Stjórnkerfið

Stjórnkerfi Ísafjarðarbæjar er skipað kjörnum fulltrúum annars vegar og embættismönnum hins vegar. Æðsta yfirvald bæjarins er bæjarstjórn sem kosið er til á fjögurra ára fresti. Æðsti yfirmaður embættismanna er bæjarstjóri sem ráðinn er af bæjarstjórn.

Erindi til Ísafjarðarbæjar eru ýmist send til embættismanna til fullnaðarafgreiðslu eða þau lögð fyrir nefnd og ráð sem leggja til ákveðna afgreiðslu við bæjarstjórn. Erindi sem send eru til bæjarins eru móttekin af skjalastjóra eða upplýsingafulltrúa sem koma þeim áleiðis til afgreiðslu viðeigandi starfsmanna eða nefnda.

Lista yfir stjórnendur og deildarstjóra bæjarins má finna hér.

Um stjórnsýslu Ísafjarðarbæjar gilda sveitarstjórnarlög nr. 138/2011.


Skipurit

Æðsta yfirvald Ísafjarðarbæjar er bæjarstjórn. Bæjarráð heyrir beint undir bæjarstjórn en í ráðinu eiga þrír bæjarfulltrúar sæti, sem kosnir eru árlega af bæjarstjórn. Bæjarráð fer með fjármála- og framkvæmdastjórn bæjarfélagsins ásamt bæjarstjóra sem og umsjón með stjórnsýslu bæjarins.

Skipurit nefnda

Skipurit stjórnsýslu

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður embættismanna.

Þjónustu við bæjarbúa er stýrt af fjórum sviðum sem öll eru staðsett í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði:

  • Skóla- og tómstundasvið
  • Stjórnsýslu- og fjármálasvið
  • Umhverfis- og eignasvið
  • Velferðarsvið

Flestar stofnanir sveitarfélagsins heyra undir eitthvert þessara sviða en hafnir Ísafjarðarbæjar og slökkviliðið heyra beint undir bæjarstjóra.