Skipulags- og mannvirkjanefnd

563. fundur 23. júní 2021 kl. 08:15 - 10:25 í fundarsal bæjarstjórnar í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
Nefndarmenn
  • Anton Helgi Guðjónsson varaformaður
  • Guðfinna M Hreiðarsdóttir varamaður
  • Jóna Símonía Bjarnadóttir varamaður
  • Ragnar Ingi Kristjánsson varamaður
Starfsmenn
  • Axel Rodriguez Överby sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs
  • Helga Þuríður Magnúsdóttir verkefnastjóri
Fundargerð ritaði: Helga Þuríður Magnúsdóttir verkefnastjóri
Dagskrá

1.Númerslausir bílar í Ísafjarðarbæ - Málsmeðferð - 2021050028

Umhverfis- og framkvæmdanefnd leggur til við skipulags- og mannvirkjanefnd að heimila afnot af lóðinni við Mávagarð E(2) undir geymslu á númeralausum bílum til bráðabirgða.
Skipulags- og mannvirkjanefnd heimilar afnot af lóðinni Mávagarði E2 en svæðið er ekki hugsað sem framtíðarlausn fyrir númeralausa bíla. Lóðinni verður úthlutað sem byggingarlóð með þeim skilmálum sem í gildi eru skv. skipulagi.

2.Brimbrjótur, Suðureyri - umsagnarbeiðni - 2019120040

Lagt fram bréf Jakobs Gunnarssonar f.h. Skipulagsstofnunar, dagsett 27. maí 2021, þar sem óskað er eftir umsögn Ísafjarðarbæjar um hvort og á hvaða forsendum framkvæmdin „Landfylling við Brjótinn á Suðureyri“ skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Frestur hefur verið veittur til 23. júní til að skila umsögn.
Þann 27. maí 2021 óskaði Skipulagsstofnun eftir umsögn Ísafjarðarbæjar á því hvort, og á hvaða forsendum, ofaagreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í lögum 106/2000 og 12. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.
Óskað var eftir að í umsögninni komi fram hvort Ísafjarðarbær telji að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, mótvægisaðgerðum og vöktun.
Umsögnin er unnin af skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar sem hefur eftirlit með framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum fyrir sveitarfélagið.
Framkvæmdin er háð framkvæmdaleyfi Ísafjarðarbæjar.

Í skýrslu matsskyldufyrirspurnar kemur fram að framkvæmdin falli undir flokk 2 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.
Um er að ræða landfyllingu við Brjótinn á Suðureyri, á svæði sem er merkt B20 í Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008- 2020, vegna athafna Fisherman ehf. Landfyllingin mun verða um 30.000 m2 að flatarmáli og í hana er efnisþörf upp á liðlega 100.000 m3. Engar friðlýsingar eru á athafnasvæðinu eða viðkvæm vistkerfi. Því er ólíklegt að landfyllingin muni hafa meiriháttar áhrif á vistkerfi fjarðarins.

Ísafjarðarbær hefur farið yfir erindið og telur að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

3.Ísland ljóstengt. Samningur um aukaúthlutun 2020 vegna dreifbýlis - 2020060054

Björn Davíðsson hjá Snerpu ehf. óskar eftir afstöðu Ísafjarðarbæjar á fyrirhugaðri strenglögn vegna ljósleiðaravæðingar í Skutulsfirði, á Arnarnesi, í Staðardal og á Ingjaldssandi sbr. fylgiskjal dags. 25. maí 2021.
Niðurstaða nefndarinnar er að plæging á streng/lagning ljósleiðara frá Tungu í Valþjófsdal að Sæbóli, Ingjaldssandi í Önundarfirði, sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að staðfesta þá niðurstöðu.

