Sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær auglýsir laust til umsóknar 100% starf sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs. Meginhlutverk umhverfis- og eignasviðs er að fara með skipulags- og byggingarmál sveitarfélagsins, fara með alla eignaumsjón og rekstur vatns- og fráveitu.  Sviðsstjóri ber jafnframt ábyrgð á rekstri Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. sem á ríflega 100 íbúðir til útleigu.

 

Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starfið. Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart bæjarstjóra í öllum störfum sínum og ákvörðunum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember næstkomandi. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum, eru hvattir til að sækja um.

 

Verksvið sviðsstjóra:

 •      Ábyrgð á þjónustu, rekstri og starfsmannamálum sviðsins
 •          Ábyrgð og umsjón með umhverfis-, skipulags- og byggingarmálum
 •          Framkvæmdastjórn fyrir Fasteignir Ísafjarðarbæjar
 •          Ábyrgð á verklegum framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins og opnum svæðum í eigu þess
 •          Ábyrgð á útboðum, gerð útboðsgagna og verksamninga vegna framkvæmda
 •          Umsjón með gerð fjárhagsáætlana og kostnaðareftirliti

Menntunar og hæfnikröfur:

 •          Meistarapróf á sviði verk- eða tæknigreina æskilegt
 •          Önnur háskólamenntun sem nýtist í starfinu er kostur
 •          Stjórnunarreynsla, leiðtoga- og stjórnunarhæfni
 •          Reynsla og þekking á gerð kostnaðaráætlana, fjárhagsáætlana og samninga
 •          Góð hæfni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
 •          Frumkvæði og metnaður
 •          Góð skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
 •          Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 •          Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, önnur tungumálakunnátta kostur

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar (gudmundur@isafjordur.is) í síma 450-8000 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

 

Í sveitarfélaginu búa tæplega 4000 íbúar en Ísafjarðarbær varð til þann 1. júní 1996 við sameiningu sex sveitarfélaga. Bæjarfélagið er víðfeðmt og nær allt frá Arnarfirði að sunnanverðu að Geirólfsnúpi á Hornströndum. Byggðarkjarnar sveitarfélagsins eru fimm: Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, Suðureyri og Þingeyri.

Ísafjarðarbær er skemmtilegur og litríkur bær með fjölbreytt menningarlíf. Bærinn hefur upp á margt að bjóða; öfluga og framsækna skóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, blómlegt tónlistarlíf, góða þjónustu og verslanir, eitt besta skíðasvæði landsins og endalausa möguleika til að njóta einstakrar náttúru svæðisins. Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má nálgast á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,  www.isafjordur.is.

-Við þjónum með gleði til gagns-

Var efnið á síðunni hjálplegt?