt.
Nánar um úrgangsgjald, förgunargjald, endurgreiðslur og fleira má sjá í „ítarlegri útgáfu“ gjaldskráarinnar.
Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.
Vogargjöld    
Almenn vigtun 213 kr. pr. tonn
Vogargjald smábáta, lágmarksgjald 783 kr. pr. löndun
Flutningabílar og skoðun á bílavog 2.189 kr. pr. skipti
Lágmarksgjald, vöruvigtun 1.546 kr. pr. vigtun
Útkall við vigtun í yfirvinnu 5.130 kr. klst.
Viðlegugjöld    
Bátar <20 brt. 8.450 kr. mán.
Bátar >20 brt. 12.942 kr. mán.
Bátar <20 brt. fast legupláss 10.731 kr. mán.
Bátar >20 brt. fast legupláss 16.698 kr. mán.
Daggjald báta <20 brt. 2.261 kr. á dag
Daggjald báta >20 brt. 2.313 kr. á dag
Skip >80 brt. 117 kr. pr. brt. á mán.
Uppsátursgjald 2.686 kr. mán.
Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga 2.261 kr. á dag
Kranagjald, löndun með hafnarkrana 321 kr. pr. tonn
Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum 159 kr. pr. tonn

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Hunda- og kattahald

Hundahald

Gildir frá 1. janúar 2020  
Leyfisveitingar  
Fyrsta leyfisveiting 2.392 kr.
Árlegt eftirlitsgjald 9.569 kr.
Hlutfallslegt eftirlitsgjald við leyfisveitingu, miðað við 1. mars 797 kr.
Handsamanir  
Fyrsta afhending hunds 17.941 kr.
Önnur afhending hunds 35.883 kr.
Þriðja afhending hunds 53.824 kr.
Fyrsta afhending hunds án leyfis 35.883 kr.

Sjá nánar í samþykkt um hundahald.


Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa


Kattahald

Gildir frá 1. janúar 2020

 
Leyfisveitingar  
Fyrsta leyfisveiting 4.784 kr.
Handsömun  
Afhending kattar á flækingi sem veldur ónæði 5.980 kr.

Sjá nánar í samþykkt um kattahald.


Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Leikskólar og dagforeldrar

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Dagvistargjöld og hressing  
4 tíma vistun 13.140 kr.
5 tíma vistun 16.425 kr.
6 tíma vistun 19.700 kr.
7 tíma vistun 22.995 kr.
8 tíma vistun 26.280 kr.
9 tíma vistun 29.560 kr.
Álag vegna ítrekaðrar seinkunar 1.695 kr.
Hádegisverður pr. mánuð 5.180 kr.
Morgunhressing pr. mánuð 3.360 kr.
Síðdegishressing pr. Mánuð 3.360 kr.

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Gildir frá 1. janúar 2020  
Dagforeldrar Viðmiðunargjald
4 tíma vistun 27.675 kr.
5 tíma vistun 34.590 kr.
6 tíma vistun 41.510 kr.
7 tíma vistun 48.430 kr.
8 tíma vistun 55.350 kr.
9 tíma vistun 62.225 kr.

Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi. Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.


Prentvæn útgáfa

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga  
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., viðmiðunargjald 334.611 kr.
Umsýslu og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. 83.653 kr.
Umsýslu og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. 71.702 kr.
Kostnaður vegna deiliskipulags  
Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. 334.611 kr.
Umsýslu og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. 83.653 kr.
Verulegar breytingar á deiliskipulagi  
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.  215.107 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.  77.719 kr.
Óverulegar breytingar á deiliskipulagi  
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.  143.405 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.  83.653 kr.
Kostnaður vegna grenndarkynningar  
Grenndarkynning 83.653 kr.
Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis  
Afgreiðslugjald 83.653 kr.
Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. I og II viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald 155.356 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald 83.653 kr.
Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdarleyfisgjaldi 29.876 kr.

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Skíðasvæði og leiga á skíðabúnaði

Gjaldfrjálst er fyrir börn að 6 ára aldri á skíðasvæði Ísafjarðarbæjar.