4.Meltutankur á Þingeyri, umsókn um lóð - 2020030079

Víðir Örn Guðmundsson f.h. Arctic Protein ehf. óskar eftir fundi vegna fyrirhugaðra áforma með meltutank á Þingeyri. Ekki er nægilega mikið tankapláss á fóðurprömmunum til að taka við allri meltu sem myndast við eldið í Dýrafirði.
Hafnarstjórn taldi að starfsemi af þessu tagi sé best fyrir komið á landfyllingu sem væri útbúin vestan við löndunarbryggju. Skipulags- og mannvirkjanefnd tekur undir tillögu hafnarstjórnar á fundi 561, þann 27. maí 2021.
Víðir Örn Guðmundsson og Egill Ólafsson hjá Arctic Protein ehf., mættu til rafræns fundar og ræddu tillögu hafnarstjórnar og aðrar mögulegar staðsetningar fyrir meltutank á Þingeyri. Skipulagsfulltrúa er falið að vinna málið áfram í samráði við hafnarstjórn.
Fylgiskjöl:

5.Góustaðir við Sunnuholt - Fyrirspurn um byggingarleyfi - 2019100003

Breytingartillaga á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 var auglýst samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og var athugasemdafrestur til 24. maí 2021. Tillagan snýr að því að stækka íbúðarsvæði Í6 (Holtahverfi) í vesturátt og ein ný lóð bætist við, Sunnuholt 5, sem stuðlar að þéttingu byggðar, en landbúnaðarsvæðið í landi Góustaða minnkar sem því nemur. Engar athugasemdir bárust.
Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja breytingar á aðalskipulagi með vísan í 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

6.Ósk um breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-20 vegna Varmadals, Önundarfirði - 2021060045

Jón G. Magnússon hjá M11 teiknistofu, sækir um f.h. Græðis ehf. um heimild til breytinga á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 vegna breyttrar landnotkunar á hluta jarðarinnar Varmadals L179991, í Önundarfirði. Núverandi landnotkun svæðisins gerir ráð fyrir athafnasvæði, A1. Sótt er um íbúðarhúsabyggð fyrir 15-20 íbúðarhús miðsvæðis í sveitarfélaginu. Meðfylgjandi er erindisbréf dags. 29. mars 2021 og uppdráttur með drögum af lóðafyrirkomulagi dags. 7. apríl 2021.
Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að heimila breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020.

7.Ósk um breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-20, svæði Í9. Dagverðardalur, orlofshúsabyggð - 2021060044

Jón G. Magnússon hjá M11 teiknistofu, sækir um f.h. Fjallabóls ehf. um svæði til afnota í Dagverðardal undir fyrirhugaða orlofshúsabyggð til stéttarfélaga og ferðamanna. Núverandi landnotkun svæðisins í Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 gerir ráð fyrir íbúðarhúsabyggð, Í9. Meðfylgjandi er erindisbréf ásamt skýringarmyndum dags. 15. apríl 2021.
Samkvæmt Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 er gert ráð fyrir að tiltekið svæði sé undir íbúðarbyggð. Erindinu er vísað inn í vinnu við nýtt aðalskipulag.

8.Fagraholt 1-Umsókn um byggingarleyfi - 2021060031

Guðmundur Óli Tryggvason sækir um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu. Samhliða framkvæmd þarf að lækka gólf í bílskúr og steypa nýja plötu. Eins þyrfti að skera úr bílskúrsvegg og nýjum eldvarnarvegg komið upp á milli nýs anddyris og bílskúrs.
Fylgiskjöl eru umsókn um byggingarleyfi dags: 04.06.2021
Aðaluppdrættir Kaa dags: 04.05.2021
Skipulags- og mannvirkjanefnd telur framkvæmdina vera óverulega og hafi því ekki áhrif á aðliggjandi lóðarhafa. Því er ekki þörf á að grenndarkynna framkvæmdina og byggingarfulltrúa er falið að vinna málið áfram.

9.Vallargata, Þingeyri. Umsókn um lóð undir fjarskiptahús - 2021060036

Björn Davíðsson hjá Snerpu ehf. sækir um lóð við Vallargötu á Þingeyri undir fjarskiptahús vegna ljósleiðaravæðingar á Þingeyri. Meðfylgjandi er erindisbréf ásamt skýringarmyndum dags. 25. maí 2021.
Erindi frestað.

10.Túngata 5, Flateyri. Umsókn um atvinnuhúsalóð - 2021060039

Sigurður Hafberg hjá Grænhöfða ehf. sækir um byggingarlóð undir atvinnuhúsnæði við Túngötu 5 á Flateyri. Fylgiskjöl er rafræn umsókn dags. 7. júní 2021 og mynd af afmörkun lóðarinnar L141206 á Flateyrarodda.
Frestað.

