442. fundur bæjarstjórnar

442. fundur bæjarstjórnar verður haldinn í fundarsal bæjarstjórnar í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 10. október 2019 og hefst kl. 17:00

Dagskrá

Almenn mál

1.  Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019 - 2018120062

 Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að viðauki 10 við fjárhagsáætlun 2019 verði samþykktur. Um er að ræða 3,2 m.kr. auknar tekjur hjá Þjónustuíbúðum Hlífar og aukið framlag frá velferðarsviði upp á sömu fjárhæð. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöður samantekins A og B hluta Ísafjarðarbæjar er 0,- eða óbreytt afkoma í kr. 44.486.764,- en áhrifin á sveitasjóð A hluta er aukinn kostnaður um kr. 3.215.000,- og því eykst rekstrarhalli úr kr. 83.105.132,- í kr. 86.319.132,-.

 

 2. Hrafnabjörg, Lokinhamradal - stofnun lóðar - 2019030107

 Tillaga 526. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar frá 25. sept. sl. um að heimila stofnun lóðar undir íbúðarhús, að Hrafnabjörgum í Lokinhamradal.

  

3. Hornstrandafriðland framkvæmdaleyfi - Minnisblað Juris - 2019020031

 Tillaga 526. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar frá 25. sept., sl. um að núgildandi samkomulagi um byggingar- og framkvæmdarleyfi sem dagsett er mars 2004, verði sagt upp á grundvelli afstöðu Umhverfisstofnunar til samkomulagsins í bréfi þeirra dags. 09.05.2019. 

Jafnframt er lagt til að unnið verði nýtt samkomulag, með hliðsjón af gildandi lögum og reglugerðum.

  

4. Umsókn um lóð, Aðalgata 24 - 2019070038

 Tillaga frá 526. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldinn var 25.sept. sl., um að Elín Árnadóttir, fái lóð við Aðalgötu 24 Suðureyri, skv. umsókn, með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna að verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi teikningar ekki borist Ísafjarðarbæ innan 6 mánaða og framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun.

  

5. Umsókn um lóð fyrir atvinnuhúsnæði. Skólagata 10 - 2019090007

 Tillaga frá 26. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldinn var 25.sept., sl. um að Elías Guðmundsson fái lóð við Skólagötu 10 Suðureyri, skv. umsókn, með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna að verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi teikningar ekki borist Ísafjarðarbæ innan 6 mánaða og framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun.

  

6. Staðfesting landamerkja - Engidalur Efri og Neðri - 2019020047

 Tillaga frá 526. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldinn var 25.des sl. um að staðfesta landamerki Efri- og Neðri Engidals og Hafrafells. Jafnframt landamerki á milli Efri- og Neðri Engidals og Kirkjubóls með fyrirvara, þ.e að komi upp ágreiningur um mörkin síðar, þá gildi fyrri lýsingar.

  

7. Stefnumótun í fjármálum, tillaga Í-listans - 2019100028

 Tillaga bæjarfulltrúa Í-listans að farið verði í umbótaverkefni sem hefur það að markmiði að kafa ofan í rekstur Ísafjarðarbæjar og horfa til framtíðar til gera bæinn betur í stakk búinn til að takast á við þær 

fjárhagslegar áskoranir sem framundan eru. Hugsunin með slíku verkefni væri að bærinn setti sér
langtímamarkmið í fjármálum til að takast á við reksturinn, fjárfestingar og B hluta starfsemina.

Mikilvægt er að starfsmenn jafnt kjörnir fulltrúar komi að slíku verkefni til að tryggja að sem bestur
Bæjarstjóri verði falið að leita tilboða frá fyrirtækjum sem sérhæfa sig í slíkri þjónustu og mætti horfa
til Borgarbyggðar og verkefnisins Brúin til framtíðar.

  

8. Skapandi sumarstörf - 2019100027

 Tillaga bæjarfulltrúa Í-listans um að íþrótta- og tómstundanefnd verði falið að skoða verkefni um skapandi sumarstörf fyrir ungt hæfileikafólk í sveitarfélaginu. Markmiðið með skapandi sumarstörfum er að gera ungu hæfileikaríku fólki kleyft að vinna að listum sínum og miðla til annarra. 

Skapandi sumarstörf eru hugsuð fyrir einstaklinga og hópa sem hafi áhuga á að efla listsköpun sína og um leið glæða sveitarfélagið lífi með listrænum og skapandi uppákomum, og styðja við sterka menningarímynd sveitarfélagsins. Svona störf henta ungmennum með fjölbreyttan áhuga, til dæmis á sviðlistum, kvikmyndagerð, myndlist eða tónlist afar vel. Starfið verði mótað að áhugasviði þátttakenda, en verkefnin þurfi að uppfylla ákveðna skapandi þjónustu við samfélagið, til að mynda með pop-up viðburðum við mismunandi tækifæri.