Skipulags- og mannvirkjanefnd - 466. fundur - 23. nóvember 2016

Dagskrá:

1.  

Dagverðardalur 4 - Umsókn um stækkun lóðar - 2016080001

 

Á 461. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar þann 17.08.2016 var eftirfarandi erindi tekið fyrir:
Arnór Þorkell Gunnarsson og Theodóra Mathiesen sækja um stækkun lóðar við Dagverðardal 4. skv. umsókn dags. 03.08.2016. Sótt er um stækkun sem nemur fimm metrum út frá norður gafli þar sem húsið stendur á lóðamörkum. Umsóknin var grenndarkynnt skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki bárust neinar athugasemdir á fresti sem var gefinn frá 17.08.2016 til 19.09.2016

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að umsókn um stækkun lóðar verði samþykkt í samræmi við umsókn.

 

   

2.  

Sindragata 4 - Deiliskipulag - 2016110020

 

Þann 23. nóvember 2006 var samþykkt tillaga um að breyta deiliskipulagi fyrir lóðina að Sindragötu 4 á Ísafirði. Breytingin fól í sér að skipta lóðinni í tvær lóðir, Sindragötu 4 og 4a. Deiliskipulagið reyndist ógilt vegna formgalla. Óskað er eftir þvi við skipulags- og mannvirkjanefnd að hún taki málið upp að nýju og taki afstöðu til breytinga á deiliskipulagi. Væntanlegar breytingar snúa að aukalóð sem var bætt við og er Sindragata 4a, einnig að hæð húsa verði óbreytt og að nýtingarstuðull lóðar verði mögulega hækkaður sé þess þörf, m.t.t. 2000 fermetra byggingarmagns.

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd telur að um sé að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi og leggur til við bæjarstjórn að heimila málsmeðferð skv. 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010

 

   

3.  

Birkilundur - Umsókn um lóðir - 2016100040

 

Einar Birkir Sveinbjörnsson sækir um lóðirnar Birkilundur 2-8 skv. umsókn dags. 10.10.2016

 

Afgreiðslu frestað og tæknideild falið að vinna málið í samræmi við umræður á fundi.

 

   

4.  

Hafnarstræti 15 - 17 Umsókn um lóð - 2016100041

 

Vestfirskir verktakar sækja um lóðir við Hafnarstræti 15 og Hafnarstræti 17, skv. umsókn dags. 19.október.

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd tekur jákvætt í erindið og felur byggingarfulltrúa að vinna málið áfram.

 

   

5.  

Vallargata 5, Flateyri - Umsókn/sameining lóða - 2016110027

 

Óttar Guðjónsson og Ingibjörg Guðmundsdóttir sækja um lóð að Vallargötu 5 til sameininigar við lóð að Vallargötu 3B. Skv umsókn dags 5. nóvember 2016

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd hafnar erindinu þar sem umræddri lóð er ætlað til úthlutunar sem byggingarlóð skv. gildandi deiliskipulagi.

 

   

6.  

Fyririspurn til Skipulags- og mannvirkjanefndar - 2016110033

 

Sigurður Mar Óskarsson leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir.

Lögð hefur verð fram fjáhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2017 og við hlustun á bæjarstjórnarfundi sl. fimmtudag kom ekkert fram sem benti til þess að átak væri fyrirhugað til bráðnauðsynlegra verkefna varðandi lagnakerfi bæjarins. Spurningin er hvort enn og aftur sé verið að horfa framhjá því sem gera þarf. Bæjarfélag sem sér framtíð í matvælaframleiðslu og mótttöku ferðamanna verður að gæta að þessu til framtíðar jafnframt því að tryggja lífsgæði íbúa. Fram kom með réttu að bærinn væri fallegur en þar er ekki allt sem sýnist. Svör óskast við eftirfarandi spurningum:
1. Er gert ráð fyrir fjármagni í fjarhagsáætlun 2017og /eða í þriggja ára áætlun til verulegs viðhalds holræsa og vatnsveitu? Þar er einkum átt við frummat á getu viðtaka skólps, sameiningu útrása, mögulegri grófhreinsun og almennt um yfirlit um ástand og kortlagning kerfa og skilyrða sem fram koma í viðkomandi starfsleyfum. Mér er kunnugt um að fjargæslukerfi sé í smíðum varðand dælubrunn í Hafnarstræti og birgðatanka vatnsveitu ásamt smálegu viðhaldi holræsa.
2. Hver var rekstrarniðurstaða varðandi rekstur vatnsveitu og holræsa í ársreikningi Ísafjarðarbæjar 2015?

