Ársreikningar

Ísafjarðarbær birtir ársreikn­ing fyrir sveitarsjóð, stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki þess, ásamt samstæðureikningi fyrir sveitarfélagið, eftir að þeir hafa verið samþykktir af bæjar­stjórn. Ársreikningur samstæðu Ísafjarðarbæjar, stofnana og sjóða hans er unninn af starfsfólki bæjarskrifstofu og endurskoðaður lögum samkvæmt af löggiltum endurskoðendum.

Ársreikningur Ísafjarðarbæjar sýnir rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðsstreymi ásamt sundurliðunum og skýringum.

Eldri ársreikningar