Skipulagslýsing: Ból á Hvilftarströnd

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur heimilað að skipulagslýsing vegna Bóls á Hvilftarströnd í Önundarfirði verði auglýst skv. 40 gr. skipulagslaga.

Markmið deiliskipulagsins er að skipuleggja uppbygginu á jörðinni til framtíðar.

Í deiliskipulaginu verður gert ráð fyrir frístundahúsi, íbúðarhúsi, vélageymslu og byggingum sem tengjast landbúnaði og skilmálar settir fyrir uppbyggingu og nýtingu á svæðinu.

Skipulagslýsing

Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa fyrir 1. desember 2022 á skipulag@isafjordur.is.


Hvað er skipulagslýsing?

Í upphafi vinnu að skipulagi er tekin saman lýsing fyrir verkefnið þar sem gerð er grein fyrir tildrögum skipulagsvinnunnar og hvernig fyrirhugað er að standa að skipulagsgerðinni. Lýsingin er þannig eins konar verkáætlun fyrir skipulagsgerðina.

Lýsingin er kynnt opinberlega og samtímis er leitað umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila.

Helsta markmið skipulagslýsingar er að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar, þ.á.m. stjórnvöld, stofnanir og fagaðilar með sérþekkingu á hinum ýmsu sviðum, fái tækifæri til að kynna sér áformin strax í upphafi og geti þannig komið á framfæri athugasemdum og ábendingum um nálgun við áætlunargerðina, viðfangsefni hennar og helstu forsendur.