Félagsmálanefnd - 360. fundur - 27. september 2011

Mætt voru: Guðfinna Hreiðarsdóttir, formaður, Gunnar Þórðarson, Jón Reynir Sigurðsson, Jóna Benediktsdóttir og Rannveig Þorvaldsdóttir. Jafnframt sátu fundinn Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, Anna V. Einarsdóttir og Sædís María Jónatansdóttir, starfsmenn fjölskyldusviðs. Ari Klængur Jónsson, varamaður í félagsmálanefnd, sat fund nefndarinnar undir 2. lið dagskrár.  Sædís María Jónatansdóttir ritaði fundargerð.

 

Þetta var gert:

 

1.      Breyting á skipan í félagsmálanefnd. 2011-09-0093

            Þann 1. september s.l. samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar þá breytingu á skipan í félagsmálanefnd, að Jóna Benediktsdóttir kemur í stað Ragnhildar Sigurðardóttur.

Félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar þakkar Ragnhildi Sigurðardóttur fyrir samstarfið í félagmálanefnd og býður Jónu Benediktsdóttur velkomna til starfa.

  

2.      Jafnréttisáætlun. 2010-05-0008

            Lagt fram minnisblað dags. 27. september 2011 frá Ara Klæng Jónssyni og Sædísi Maríu Jónatansdóttur, þar sem óskað er eftir afstöðu félagsmálanefndar til þess, hvort jafnréttisáætlun sveitarfélagsins eigi að taka til fleiri mismunabreyta en kynjajafnréttis s.s. aldurs, fötlunar, heilsufars, kynhneigðar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, þjóðernis, kynþátta og búsetu. Jafnframt lögð fram verkáætlun vegna vinnu við gerð jafnréttisáætlunar fyrir Ísafjarðarbæ.

            Föstudaginn 30. september n.k. koma fulltrúar frá Jafnréttisstofu. Þá gefst bæjarfulltrúum, nefndarmönnum og starfsmönnum kostur á fræðslu og ráðgjöf vegna vinnu við gerð jafnréttisáætlunar og kynjasamþættingaraðferðin verður kynnt.

            Félagsmálanefnd samþykkir að í vinnu við gerð jafnréttisáætlunar verði útgangspunkturinn kynjajafnrétti, en við endurskoðun á stefnunni verði tekið tillit til fleiri þátta. 

            Félagsmálanefnd óskar eftir upplýsingum um áætlaðan kostnað og leggur til að í vinnu við fjárhagsáætlun verði gert ráð fyrir fjármagni vegna launakönnunar.

           

3.      Trúnaðarmál.

            Fimm trúnaðarmál rædd og færð til bókar í trúnaðarmálabók félagsmálanefndar.

Anna Valgerður Einarsdóttir vék af fundi eftir 3. dagskrárlið.

 

4.      Rekstur verslunar á Hlíf, Torfnesi.   2011-09-0089 

            Lagt fram minnisblað dags. 26. september 2011, þar sem fram koma tillögur að breyttu rekstrarfyrirkomulagi verslunar á  Hlíf, Torfnesi, Ísafirði.

            Félagsmálanefnd óskar eftir frekari útfærslu á tillögunum, ásamt kostnaðaráætlun, fyrir næsta fund nefndarinnar.

5.       Aðgerðaáætlun sveitarfélaga gegn kynbundu ofbeldi. 2011-09-0051

            Lagt fram erindi frá 717. fundi bæjarráðs, bréf frá velferðarráðuneytinu dagsett 9. september s.l. Bréfið varðar ábendingar ráðuneytisins til sveitarfélaga, um að þau geri aðgerðaáætlanir, um aðgerðir gegn ofbeldi gegn konum. Jafnframt kemur fram að aðgerðaáætlunin er unnin fyrir tilskipan jafnréttissáttmála Sambands evrópskra sveitarfélaga, en í þeim sáttmála er kveðið á um aðgerðir sveitarfélaga gegn kynbundnu ofbeldi. Þó nokkur sveitarfélög hafa undirritað sáttmálann og hafa aðgerðaáætlun í burðarliðnum.

            Félagsmálanefnd felur starfsmönnum að skoða aðgerðaráætlanir hjá sveitarfélögum, sem hafa sett sér aðgerðaráætlun varðandi kynbundið ofbeldi og kynna fyrir nefndinni á næsta fundi.

 

6.   Velferðarvaktin, hvatning í upphafi skólaárs. 2011-09-0090

            Lagt fram bréf dags. 1. sept. s.l. frá velferðarvaktinni. Tilefni bréfsins er upphaf skólaárs og vill velferðarvaktin beina því til sveitarstjórna og skólanefnda, að huga sérstaklega að líðan barna í upphafi skólaárs t.d. með því að tryggja, að kostnaður heimilanna vegna skólastarfs hindri í engu þátttöku barna í leik og starfi. Bendir velferðarvaktin á mikilvægi þess að kostnaði vegna skólamáltíða sé haldið í lágmarki. Niðurstöður könnunar velferðarvaktarinnar á líðan barna, eru væntanlegar.

            Lagt fram til kynningar.

 

7.   Sumardvöl í Reykjadal 2011 – styrkbeiðni. 2011-09-0038

            Lagt fram bréf dags. 31. ágúst s.l. frá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. Í bréfinu kemur fram beiðni um styrk að upphæð kr. 122.700,- vegna þátttöku barna frá Ísafjarðarbæ í sumarbúðunum að Reykjadal sumarið 2011.

            Félagsmálanefnd samþykkir erindið.

 

8.   Fjölskyldusvið, fjárhagsáætlun 2012. 2011-09-0091

            Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, gerir grein fyrir vinnu við fjárhagsáætlun fyrir árið 2012.

            Umræður um vinnu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir fjölskyldusvið.

 

9.   Fundargerðir verkefnahóps BSVest. 2011-09-0092

            Lagðar fram fundargerðir 6. til 9. fundar verkefnahóps Byggðarsamlags Vestfjarða, um málefni fatlaðs fólks.

            Lagt fram til kynningar.

 

10. Fundargerðir nefndar um byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði. 2010-07-0042

            Lagðar fram til kynningar fundargerðir 5. og 6. fundar nefndar um byggingu hjúkrunarheimilis.

            Félagsmálanefnd tekur undir orð nefndar um byggingu hjúkrunarheimilis og fagnar ákvörðun um byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði.

 

11. Fundargerð þjónustuhóps aldraðra. 2007-03-0053

            Fundargerð þjónustuhóps aldraðra frá 68. fundi lögð fram til kynningar.

 

12. Fundargerð starfshóps um yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá ríki til            sveitarfélaga. 2011-09-0041

            Fundargerð frá 10. fundi starfshóps um yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga,  lögð fram til kynningar.

            Umræður um yfirfærslu á málefnum fatlaðra. Gunnar Þórðarson ítrekaði þörfina fyrir greinargerð, um yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga.

 

Fleira ekki gert, fundarbókun upp lesin og samþykkt.  Fundi slitið kl. 18:45.

 

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, formaður

Gunnar Þórðarson
Jón Reynir Sigurðsson

Jóna Benediktsdóttir

Rannveig Þorvaldsdóttir

Sædís María Jónatansdóttir

Anna Valgerður Einarsdóttir

Margrét Geirsdóttir

Ari Klængur Jónsson

Er hægt að bæta efnið á síðunni?