Nefnd um sorpmál - 19. fundur - 14. mars 2012

 1.         Samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ.  2011-10-0041

Lagt fram bréf umhverfisráðuneytisins dags. 14. desember 2011 er varðar staðfestingu á samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ.  Meðfylgjandi bréfinu er samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ sem er dagsett af Umhverfisráðuneytinu 14. desember 2011.

Lagt fram til kynningar.

 

2.         Bréf Umhverfisstofnunar. - Starfsleyfi fyrir móttökustöð Ísafjarðarbæjar í   Engidal, Skutulsfirði.  2011-02-0022.
Bæjarráð vísaði erindinu til nefndarinnar á 739. fundi þann 27. febrúar 2012.

Lagt fram bréf frá Umhverfisstofnun dagsett 16. febrúar sl., er varðar ákvörðun stofnunarinnar um útgáfu starfsleyfis fyrir móttökustöð Ísafjarðarbæjar í Engidal, Skutulsfirði.  Bréfinu fylgir starfsleyfið, sem er gefið út þann 16. febrúar sl. og gildir til 16. febrúar 2028.

Lagt fram til kynningar.

 

3.         Bréf sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs. - Sorpmál í Ísafjarðarbæ. 2011-03-0081.

Bæjarráð vísaði erindinu til nefndarinnar á 733 fundi þann 17. janúar 2012.

Lagt fram bréf Jóhanns B. Helgasonar, sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs, dagsett 12. janúar sl., er fjallar um yfirlit um sorpmál í Ísafjarðarbæ árið 2011, upplýsingar um magntölur og kostnað við sorphirðu og eyðingu.
Lagt fram til kynningar.

 

4.         Bréf Umhverfisstofnunar. – Reglubundið eftirlit, Funa sorpbrennslu í Engidal, Skutulsfirði.  2011-02-0022.

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags. 16. febrúar 2012 er fjallar um reglubundið eftirlit með urðun úrgangs hjá Funa sorpbrennslu á Ísafirði og á urðunarstað að Klofningi.

Nefnd um sorpmál bendir bæjarstjórn á að ekki er gert ráð fyrir fjármagni í fjárhagsáætlun til frágangs á Klofningi á þessu ári.  Skv. lokunaráætlun er gert ráð fyrir að svo verði, nefndin skorar á bæjarstjórn að setja fjármagn í verkið svo hægt sé að ganga frá urðunarstaðnum.  Áætlaður kostnaður er um 4 millj.

 

5.         Bréf umhverfisráðuneytis. - Frumvarp til breytinga á lögum um meðhöndlun úrgangs.  2012-03-0020.

Lagt fram bréf frá umhverfisráðuneytinu dagsett 2. mars sl., þar sem fram kemur að á vegum umhverfisráðuneytis hefur farið fram vinna við gerð frumvarps til breytinga á lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs, vegna innleiðingar á úrgangstilskipun  2008/98/EB.  Ráðuneytið óskar eftir athugasemdum við frumvarpsdrögin og að þær berist eigi síðar en 16. mars n.k.  Bæjarráð vísaði erindinu til nefndar um sorpmál í Ísafjarðarbæ.

Nefnd um sorpmál gerir ekki athugasemd við frumvarpið.

 

6.         Spurning frá nefndarmönnum.

Hvernig var staðið að tilboðum í niðurrif tækjabúnaðar Funa?

Svar: gert var ráð fyrir að fara í niðurrif á tækjabúnaði í Funa árið 2012 en fjármagn fékkst ekki í verkið á árinu og því hefur ekki verið hægt að fara í útboð. 

7.         Spurning frá nefndarmönnum.

Er búið að selja og þá hvernig var staðið að auglýsingu á skotbómulyftaranum í Funa?

Svar: skotbómulyftarinn er ennþá í eigu Funa.

8.         Spurning frá nefndarmönnum.

Eru ekki allir verkferlar í meðhöndlun flokkunarsorps í lagi?

Svar:  Umhverfisfulltrúi fer í reglulegt eftirlit í Funa, u.þ.b. einu sinni í viku og skoðar móttökustöðina.  Umhverfisfulltrúi hefur ekki gert athugasemdir við verkferlana.

9.         Spurning frá nefndarmönnum.

Hvað var flutt mikið úr flugskýlinu af flokkunarsorpi í gryfjuna í byrjun janúar þegar allt var yfirfullt í skýlinu?

Svar:  í janúar voru flutt 1.340 kg. og í febrúar voru flutt 540 kg. samtals 1.880 kg.

10.       Spurning frá nefndarmönnum.

Hvernig er eftirliti bæjarins með fræðslu starfsmanna og að farið sé eftir verkferlum hjá Kubbi?  Og eru þeir í lagi?

Svar:  Sjá svar við lið 8.  Fulltrúar Ísafjarðarbæjar koma athugasemdum á framfæri við verktaka á verkfundum eða með tölvupósti á milli funda.  Ísafjarðarbær ræðir slík mál við fulltrúa verktaka en ekki einstaka starfsmenn verktaka. 

Verkferlar verktaka eru í góðum farvegi, um þessar mundir er unnið að gerð vinnumöppu fyrir Funa móttökustöð í samræmi við nýtt starfsleyfi.

 

11.       Kynning fyrir bæjarbúa.

Sorpnefnd lýsir yfir vonbrigðum sínum með þá kynningu sem íbúar Ísafjarðarbæjar hafa fengið frá núverandi verktaka í sorphirðu og sorpförgun.  Nefndin álítur að gera þurfi átak í að upplýsa bæjarbúa reglulega um árangur í sorpflokkun og skapa þannig metnað sem skilar sér bæði í fjárhagslegu tilliti svo og að skapa betra mannlíf í Ísafjarðarbæ.
Í útboðsgögnum um sorphirðu og sorpförgun er gert ráð fyrir ákveðinni upphæð árlega til kynningar og upplýsingamála og fer nefndin fer þess á leit að verktaki skili inn áætlun sinni vegna ársins 2012, eigi síðar en 26.mars n.k. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:30.

 

Kristín Hálfdánsdóttir, formaður.

Henry Bæringsson.                                                       

Geir Sigurðsson.

Ralf Trylla, umhverfisfulltrúi.                                                                    

Jóhann Birkir Helgason,  sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs.

Er hægt að bæta efnið á síðunni?