Þjónusta í þágu farsældar barna

Þann 1. janúar 2022 tóku í gildi lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Markmiðið með lögunum er að einfalda aðgengi barna og foreldra að nauðsynlegri þjónustu og að kerfin vinni meira saman. Jafnframt að draga úr og fækka alvarlegri málum. Þannig verða hindranirnar færri og þjónustuþegar þurfa ekki að fara á milli margra stofnanna til að fá þjónustu.

Lögin krefjast aukins samráðs skóla, velferðar- og heilbrigðisstofnana, ávallt með hagsmuni barna að leiðarljósi. Þannig er hægt að bregðast fyrr við þegar barn er í erfiðum aðstæðum og þarf stuðning.

Ábyrgðaraðilar samkvæmt lögum þessum skulu:

  • Fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þörf fyrir þjónustu.
  • Bregðast við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt um leið og þörf krefur.
  • Hafa samráð sín á milli með það að markmiði að þjónusta sé samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsældar barna og foreldra.

Í lögunum er kveðið á um stigskiptingu á þjónustu; fyrsta, annað og þriðja stig. Fyrsta stigið er aðgengilegt öllum börnum og foreldrum en um er að ræða einstaklingsbundinn snemmtækan stuðning. Á öðru stigi er markvissari einstaklingsþjónusta (t.d. liðveisla) og á þriðja stigi er þjónustan orðin mun sérhæfðari (t.d. þvingunarúrræði á barnaverndarstigi).

Tvær leiðir eru til að sækja um samþættingu þjónustu:

  1. Óska eftir viðtali við tengilið sem metur í samráði við foreldra/barn þjónustuþörfina og kemur máli í feril.
  2. Fylla út viðeigandi eyðublað í gegnum þjónustugátt Ísafjarðarbæjar.

Tengiliðir

Kristjana Þrastardóttir

Grunnskólinn á Ísafirði

Sóley Veturliðadóttir

Grunnskólinn á Ísafirði

   

K. Sunna Reynisdóttir

Grunnskóli Önundarfjarðar

Erna Höskuldsdóttir

Grunnskólinn á Þingeyri

Vilborg Ása Bjarnadóttir

Grunnskólinn á Suðureyri

Jónína Símonardóttir

GÞ, GÖ, GS

   

Helga Björk Jóhannsdóttir

Leikskólinn Sólborg

Jenný Jensdóttir

Leikskólinn Sólborg

Jóna Lind Kristjánsdóttir

Leikskólinn Tangi

Ingibjörg Svavarsdóttir

Leikskólinn Tangi

Ingibjörg Einarsdóttir

Leikskólinn Eyrarskjól

Svana K. Guðbjartsdóttir

Leikskólinn Eyrarskjól

   

Svava Rán Valgeirsdóttir

Leikskólinn Tjarnarbær

Inga Jóna Sigurðardóttir

Leikskólinn Laufás

Selma Sverrisdóttir

Leikskólinn Grænigarður

   

Erla Rún Sigurjónsdóttir

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Aðalbjörg Sigurjónsdóttir

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Helena Jónsdóttir

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

   

Erna Sigrún Jónsdóttir

Menntaskólinn á Ísafirði

Herdís Alberta Jónsdóttir

Menntaskólinn á Ísafirði

Málstjórar

 

Dagný Sif Snæbjarnardóttir

Barnavernd, velferðarsvið

Svala Sif Sigurgeirsdóttir

Barnavernd, velferðarsvið

Harpa Stefánsdóttir

Félagsþjónusta, velferðarsvið

Þóra Marý Arnórsdóttir

Fötlunarþjónusta, velferðarsvið