Vegagerðin – deildarstjóri umsjónardeildar á Vestursvæði

Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi til að sinna starfi deildarstjóra umsjónardeildar á Vestursvæði. Um er að ræða fullt starf á starfsstöð Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Starfssvið

Leitað er eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði. Sjá til þess að ástand vega, vegsvæða og vegamannvirkja sé þannig að ekki stafi hætta af fyrir vegfarendur og umferð gangi sem greiðast og öruggast fyrir sig. Starfið er fjölbreytt og krefjandi, meðal verkefna deildarstjóra er yfirumsjón með rekstri þjónustustöðva. Ábyrgð á verkefnum í sumar- og vetrarþjónustu á svæðinu ásamt viðhaldi malarvega. Yfirumsjón málaflokka tengdum landsvegum, styrkvegum, þjóðvegum í þéttbýli, reiðvegum og girðingum.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg.
  • Reynsla af ámóta störfum er kostur.
  • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
  • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
  • Frumkvæði og faglegur metnaður.
  • Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
  • Góð íslenskukunnátta.
  • Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2019. Umsóknir berist á netfangið: starf@vegagerdin.is.

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem sem óskað er eftir, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Þór Sævarsson svæðisstjóri Vestursvæðis, netfang: palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is, sími: 522 1000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Var efnið á síðunni hjálplegt?