Gildir frá 1. janúar 2020    
Skíðasvæðið Tungudal: Svigskíði Fullorðnir Aldraðir/öryrkjar/börn 6+
Byrjendabrekka: 15. nóvember-15. mars frítt frítt
Byrjendabrekka: 15. mars-15. maí  fylgir gjaldskrá fylgir gjaldskrá
Allt svæðið  
1 klst.  2.000 kr. 700 kr.
2 klst. 2.500 kr. 900 kr.
3 klst. 2.800 kr. 1.200 kr.
Einn dagur 3.150 kr. 1.360 kr.
Kort og passar    
Aðgangskort, fjölnota 1.000 kr. 1.000 kr.
Aðgangskort, einnota 355 kr. 355 kr.
Passi: Þrjú skipti 8.000 kr. 4.000 kr.
Vetrarkort (gildir líka á göngusvæði)  25.000 kr. 12.000 kr.
Vetrarkort fyrir tímabilið 1. nóvember-31. desember 20% afsláttur 20% afsláttur
Vetrarkort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskóla) gegn framvísun nemakorts  17.288 kr. -
Fjölskyldupassi 3-5 manns í 1-3 daga 20% afsláttur af sölu -
Páskapassi, gildir alla páskana 11.200 kr. 6.000 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020    
Skíðasvæðið Seljalandsdal: Gönguskíði Fullorðnir  Aldraðir/öryrkjar/börn 6+
Eitt skipti 1.000 kr. 735 kr.
Kort og passar    
Aðgangskort, fjölnota 1.000 kr. 1.000 kr.
Aðgangskort, einnota 355 kr. 355 kr.
Passi: Þrjú skipti 2.880 kr. 1.200 kr.
Vetrarkort (gildir líka á svigskíðasvæði) 25.000 kr. 12.000 kr.
Vetrarkort fyrir tímabilið 1. nóvember-31. desember 20% afsláttur 20% afsláttur
Vetrarkort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskóla) gegn framvísun nemakorts  17.288 kr. -
Námskeiðapassi 3.600 kr. 1.500 kr.
Páskapassi, gildir alla páskana 4.200 kr. 1.750 kr.
 Gildir frá 1. janúar 2020    
Svigskíða- og brettaleiga    
Skíði (fullorðnir) Einn dagur  Þrír dagar
Skíði, skór og stafir, 145 cm og stærri 4.480 kr. 10.700 kr.
Skíði, 145 cm og stærri 3.065 kr. 7.135 kr.
Skór nr. 37 og stærri 2.215 kr. 2.920 kr.
Stafir 750 kr. 1.785 kr.
Snjóbretti (fullorðnir)    
Bretti og skór, 130 cm og stærri 4.480 kr. 10.700 kr.
Bretti, 130 cm og stærri 3.025 kr. 7.135 kr.
Skór nr. 37 og stærri 2.215 kr. 5.180 kr.
Skíði (börn)    
Skíði, skór og stafir 150 cm og minni 3.350 kr. 8.200 kr.
Skíði og skór, 110 cm og minni 2.920 kr. 6.860 kr.
Skíðaskór nr. 36 og minni 1.565 kr. 3.560 kr.
Snjóbretti (börn)    
Bretti og skór, 125 cm og minna 3.350 kr. 8.200 kr.
Skór nr. 36 og minni 1.565 kr. 3.565 kr.
     
Gönguskíðaleiga    
Skíði (fullorðnir) 15 cm og stærra    
Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun 4.105 ISK 9.855 ISK
Skíði, skinnskíði 3.350 ISK 8.040 ISK
Skíði, riffluð 3.065 kr 7.135 ISK
Bætist við verð skíða ef skór og stafir eru teknir með 1.537 kr 3.565 ISK
Skór nr. 37 og stærri 2.215 ISK 2.920 ISK
Stafir 750 ISK 1.785 ISK
Skíði (börn)    
Skíði, skór og stafir 150 cm og minni 3.365 ISK 8.200 ISK
Skíði og skór 110 cm og minni 2.920 ISK 6.860 ISK
Skíðaskór nr. 36 og minni 1.565 ISK 3.565 ISK

Afsláttarkort

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Súperpassar fyrir einstaklinga Allir aldurshópar 
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 31.895 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt 28.420 kr.

Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði

41.050 kr.
 Súperpassar ef tveir eða fleiri eru keyptir saman (samtals verð fyrir tvo)  
Árskort í sund 32.990 kr.
Vetrarkort á skíði 30.440 kr.
Árskort í líkamsrækt 31.115 kr.
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 53.580 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt  50.260 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði 78.715 kr.

Prentvæn útgáfa

Skóla- og tómstundasvið

Gildir frá 1. janúar 2020  
Útseld vinna án VSK 18.430 kr./klst.

Prentvæn útgáfa

Slökkvilið: Sala, útleiga og þjónusta

Gildir frá 1. janúar 2020  
Slökkvitækjaþjónusta  
Yfirfarið dufttæki 1-3 kg 2.410 kr.
Yfirfarið dufttæki 6-12 kg 2.410 kr.
Yfirfarið dufttæki 25-50 kg 10.250 kr.
Yfirfarið vatns & léttvatnstæki 2.410 kr.
Yfirfarið CO2 tæki 2-8 kg 2.410 kr.
Yfirfarið CO2 tæki 10-23 kg 12.118 kr.
Yfirfarið CO2 tæki 11-20 kg 15.517 kr.
Yfirfarið slökkvikerfi skipa, vottorð 28.254 kr.
Yfirfarið slökkvitæki, vottorð 528 kr.
Yfirfarið slönguhjól, vottorð 4.360 kr.
Yfirfarinn reykskynjari   1.156 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 1-3 kg 5.403 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 5 kg 5.888 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 6 kg 6.373 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 12 kg 7.344 kr.
Hlaðið/umhlaðið duftæki 25-50 kg 35.348 kr.
Hlaðið Vatnstæki/ Léttvatnstæki 6.299 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 2 kg 5.653 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 4 kg 7.993 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 5 kg 9.164 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 6 kg 10.333 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 8 kg 12.619 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 10 kg 16.955 kr.
Hlaðið Kolsýrutæki 23 kg 35.077 kr.
Köfnunarefnishleðsla 1.118 kr.
Léttvatnsáfylling 896 kr.
Þolreynt CO2 tæki 2-9 kg 10.464 kr.
Þolreynt CO2 tæki 10-23 kg 19.763 kr.
Kolsýruhaus viðgerð 12.443 kr.
Yfirfarið reykköfunartæki 46.542 kr.
Hlaðið lofthylki 9.700 kr.
Þolreynt köfunarkútur 12.443 kr.
Þolreynt reykköfunarhylki/Scott/Interspiro 20.336 kr.
ABC slökkviduft pr. kg 591 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020
 
Útleiga tækja  
Tankbíll  31.620 kr.
Dælubíll  31.620 kr.
Körfubíll 36.598 kr.
Slönguleiga pr. meter 292 kr.
Útseld vinna (Slökkvistöð) 15.909 kr.
Vatnssuga pr. klst. 10.247 kr.
Leiga á slökkvidælu 17.859 kr.
Reykblásari 11.711 kr.
Leiga smærri tæki 6.588 kr.
Sala á froðu                              2.196 kr.
Lokaskoðun Eldvarnareftilits 55.629 kr.
Gildir frá 1. janúar 2020
 
Öryggisþjónusta  
Öryggisvakt 28.692 kr.
Öryggisvakt, útkall 14.677 kr.
Öryggishnappar fyrir einstaklinga 5.193 kr.
Öryggishnappar Sjúkratryggingarsjóður 5.500 kr.
Vöktun viðvörunarkerfis 20.457 kr.

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Sorphirða

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps.

Gildir frá 1. janúar 2020  
Sorpgjöld á heimili (árgjald)  
Sorphirða 15.741 kr.
Sorpförgun 29.984 kr.
Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóttahættu 16.678 kr.

Móttöku og flokkunarstöðvar (gámastöðvar)

Gildir frá 22. apríl 2020  
Gjöld í endurvinnslustöð  
Blandaður/grófur úrgangur 34 kr./kg
Timbur 42 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki. Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.


Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Sundlaugar og íþróttahús

Sundlaugar og líkamsrækt

Gjaldfrjálst er fyrir börn í sundlaugar Ísafjarðarbæjar

Gildir frá 1. janúar 2020    
Sund  Fullorðnir Aldraðir/öryrkjar  
Eitt skipti 870 kr. 325 kr.
10 skipti 5.200 kr. 2.550 kr.
30 skipti 11.950 kr. 5.950 kr.
Árskort 18.275 kr. 3.420 kr.
Leiga á handklæði 510 kr. 510 kr.
Leiga á sundfötum 510 kr. 510 kr.
Líkamsrækt    
Eitt skipti 540 kr. 280 kr.
Mánuður 2.725 kr. 1.360 kr.
Þrír mánuðir 6.810 kr. 3.350 kr.
Árskort 16.950 kr. 8.520 kr.

Prentvæn útgáfa – sundlaugar

Prentvæn útgáfa – sundlaugar og líkamsrækt


Íþróttahús og íþróttasvæði

Gildir frá 1. janúar 2020    
Íþróttahús Ísafjarðarbæjar     
Leiga fyrir íþróttaiðkun   Hverjar 50 mín:
Ísafjörður, Torfnes (badminton)   2.420 kr.
Ísafjörður, Torfnes (1/3 salur)   4.920 kr.
Ísafjörður, Torfnes (2/3 salur)   9.350 kr.
Ísafjörður, Torfnes (heill salur)   12.540 kr.
Ísafjörður, Torfnes (óhefðbundinn tími)   7.890 kr.
Ísafjörður, Austurvegur   5.635 kr.
Ísafjörður, Austurvegur, samningsbundin leiga    3.850 kr.
Íþróttahúsið á Þingeyri   5.635 kr.
Íþróttahúsið á Flateyri   5.635 kr.
Íþróttahúsið á Suðureyri   5.635 kr.
Gjald fyrir aðra útleigu Fyrstu 8 klst.   Eftir 8 klst. 
Ísafjörður, Torfnes 19.220 kr./klst. 12.540 kr./klst.
Þingeyri 11.730 kr./klst. 8.000 kr./klst.
Flateyri 11.730 kr./klst. 8.000 kr./klst.
Suðureyri 11.730 kr./klst. 8.000 kr./klst.
Færanlegt svið (pr. dag) 22.000 kr. 23.475 kr.
Leiga á stólum í íþróttahús 0-100 stólar   21.050 kr.
Leiga á stólum í íþróttahús 100-600 stólar   42.105 kr.

Um útleigu íþróttahúsa er farið eftir „Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar“ staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Íþróttasvæði Torfnesi Hver klst.
Torfnesvöllur, afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði 5.945 kr.

Prentvæn útgáfa


Afsláttarkort

 Gildir frá 1. janúar 2020  
Súperpassar fyrir einstaklinga Allir aldurshópar 
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 31.895 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt 28.420 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði 41.050 kr.
 Súperpassar ef tveir eða fleiri eru keyptir saman (samtals verð fyrir tvo)  
Árskort í sund 32.990 kr.
Vetrarkort á skíði 30.440 kr.
Árskort í líkamsrækt 31.115 kr.
Árskort í sund + vetrarkort á skíði 53.580 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt  50.260 kr.
Árskort í sund og líkamsrækt + vetrarkort á skíði 78.715 kr.

Söfn

Bókasafnið á Ísafirði

Gildir frá 1. janúar 2020  
Bókasafnsskírteini  
Skírteini fyrir fullorðna 2.400 kr.
Endurnýjunarskírteini fyrir börn á grunnskólaaldri (fyrsta skírteini ókeypis) 400 kr.
Glötuð bók/snælda/myndband/diskur bætist með endurkaupsverði  
Ný bók (2 ára og yngri) endurgreidd að fullu  
Eldri bækur (eldri en 2 ára) greiddar að hálfu (hvert tilfelli metið)  
Dagsektir/hámarkssekt pr. eintak  
Bækur, hljóðbækur og tímarit 30 kr./600 kr.
Mynddiskar (DVD) 200 kr./1.400 kr.
Myndbönd/diskar 60 kr./500 kr.
Önnur þjónusta  
Millisafnalán 700 kr.
Bókarpöntun 200 kr.
Ljósrit/útprentun/skönnun: A4 40 kr.
Ljósrit/útprentun/skönnun: A3 80 kr.
Ljósrit/útprentun í lit: A4 80 kr.
Ljósrit/útprentun í lit: A3 160 kr.
Internetaðgangur 1 klst. 300 kr.
Plöstun á bók (viðmið) 600 kr.

Skjalasafn

Gildir frá 1. janúar 2020  
Vottorð/endurrit skjala hver síða 2.000 kr.
Skönnun hver síða A4 50 kr.
Skönnun hver síða A3 80 kr.

Ljósmyndasafn

Gildir frá 1. janúar 2020  
Myndaleit  3.000 kr.
Skönnun 1-10 myndir / pr. mynd 350 kr.
Skönnun 11-20 myndir / pr. mynd 250 kr.
Skönnun á fleiri en 20 myndum / pr. mynd 200 kr.
Prentútgáfa (myndir stærri en venjuleg skönnun) 2.255 kr.
Myndaleiga og/eða birtingarréttur í bók/tímarit/dagblöð (lágmark) 4.500 kr.
Myndaleiga og/eða birtingarréttur í sjónvarpi/kvikmyndum (lágmark) 6.800 kr.
Afgreiðsla/birting - til einkanota (lágmark) 1.500 kr.
Myndvinnsla Photoshop pr. klst 2.600 kr.
Kontaktkópía A5 (viðmiðun) 1.000 kr.
Myndaprentun á venjulegan pappír hver síða 250 kr.
Myndaprentun á ljósmyndapappír hver síða A4 1.500 kr.
Myndaprentun á ljósmyndapappír hver síða A3 3.000 kr.
Myndaprentun á ljósmyndapappír hver síða A1 6.000 kr.
Líma á fóm 1.500 kr.
Plöstun / viðgerð á bók (viðmið) 513-1.025 kr. 
Útkall v/ kynningar/athafnar í safnahúsi (lágmark) 16.175 kr.
*Yfirferð skjalasafna pr.m (10 klst. pr. metri skjala***). 6.739 kr.

