Grunnskólinn á Suðureyri – Kennari í heimilisfræði og myndmennt

Laust er til umsóknar við Grunnskólann á Suðureyri starf heimilisfræði- og myndmenntakennara á yngsta stigi í að jafnaði 3,5 kennslustundir á viku eða 13,5% starfshlutfall. Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 8. ágúst 2022 eða eftir nánara samkomulagi.

Í dag eru nemendur Grunnskóla Suðureyrar rúmlega 40. Einkunnarorð skólans eru ástundun, árangur og ánægja. Unnið er með Uppbyggingarstefnu í öllum samskiptum, verið er að innleiða leiðsagnarnám og lögð er áhersla á að kennarar fikri sig áfram á sviði tækni- og nýsköpunar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast kennslu samkvæmt markmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans
 • Skipuleggur kennslu sína í samræmi við markmið grunnskólalaga og með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda hverju sinni
 • Fylgist með námi, þroska og félagslegu gengi nemenda sinna.
 • Hefur forgöngu um aðgerðir ef eitthvað bregður út af varðandi nám eða annað
 • Sér um vitnisburð og skýrslugerð varðandi nemendur.
 • Fylgist með skólasókn nemenda og skráir hana samkvæmt fyrirmælum
 • Er í samstarfi við foreldra og samfélag eftir því sem viðeigandi er

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi í grunnskóla
 • Jákvæðni, lipurð og færni í samskipum og skipulagsfærni
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk stundvísi og samviskusemi
 • Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti
 • Góð færni á sviði tækni og nýsköpunar er æskileg

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við KÍ.

Umsóknum skal skilað til Hrannar Garðarsdóttur skólastjóra á netfangið hronng@isafjordur.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá, afrit af leyfisbréfi og prófskírteinum. Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2022. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Allar nánari upplýsingar veitir Hrönn í síma 450-8390 eða í gegnum ofangreindan tölvupóst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Við hvetjum áhugasama, óháð kyni til að sækja um starfið. Vakin er athygli á markmiði mannréttindastefnu Ísafjarðarbæjar að jafna kynjaskiptingu innan starfsgreina og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

-Við þjónum með gleði til gagns-

Er hægt að bæta efnið á síðunni?