Bæjarstjórn

470. fundur 04. febrúar 2021 kl. 17:00 - 17:27 í fundarsal á 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
Nefndarmenn
 • Auður Helga Ólafsdóttir varamaður
 • Arna Lára Jónsdóttir aðalmaður
 • Daníel Jakobsson aðalmaður
 • Elísabet Samúelsdóttir varamaður
 • Sigurður Jón Hreinsson aðalmaður
 • Jónas Þór Birgisson varamaður
 • Sif Huld Albertsdóttir aðalmaður
 • Kristján Þór Kristjánsson forseti
 • Þórir Guðmundsson aðalmaður
Starfsmenn
 • Birgir Gunnarsson bæjarstjóri
 • Bryndís Ósk Jónsdóttir bæjarritari
Fundargerð ritaði: Bryndís Ósk Jónsdóttir bæjarritari
Dagskrá

1.Jarðgangaáætlun fyrir Vestfirði - 2021010101

Tillaga frá 1138. fundi bæjarráðs, sem fram fór 25. janúar 2021, um að bæjarstjórn taki afstöðu til forgangsröðunar í jarðgöngum á Vestfjörðum.
Til máls tóku: Kristján Þór Kristjánsson, forseti, Arna Lára Jónsdóttir og Sigurður J. Hreinsson.

Forseti lagði fram tillögu að bókun bæjarstjórnar varðandi forgangsröðun jarðgangakosta á Vestfjörðum.

Tillaga að bókun samþykkt 8-0.
Sigurður J. Hreinsson sat hjá við atkvæðagreiðslu.

Bæjarstjórn bókaði eftirfarandi:

„Bókun bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar varðandi forgangsröðun jarðgangakosta á Vestfjörðum.

Vestfjarðastofa sendi minnisblað til sveitarstjórna á Vestfjörðum þann 8.janúar s.l. þar er óskað eftir afstöðu sveitarstjórna til forgangsröðunar jarðgangakosta á Vestfjörðum. Þeir matsþættir sem Vestfjarðastofa leggur áherslu á að verði lagðir til grundvallar við forgangsröðunina eru:

1.
Samkeppnisstaða Vestfjarða - að Vestfirðir standi jafnfætis öðrum svæðum á Íslandi.
a.
Tryggja heilsárs samgöngur innan atvinnusvæða. Þetta þýðir að hægt sé því sem næst alla daga ársins að komast áhyggjulaust til og frá vinnu innan atvinnusvæða, sækja þjónustu- og taka þátt í menningar- og íþróttastarfi.
b.
Flutningur fólks, aðfanga og afurða til og frá Vestfjörðum sé mögulegur nánast alla daga ársins. Vestfjarðaleiðin sé fær.
c.
Stytting vegalengda.

Vestfirðir hafa setið eftir hvað varðar framkvæmdir í vegamálum á undanförnum áratugum og alveg ljóst að landshlutinn rekur lestina þegar litið er til vegaframkvæmda á landinu öllu. Við þetta verður ekki lengur unað og mikilvægt að áfram verði sérstök áhersla á Vestfirði í samgönguáætlun og að ekki verði staðar numið þegar þeim framkvæmdum sem nú eru í ferli er lokið. Mikilvægt er mæta fyrirsjáanlegum vexti í atvinnulífinu á svæðinu s.s. fiskeldi og ferðaþjónustu og tryggja að hægt sé að koma fólki á milli byggðarlaga, afurðum og aðföngum til og frá svæðinu og ferðamönnum um svæðið allt árið. Í því ljósi er mikilvægt að horft verði til úrbóta á Vestfjarðaleiðinni. Jafnframt er ljóst að ein helsta forsenda aukinnar samvinnu og sameiningar sveitarfélaga á svæðinu er að samgöngur milli staða verði bættar.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar leggur áherslu á að fylgt verði þeirri stefnumörkun sem felst í Samgönguáætlun 2020-2034 og samþykkt var á Alþingi í júní á síðasta ári. Þar tiltekur Samgöngunefnd Alþingis nokkra jarðgangakosti sem komið hafi til tals í umfjöllun nefndarinnar og að settir verði fjármunir til rannsókna á þeim kostum. Nefndin leggur einnig áherslu á að skapa tækifæri til að vinna að fleiri en einu jarðgangaverkefni samtímis.

