Laus störf umsjónarkennara við Grunnskólann á Ísafirði

Grunnskólinn á Ísafirði auglýsir störf umsjónarkennara á yngsta-, mið- og unglingastigi laus til umsóknar frá hausti 2021. Um er að ræða 80-100% störf.

Skólinn er byggður sem einsetinn skóli með um það bil 370 nemendur og fer öll kennsla fram undir sama þaki, utan íþrótta- og sundkennslu. Undanfarin ár hefur skólinn unnið eftir uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og verið þátttakandi í vinaliðaverkefninu. Skólinn er í góðu og öflugu samstarfi við íþróttahreyfinguna og listaskóla bæjarins en á Ísafirði er fjölbreytt samfélag þar sem hreyfing og menning skipa stóran sess.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast kennslu samkvæmt markmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans
 • Skipuleggur kennslu sína í samræmi við markmið grunnskólalaga og með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda hverju sinni
 • Veitir námsráðgjöfum upplýsingar um námsgengi einstakra nemenda; veitir foreldrum sem gleggstar upplýsingar um skólann og skólastarfið og gengi viðkomandi nemanda
 • Fylgist með námi og þroska nemenda sinna.
 • Fylgist með félagslegu gengi nemenda sinna.
 • Hefur forgöngu um aðgerðir ef eitthvað bregður út af varðandi nám eða annað
 • Er tengiliður skóla við heimilin.
 • Aflar upplýsinga frá öðrum kennurum (sérgreina- og sérkennurum) um námsgengi nemenda.
 • Sér um vitnisburð og skýrslugerð varðandi nemendur.
 • Fylgist með skólasókn nemenda og skrá eigi sjaldnar en vikulega í Mentor.

Menntunar og hæfniskröfur

 • Kennsluréttindi í grunnskóla
 • Jákvæðni, lipurð og færni í samskiptum og skipulagsfærni
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk stundvísi og samviskusemi
 • Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við KÍ.

Umsóknum skal skilað til Sveinfríðar Olgu Veturliðadóttur skólastjóra á netfangið sveinfridurve@isafjordur.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og leyfisbréf. Umsóknarfrestur um störfin er til og með 13. maí 2021. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Allar nánari upplýsingar veitir Sveinfríður Olga í síma 450-8300 eða í gegnum tölvupóst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum áhugasama, óháð kyni til að sækja um starfið. Vakin er athygli á markmiði mannréttindastefnu Ísafjarðarbæjar að jafna kynjaskiptingu innan starfsgreina og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

-Við þjónum með gleði til gagns-

 

 

Var efnið á síðunni hjálplegt?