11.Aðalstræti 29, Þingeyri. Umsókn um endurnýjun á lóðarleigusamningi - 2021050035

Hanna Ástvaldsdóttir og Þór Gunnarsson, þinglýstir eigendur að fasteigninni Aðalstræti 29 á Þingeyri, sækja um endurnýjun á lóðarleigusamningi. Fylgigögn eru undirrituð umsókn dags. 10. maí 2021 og mæliblað Tæknideildar frá 14. júní 2021.
Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að heimila útgáfu á lóðarleigusamningi fyrir fasteignina við Aðalstræti 29 á Þingeyri, L140714.

12.Skólagata 8a, Ísafirði. Umsókn um endurnýjun á lóðarleigusamningi - 2021060058

Ólafur Baldursson f.h. dánarbús Soffíu Ingimarsdóttur, sækir um endurnýjun á lóðarleigusamning fyrir fasteignina að Skólagötu 8a á Ísafirði. Fylgiskjal er mæliblað Tæknideildar frá 16.júní 2021.
Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að heimila endurnýjun lóðarleigusamnings fyrir Skólagötu 8a, Ísafirði.

13.Sindragata 27, Ísafirði. Umsókn um stækkun lóðar vegna græns svæðis - 2021060037

Sigríður Sigurðardóttir hjá Kubbi ehf. sækir um stækkun lóðar við Sindragötu 27 á Ísafirði. Í gildandi deiliskipulagi er sú viðbót skilgreind sem grænt svæði. Fylgiskjöl er erindisbréf og teikning sem barst 14. maí 2021 í tölvupósti.
Skipulags- og mannvirkjanefnd hafnar erindinu. Umsóknin er ekki í samræmi við skipulag.

14.Ólafstún 14, Flateyri. Umsókn um lóð í fóstur - 2021060067

Karl Hjálmarsson, eigandi fasteignarinnar við Ólafstún 14 á Flateyri, sækir um að taka lóð í fóstur. Fylgiskjal er umsókn ásamt afmörkun lands á loftmynd og drög að fósturlóðarsamningi.

Afmörkun miðast við lóðarmörk að Ólafstúni 14, við affallsskurð úr snjóflóðavörn og bílastæði.

Ætlunin er að gera rækta upp skikann og snyrta til svæðið.
Skipulags- og mannvirkjanefnd heimilar að veita lóð í fóstur en bendir á að það megi búast við raski á lóðinni vegna fyrirhugaðra framkvæmda við ofanflóðamannvirki.

15.Ártunga 7, Ísafirði. Umsókn um stækkun lóðar - 2021060038

Einar Birkir Sveinbjörnsson, eigandi fasteignarinnar við Ártungu 7 á Ísafirði, sækir um stækkun á endalóð sinni.
Meðfylgjandi er uppdráttur og erindisbréf dags. 1. maí 2021.
Skipulags- og mannvirkjanefnd hafnar erindinu þar sem umsókn er ekki í samræmi við skipulag.

16.Hlíðarvegur 15, Ísafirði. Umsókn um stækkun lóðar - 2021060077

Guðmundur F. Sigurjónsson hjá FNF ehf. sækir um stækkun á lóð við Hlíðarveg 15 á Ísafirði, með tölvupósti frá 20. júní 2021 ásamt afstöðumynd af lóðarmörkum og viðbót sem sótt er um. Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu.
Skipulags- og mannvirkjanefnd hafnar erindinu.

17.Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 44 - 2104011F

Lögð fram 44. fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa sem haldinn var 15. apríl 2021.
Lagt fram til kynningar.

18.Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 45 - 2105006F

Lögð fram 45. fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa sem haldinn var 11. maí 2021.
Lagt fram til kynningar.

19.Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 46 - 2105022F

Lögð fram 46. fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa sem haldinn var 27. maí 2021.
Lagt fram til kynningar.

20.Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 47 - 2106015F

Lögð fram 47. fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa sem haldinn var 15. júní 2021.
Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 10:25.

Er hægt að bæta efnið á síðunni?