Vestfjarðastofa fékk Hrein Haraldsson fyrrum Vegamálastjóra til að vinna sértæka jarðgangaáætlun fyrir Vestfirði. Niðurstaða Hreins varðandi forgangsröðun jarðgangakosta er eins og segir í skýrslunni; „Ef reynt er að raða þeim eftir mikilvægi má segja að Skutulsfjörður-Álftafjörður og Hálfdán ættu að koma fyrst sem hættulegir og erfiðir vetrarvegir milli byggðarlaga á sama atvinnu- og þjónustusvæði.“ Hreinn nefnir einnig Klettsháls vegna flutninga á vetrum landleiðina í átt að vestur- og norðurlandi og að höfuðborgarsvæðinu. Af þessum tveimur mikilvægustu kostum eru göng á milli Skutulsfjarðar og Álfafjarðar nú þegar á samgönguáætlun. Það er því skynsamlegt að leggja áherslu á að klára það verkefni fyrst og í framhaldinu kæmi þá næstu framkvæmdir.

Gerð ganga milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar er afar brýnt verkefni út frá öryggissjónarmiðum. Á Súðavíkurhlíð eru skilgreindir 22 snjóflóðafarvegir og eru fjölmörg dæmi um snjóflóð og grjóthrun í hlíðinni. Vegagerðin og Snjóflóðasetur Veðurstofunnar fylgjast vel með öllum hættumerkjum og hafa gefið út viðvaranir og lokað hlíðinni ef svo ber undir. Árið 2018 féllu 61 flóð niður á veg samkvæmt talningu Vegagerðarinnar en bent skal á að fjölmargar viðvaranir og lokanir eru gefnar út á hverjum vetri til að hindra slys á fólki. Norðanverðir Vestfirðir eru eitt atvinnu- og búsetusvæði.

Samkvæmt vinnusóknarkönnun sem Byggðastofnun lét gera árið 2017 sækja tæp 30% vinnandi fólks í Súðavík vinnu til Ísafjarðar. Þónokkur fyrirtæki eru með starfsemi í Súðavík og í öðrum þéttbýliskjörnum á norðanverðum Vestfjörðum. Íbúar Súðavíkur sækja flesta sína grunnþjónustu, til að mynda heilbrigðisþjónustu, til Ísafjarðar.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar tekur undir þá forgangsröðun í jarðgangaframkvæmdum á Vestfjörðum sem koma fram í skýrslu Hreins. Sú forgangsröðun fellur einnig vel að þeim atriðum sem Vestfjarðastofa leggur til grundvallar við forgangsröðun jarðgangakosta.“

2.Sundstræti 36, eignarland og lóðarmál - 2020100045

Tillaga frá 552. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, sem fram fór 27. janúar 2021, um að bæjarstjórn heimili málsmeðferð skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

3.Stefnisgata 4. Umsókn um lóð fyrir fiskhjall á atvinnuhúsasvæði - 2019110025

Tillaga frá 552. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, sem fram fór 27. janúar 2021, um að bæjarstjórn heimili að umsækjandi fái lóð undir fiskþurrkunarhjall að Stefnisgötu 4, Suðureyri, skv. umsókn, með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna að verða.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

4.Hafnarbakki 1, Flateyri. Umsókn um lóð fyrir atvinnuhús - 2021010106

Tillaga frá 552. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, sem fram fór 27. janúar 2021, um að bæjarstjórn heimili að Valdimar Jónsson, f.h. Hjálms fasteigna ehf., fái lóð að Hafnarbakka 1, Flateyri, skv. umsókn, með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna að verða. Lóðarumsókn fellur út gildi hafi teikningar ekki borist Ísafjarðarbæ innan 6 mánaða og framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

5.Hafnarstræti 6 á Ísafirði. Umsókn um endurnýjun á lóðarleigusamningi - 2021010031

Tillaga frá 552. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, sem fram fór 27. janúar 2021, um að bæjarstjórn heimili endurnýjun lóðarleigusamnings fyrir Hafnarstræti 6, Ísafirði, með kvöð um gönguleið í gegnum undirgöng og lóð.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

6.Vallargata 5, Flateyri - Umsókn/sameining lóða - 2016110027

Tillaga frá 552. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, sem fram fór 27. janúar 2021, um að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðarleigusamnings fyrir Vallargötu 5, Flateyri.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

7.Áfangastaðastofa Vestfjarða - 2021010103

Tillaga frá 1139. fundi bæjarráðs, sem fram fór 1. febrúar 2021, um að bæjarstjórn heimili stjórn Vestfjarðastofu/FV að staðfesta samning um Áfangastaðastofu á Vestfjörðum við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og að samþykkja að Áfangastaðastofa á Vestfjörðum verði rekin sem deild innan Vestfjarðastofu sem tekur við verkefnum Markaðsstofu Vestfjarða.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

8.Nýsköpunarbærinn Ísafjörður - 2021010035

Tillaga frá 1139. fundi bæjarráðs, sem fram fór 1. febrúar 2021, um að bæjarstjórn samþykki að taka þátt í samstarfsverkefni við Vestfjarðastofu um Nýsköpunarmílu Ísafjarðar.

Þá er lögð fram tillaga frá Birgi Gunnarssyni, bæjarstjóra, um að Birgir Gunnarsson, Hafdís Gunnarsdóttir og Marzellíus Sveinbjörnsson, verði skipuð í stýrihóps verkefnisins, og að Heiða Jack, skipulagsfulltrúi, verði skipuð í vinnuhóp verkefnisins.
Til máls tóku: Kristján Þór Kristjánsson, forseti, Þórir Guðmundsson og Birgir Gunnarsson.

Forseti bar upp breytingatillögu um að bæjarstjórn samþykki að taka þátt í samstarfsverkefni við Vestfjarðastofu um Nýsköpunarmílu Ísafjarðar, að
bæjarstjóri verði í stýrihóp verkefnisins og finni tvo bæjarfulltrúa með sér í stýrihóp, auk þess sem Heiða Jack, skipulagsfulltrúi, verði skipuð í vinnuhóp verkefnisins.

Tillagan samþykkt 9-0.

9.Samstarfssamningur - Kómedíuleikhúsið - 2005090047

Tillaga frá 1139. fundi bæjarráðs, sem fram fór 1. febrúar 2021, um að bæjarstjórn samþykki samning Ísafjarðarbæjar við Kómedíuleikhúsið til tveggja ára, árin 2021 og 2022.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

10.Hóll á Hvilftarströnd. Eyðijörð, lögbýli, tekið til ábúðar og landbúnaðarstarfsemi. - 2021010104

Tillaga frá 1139. fundi bæjarráðs, sem fram fór 1. febrúar 2021, um að bæjarstjórn samþykki að taka lögbýlið Hól á Hvilftarströnd, fnr. 212-6295, sem er eyðijörð, aftur til ábúðar og landbúnaðarstarfsemi
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

11.Nefndarmenn 2018-2022 - 2018050091

Tillaga bæjarfulltrúa B-lista Framsóknarflokks um að Viðar Kristinsson verði kosinn varamaður í íþrótta- og tómstundanefnd, í stað Hákons Ernis Hrafnssonar, sem fulltrúi B-lista Framsóknarflokks.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

12.Atvinnu- og menningarmálanefnd - 155 - 2101010F

Fundargerð 165. fundar atvinnu- og menningarmálanefndar sem haldinn var 26. janúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í sjö liðum.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

13.Bæjarráð - 1138 - 2101022F

Fundargerð 1138. fundar bæjarráðs sem haldinn var 25. janúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í 13 liðum.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

14.Bæjarráð - 1139 - 2101029F

Fundargerð 1139. fundar bæjarráðs sem haldinn var 1. febrúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í 20 liðum.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

15.Íþrótta- og tómstundanefnd - 220 - 2101016F

Fundargerð 220. fundar íþrótta- og tómstundanefndar sem haldinn var 20. janúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í þremur liðum.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

16.Skipulags- og mannvirkjanefnd - 552 - 2101024F

Fundargerð 552. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldinn var 27. janúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í 16 liðum.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

17.Starfshópur um skipulag útivistarsvæða í Tungudal og Seljalandsdal - 10 - 2101017F

Fundargerð 10. fundar starfshóps um skipulag útivistarsvæða í Tungudal og Seljalandsdal sem haldinn var 20. janúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í einum lið.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

18.Umhverfis- og framkvæmdanefnd - 102 - 2011006F

Fundargerð 102. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar sem haldinn var 27. janúar 2021 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er í fimm liðum.
Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 17:27.

Er hægt að bæta efnið á síðunni?