Óbyggðanefnd: Svæði til meðferðar

svaedi-10b.jpg

Kröfur fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á svæði 10B, Ísafjarðarsýslum, bárust óbyggðanefnd 16. september 2020, sbr. 10. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Þær ná til 45 svæða en upplýsingar um afmörkun þeirra eru í kröfulýsingu og á kortum sem hér fara á eftir. Vakin er athygli á því að í 5. kafla kröfulýsingarinnar er að finna skýringar á einstökum kröfulínum.

Kort sem sýnir afmörkun svæðis 10B.

Óbyggðanefnd kallar nú eftir kröfum þeirra sem kunna að eiga öndverðra hagsmuna að gæta. Framlengdur kröfulýsingafrestur er til 22. mars 2021. Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga fást á skrifstofu óbyggðanefndar.

Vakin er athygli á því að Friðbirni E. Garðarssyni hrl. hefur verið veitt umboð til að fara með málið fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Aðrir væntanlegir kröfuhafar geta sett sig í samband við hann.

Landeigendur sem ætla að nýta sér þjónustu Friðbjörns vegna krafna sinna á hendur ríkinu skulu fylla út umboð og senda honum afrit umboðs í tölvupósti á fridbjorn@axlaw.is. Frumrit umboðs verður að berast í bréfpósti á Ax lögmannsþjónusta, Hlíðarsmára 6, 201 Kópavogur. Útprentað skjal er hægt að nálgast í afgreiðslu bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar.

Þegar gagnkröfur hafa borist verða heildarkröfur kynntar skv. 12. gr. þjóðlendulaga. Óbyggðanefnd rannsakar síðan málin, sem felur m.a. í sér umfangsmikla gagnaöflun í samvinnu við sérfræðinga á Þjóðskjalasafni Íslands, og úrskurðar að lokum um kröfur málsaðila. Leiði rannsókn nefndarinnar í ljós að einhver kunni að telja til eignarréttinda án þess að hafa lýst kröfu verður viðkomandi gefinn kostur á að gerast aðili máls, sbr. 3. mgr. 13. gr. þjóðlendulaga.

Sjá einnig:

Kröfulýsing ríkisins og fylgigögn hennar: