Dýrahald í Ísafjarðarbæ

iceland-dog-1957821_1280.jpg

Hunda- og kattahald er leyft í Ísafjarðarbæ að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem kveðið er á um í samþykkt um hunda- og kattahald. Sækja þarf sérstaklega um leyfi fyrir hunda- og kattahaldi. Eigendur og umráðamenn hunda og katta skulu gæta þess vel að dýr þeirra valdi ekki hættu, óþægindum, óþrifnaði eða raski ró fólks.

Hér að neðan eru helstu reglur og skilyrði útlistuð en tæmandi lista má finna í samþykktum.

Hundar í Ísafjarðarbæ

  • Ekki er heimilt að hafa fleiri en þrjá hunda eldri en 4 mánaða á sama heimili. Umhverfis- og eignasviði er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði ef um er að ræða t.d. björgunarhunda eða hjálparhunda
  • Eigendum og umráðamönnum hunda er ávallt skylt að fjarlægja saur eftir hunda sína.
  • Óheimilt er að tjóðra hund án eftirlits ábyrgs aðila eða skilja eftir eftirlitslausa utan húss eða á svölum eða afgirtum veröndum. Þegar hundur er tjóðraður á lóð, skal taumurinn ekki vera lengri en svo að komast megi óhindrað að aðaldyrum viðkomandi húss. Taumur má ekki vera svo langur að hundur komist út fyrir lóðarmörk.
  • Hafi eigandi eða umráðamaður ástæðu til að ætla að hundur hans sé grimmur eða varasamur skal hann sjá til þess að hundur hans sé ávallt mýldur utan heimilis síns.
  • Óheimilt er að láta hunda vera lausa, nema nytjahunda þegar þeir eru að störfum í gæslu eiganda eða umráðamanns. Hundar skulu annars ávallt vera í taumi utanhúss og í umsjá einstaklings sem hefur fullt vald yfir þeim. Heimilt er þó að hafa hunda lausa undir eftirliti ábyrgs aðila innan hundheldrar girðingar.
  • Ekki þarf að sækja um leyfi fyrir hundahaldi á lögbýlum, en skylt er að skrá þá á bæjarskrifstofum Ísafjarðarbæjar.

Kettir í Ísafjarðarbæ

  • Ekki er heimilt að hafa fleiri en tvo ketti, eldri en 4 mánaða, á sama heimili.
  • Gelda skal alla fressketti þegar þeir hafa náð 6 mánaða aldri, nema þeir séu notaðir til ræktunar.
  • Eigendum katta er skylt að koma í veg fyrir að kettir þeirra séu á flækingi utan dyra frá kl. 24.00 að nóttu til kl. 07.00 að morgni.
  • Forráðamönnum katta ber að taka tillit til fuglalífs á varptíma frá 1. maí til 31. ágúst, með því að hengja bjöllu á kött sinn, eða eftir atvikum að takmarka útiveru hans.
Var efnið á síðunni hjálplegt?