Tilmæli til eigenda katta

Umhverfisfulltrúi og umhverfis- og framkvæmdanefnd Ísafjarðarbæjar minna kattaeigendur á reglur um að þeir hengi bjöllu á ketti sína og/eða hafi þá inni yfir varptíma fugla.

Bent er á samþykkt um kattahald í Ísafjarðarbæ þar sem segir í 10. grein:

Helstu varúðar-, aðgæslu- og umgengnisskyldur 
Eigendur og umráðamenn katta skulu gæta þess vel, að kettir þeirra valdi ekki hættu, óþægindum, óþrifnaði eða raski ró manna.

Eigendum katta er skylt að koma í veg fyrir að kettir þeirra séu á flækingi utan dyra frá kl. 24.00 að nóttu til kl. 07.00 að morgni. Forráðamönnum katta ber að taka tillit til fuglalífs á varptíma frá 1. maí til 31. ágúst, með því að hengja bjöllu á kött sinn, eða eftir atvikum að takmarka útiveru hans.

Þá er minnt á skyldur eigenda um að skrá og merkja sína ketti, auk þess að gelda fressketti eldri en sex mánaða.

Átak um að fanga villiketti hefst í sveitarfélaginu í vor. Villikattastofninn verður kortlagður í maí og í framhaldinu farið í aðgerðir samkvæmt 12. grein samþykktar um kattahald:

Lausir kettir, handsömun, geymsla, aflífun, kostnaður 
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar skal gera ráðstafanir til útrýmingar á villi- og eða flækingsköttum. Í því skyni er heimilt að koma fyrir búrum, agni eða sambærilegum tækjum til að fanga ketti.

Fangaða ketti skal færa í sérstaka kattageymslu og auglýsa handsömunina. Verði kattar ekki vitjað innan sjö sólarhringa frá auglýsingu er heimilt að ráðstafa honum til nýs eiganda. Að öðrum kosti er heimilt að aflífa hann.

Hafi ómerktur köttur verið handsamaður, er óheimilt að afhenda hann fyrr en að lokinni skráningu, örmerkingu, greiðslu eftirlitsgjalds og áfallins kostnaðar. Kostnaður við handsömun, örmerkingu, fóðrun, geymslu, auglýsingu eða aflífun kattar skal að fullu greiddur af eiganda.