Safnahús

Gildir frá 1. janúar 2020  
Bókasafnsfræðingur/sagnfræðingur (á klst.) (viðmiðun) 6.739 kr.
Bókavörður/skjalavörður (á klst.) (viðmiðun). 2.696 kr.
Salarleiga allt að 3 klst. (með borðum og stólum) 20.218 kr.

Prentvæn útgáfa

Tjaldsvæði

Ísafjarðarbær rekur tjaldsvæði á Þingeyri. Önnur tjaldsvæði eru rekin í verktöku.

Gildir frá 1. janúar 2020  
Tjaldsvæðið á Þingeyri með vsk.
Fullorðinn 1750 kr./sólarhring
Aldraðir og öryrkjar 1230 kr./sólarhring
Rafmagn 1025 kr./sólarhring
Gistináttaskattur Tímabundið afnuminn vegna COVID-19
Þvottavél 720 kr.
Þurrkari 720 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-16 ára.

Ef greitt er fyrir þrjá sólarhringa er sá fjórði gjaldfrjáls.


Prentvæn útgáfa 

Vatnsveita

Gildir frá 1. janúar 2020      
Heiti gjalds Eining Taxti frá 01.01.2020 Ársfjórðungsgjald 2020
Mælagjald      
að 20 mm kr. á ári 9.569 kr. 2.392 kr.
20-24 mm kr. á ári 13.480 kr. 3.210 kr.
25-31 mm kr. á ári 16.961 kr. 4.038 kr.
32-39 mm kr. á ári 20.262 kr. 4.824 kr.
40-49 mm kr. á ári 27.103 kr. 6.453 kr.
50-74 mm kr. á ári 81.442 kr. 19.391 kr.
75-99 mm kr. á ári 88.247 kr. 21.011 kr.
100 mm og stærri kr. á ári 95.065 kr. 22.635 kr.
Aukavatnsgjald      
Fyrstu 150.000 m³ kr. á m³   47 kr.
Umfram 150.000 m³      
Þegar notkun einstakra lögaðila fer yfir 150.000 m³ á ári verða gerðir sérsamningar um verð fyrir umframmagn.
Heimæðagjald      
Inntaksgjald      
Utanmál 32 mm kr.   364.334 kr.
Utanmál 40 mm kr.   473.097 kr.
Utanmál 50 mm kr.   638.044 kr.
Utanmál 63 mm kr.   895.434 kr.
Utanmál 75 mm kr.   1.252.510 kr.
Utanmál 90 mm kr.   1.515.117 kr.
Yfirlengd      
Utanmál 32 mm kr./lengdarmeter   7.794 kr.
Utanmál 40 mm kr./lengdarmeter   8.882 kr.
Utanmál 50 mm kr./lengdarmeter   9.971 kr.
Utanmál 63 mm kr./lengdarmeter   12.324 kr.
Utanmál 75 mm kr./lengdarmeter   17.213 kr.
Utanmál 90 mm kr./lengdarmeter   27.182 kr.
Yfirlengd reiknast af heimtaug sem er lengri en 25 metrar í lóð viðkomandi húss. Heimæðar 110 mm og víðari verða unnar samkvæmt reikningi. Ef farið er með heimtaug í gegnum frágengna lóð greiðir húseigandi frágang samkvæmt kostnaðarverði. Ef frost/klöpp er í jörðu er heimilt að innheimta 25% viðbótarálag.

Auglýst gjaldskrá

Prentvæn útgáfa

Velferðarsvið

Akstursþjónusta fatlaðra

Gildir frá 1. janúar 2020  
Stakt fargjald              215 kr.

Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

Félagsleg heimaþjónusta

Gildir frá 1. janúar 2020    
Heimaþjónusta, almennt gjald kr./klst.          1.257 kr.
Einstaklingur með kr. 300.000-kr. 420.000 í mánaðartekjur kr./klst.              629 kr.
Hjón með kr. 480.000-kr. 672.000 í mánaðartekjur kr./klst.              629 kr.
Einstaklingur með kr. 300.000 eða lægri mánaðartekjur kr./klst.  0 kr.  
Hjón með kr. 480.000 eða lægri mánaðartekjur kr./klst.  0 kr.  

Félagsstarf aldraðra

Gildir frá 1. janúar 2020    
Innritunargjald – Ísafirði, Suðureyri á önn   0 kr.  
Innritunargjald – Þingeyri, Flateyri á önn   0 kr.  
Kaffi og meðlæti hvert skipti              410 kr.
Kaffi   kr./bolli  0 kr.  

Hlíf I og II, íbúðir aldraðra

Gildir frá 1. janúar 2020    
Húsaleiga, lítil íbúð Hlíf I, kr./mánuði        72.695 kr.
Húsaleiga, stór íbúð Hlíf I, kr./mánuði      100.873 kr.
Þátttaka í rekstri Hlíf I og II, kr./mánuði  0 kr.  

Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

Hlíf, íbúðir aldraðra – þjónusturými

Gildir frá 1. janúar 2020    
Leiga á sal* hvert skipti        34.850 kr.
Dúkar hver dúkur              769 kr.
Þvottavél kr. þvottapening              103 kr.
Máltíð til aldraðra kr. málsverð          1.230 kr.
Heimsendur matur vegna sérstakra aðstæðna kr. málsverð          1.384 kr.

*Ellilífeyrisþegar fá 5.000 kr. afslátt.

Hæfingarstöðin Hvesta

Gildir frá 1. janúar 2020    
Kaffi kr./kaffibolla 0 kr.
Kaffi og meðlæti kr./skipti              196 kr.
Hádegisverður kr./máltíð              521 kr.
Hálfur dagur kr./máltíð og kaffi              715 kr.
Heill dagur kr./máltíð og 2x kaffi              912 kr.

Skammtímavistun

Gildir frá 1. janúar 2020    
Morgunmatur kr./máltíð              129 kr.
Kaffi kr./kaffibolla 0 kr.
Kaffi og meðlæti kr./skipti              196 kr.
Hádegisverður kr./máltíð              521 kr.
Kvöldverður kr./máltíð              912 kr.
Heill dagur kr./morgunv./máltíðir/2x kaffi          1.955 kr.

Sálfræðiþjónusta

Gildir frá 1. janúar 2020    
Einstaklingar með lögheimilisfesti í Ísafjarðarbæ kr./tími        12.954 kr.
Einstaklingar með samþykkta niðurgreiðslu kr./tími          5.000 kr.
Einstaklingar með lögheimilisfesti utan Ísafjarðarbæjar kr./tími        17.876 kr.

Tjörn, íbúðir aldraðra

Gildir frá 1. janúar 2020    
Húsaleiga, lítil íbúð  kr./mánuði        72.695 kr.
Húsaleiga, stór íbúð  kr./mánuði      100.873 kr.
Þátttaka í rekstri  kr./mánuði        36.325 kr.

Velferðarsvið, útseld vinna

Gildir frá 1. janúar 2020    
Útseld vinna án vsk. kr./klst.        18.952 kr. 

Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu velferðarsviðs samkvæmt þjónustusamningi.


Prentvæn útgáfa

Vinnuskóli

Gildir frá 1. janúar 2020  
Gjöld fyrir þjónustu vinnuskólans Öll verð með vsk.
Sláttur á garði að 100 fermetrum 10.690 kr.
Sláttur á garði 100-200 fermetrar 21.380 kr.
Sláttur á garði yfir 200 fermetrar 28.525 kr.
Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun 10.690 kr.
Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun 21.380 kr.

Prentvæn útgáfa

Gjaldskrár 2019

Áhaldahús

Búfjáreftirlit

Fasteignagjöld     (samantekt)

Fráveita     (einfölduð útgáfa)

Gatnagerðagjöld o.fl.     (einfölduð útgáfa)

Hafnir     (einfölduð útgáfa)

Hunda- og kattahald     (einfölduð útgáfa)

Íþróttamannvirki

Skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi     (einfölduð útgáfa)

Skólamál

Slökkvilið     (sala, útleiga o.fl.)

Sorphirða     (einfölduð útgáfa)

Söfn

Tjaldsvæði

Vatnsveita     (einfölduð útgáfa)

Velferðarsvið