 

Sviðsstjóri lagði fram munnlega skýrslu og verður minnisblað lagt fram á næsta fundi skipulags- og mannvirkjanefndar. Nefndin bendir á að nýfengin EarthCheck vottun krefst þess að þessi mál verði lagi. Því er það mikilvægt fyrir sveitarfélagið að setja langtímamarkmið sem miða að því að fráveitumál uppfylli kröfur reglugerðar.

 

   

7.  

3X Stál - Fyrirspurn um byggingarleyfi - 2016110016

 

Á 465. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar barst eftirfarandi erindi. Karl Ásgeirsson spyr f.h. 3X-Thecnology hvort heimilt sé að breyta hluta af Sindragötu 7 í íbúðir/herbergi til handa starfsmönnum. Meðfylgjandi er fyrirspurnarblað og greinargerð dags. 03.11.2016. Nefndin óskaði eftir umsögn slökkviliðsstjóra Ísafjarðarbæjar, á erindinu.

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd hafnar erindinu þar sem það er ekki heimilt skv. núgildandi skipulagi en bendir á að sækja þarf formlega um breytingar á deiliskipulagi og aðalskipulagi.

 

   

8.  

Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 15 - 1606004F

 

Lagt fram til kynningar

 

8.1  

2016060005 - Engjavegur 9- Fyrirspurn um stækkun svala og nýtt bílskýli

 

 

Niðurstaða Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 15

 

Þar sem ekkert deiliskipulag er í gildi er byggingarleyfisumsókninni vísað til skipulags- og mannvirkjanefndar.

 

 

8.2  

2016050077 - Hafnarsræti 18 - Umsókn um byggingarleyfi

 

 

Niðurstaða Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 15

 

Elsti hluti hússins að Hafnarstræti 18, Ísafirði er byggður árið 1906 skv. Fasteignaskrá Íslands og er friðaður. Byggingar- og skipulagsfulltrúi óskar umsagnar minjastofnunar og vísar erindi til skipulags- og mannvirkjanefndar.

 

 

   

9.  

Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 16 - 1608004F

 

Lagt fram til kynningar

 

9.1  

2016070035 - Mávagarður B - Umsókn um byggingarleyfi

 

 

Niðurstaða Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 16

 

Byggingaráform eru samþykkt, samræmist lögum um mannvirki nr. 160/2010

 

 

9.2  

2016070036 - Mávagarður C - Umsókn um byggingarleyfi

 

 

Niðurstaða Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 16

 

Byggingaráform eru samþykkt, samræmist lögum um mannvirki nr. 160/2010

 

 

9.3  

2016070034 - Sindragata 13A - Umsókn um byggingarleyfi

 

 

Niðurstaða Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 16

 

Byggingaráform eru samþykkt, samræmist lögum um mannvirki nr. 160/2010

 

 

9.4  

2016070050 - Brekkugata 54, Þingeyri - Umsókn um byggingarleyfi

 

 

Niðurstaða Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 16

 

Byggingaráformum er hafnað á grundvelli þess að framkvæmdin uppfyllir ekki kröfur byggingarreglugerðar 112/2012 gr.6.7.2.

 

 

   

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10:00

 

Sigurður Jón Hreinsson

 

Sigurður Mar Óskarsson

Lína Björg Tryggvadóttir

 

Ásgerður Þorleifsdóttir

Inga Steinunn Ólafsdóttir

 

Brynjar Þór Jónasson

Axel Rodriguez Överby

 

 

Er hægt að bæta efnið á síðunni?