Vinnueftirlitið — Lögfræðingur

Vinnueftirlitið leitar að metnaðarfullum, sjálfstæðum og drífandi einstaklingi í starf lögfræðings, með þekkingu og áhuga á vinnuvernd til að ganga til liðs við teymi sérfræðinga á vinnuverndarsviði.

Viðkomandi sinnir almennum lögfræðistörfum hjá stofnuninni, þar á meðal markaðseftirliti með innflutningi á vélum og tækjum og markvissri eftirfylgni eftirlitsmála í nánu samstarfi við sérfræðinga stofnunarinnar. Áhersla er á teymisvinnu, verkefni og góða þjónustu.

Gleði, opið og lausnarmiðað hugarfar eru eiginleikar sem við leitum að.

Um er að ræða 100% starf á sviði vinnuverndar og er mögulegt að sinna því frá starfsstöðvum okkar víðs vegar um landið.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirfylgni eftirlitsmála í samstarfi við sérfræðinga í eftirliti.

 • Úrlausn ýmissa lögfræðilegra álitamála á málefnasviði stofnunarinnar.

 • Umsjón markaðseftirlits með vélum og tækjum.

 • Ritun svara við fyrirspurnum.

 • Þátttaka í gæða- og umbótastarfi á vinnuverndarsviði.

 • Fræðsla til atvinnurekenda og starfsfólks um vinnuvernd með áherslu á forvarnir og heilbrigða vinnustaðamenningu.

 • Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur

 • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.

 • Reynsla innan stjórnsýslunnar æskileg.

 • Þekking og/eða reynsla á þeim lögum og reglum sem gilda á málefnasviði stofnunarinnar æskileg.

 • Færni til að vinna sjálfstætt að greiningu og úrslausn lögfræðilegra álitaefna.

 • Þjónustumiðuð hugsun.

 • Frumkvæði og framsýni.

 • Frábær samskiptafærni og færni til að miðla málum.

 • Góð skipulagsfærni.

 • Geta til að takast á við áskoranir með jákvæðu hugarfari.

 • Vilji til að ná árangri.

 • Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið

Vinnueftirlitið hefur þróast í takt við örar breytingar á vinnumarkaði og leggur sig fram við að skapa góðan vinnustað með heilbrigða vinnustaðamenningu. Markmiðið er að stuðla að bættri vellíðan, heilsu og öryggi starfsfólks þannig að öll komi heil heim. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinbers starfsfólks og er markmið Vinnueftirlitsins að greiða laun eins og best gerist hjá ríkinu. Við bjóðum fjölskylduvænt starfsumhverfi og tækifæri til að þróast og þroskast í starfi.

Umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um umsagnaraðila ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstudd hæfni viðkomandi sem nýtast mun í starfinu. Umsóknarfrestur er til og með 31. maí næstkomandi.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út og öllum umsóknum verður svarað. Vinsamlegast sækið um á alfred.is. Við hvetjum við öll áhugasöm til að sækja um.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á vefsíðu hennar www.vinnueftirlitid.is

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 31.05.2024

Nánari upplýsingar veitir

Heimir Guðmundsson, sviðsstjóri sviðs vinnuverndar, heimir.gudmundsson@ver.is

Bergrún Lilja Sigurjónsdóttir, sviðsstjóri fólks, upplýsinga og þróunar, bergrun.sigurjonsdottir@ver.is

Er hægt að bæta efnið á síðunni?