Aðalfundur Hverfisráðs eyrar og efri bæjar

Haldinn á Heimabyggð fimmtudaginn 23. maí kl. 20.

Í boði verður kaffi og döðlukaka.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
1. Skýrsla stjórnar um störf félagsins og nefnda á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins.
3. Kosning formanns til tveggja ára.
4. Kosning þriggja manna í stjórn og tveggja varamanna til tveggja ára.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
6. Breytingar á samþykktum samtakanna ef þeirra hefur verið getið í fundarboði.
7. Fjárhagsáætlun næsta starfsárs.
8. Vinnuhópar.
9. Verkefni næsta árs og ráðstöfun framkvæmdafjár.
10. Önnur mál.