Grunnskólinn á Suðureyri – Grunnskólakennari

Laust er til umsóknar við Grunnskólann á Suðureyri 70% starf grunnskólakennara við ýmsar kennslugreinar. Í dag eru nemendur Grunnskóla Suðureyrar rúmlega 40. Einkunnarorð skólans eru ástundun, árangur og ánægja. Í skólanum er unnið með Uppbyggingarstefnu í öllum samskiptum, verið er að innleiða leiðsagnarnám og lögð er áhersla á að kennarar fikri sig áfram á sviði tækni-og nýsköpunar. Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2021.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast kennslu samkvæmt markmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans
 • Skipuleggur kennslu sína í samræmi við markmið grunnskólalaga og með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda hverju sinni
 • Fylgist með námi, þroska og félagslegu gengi nemenda sinna.
 • Hefur forgöngu um aðgerðir ef eitthvað bregður út af varðandi nám eða annað
 • Sér um vitnisburð og skýrslugerð varðandi nemendur.
 • Fylgist með skólasókn nemenda og skráir hana samkvæmt fyrirmælum
 • Er í samstarfi við foreldra og samfélag eftir því sem viðeigandi er

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi í grunnskóla
 • Jákvæðni, lipurð og færni í samskipum og skipulagsfærni
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk stundvísi og samviskusemi
 • Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti
 • Góð færni á sviði tækni og nýsköpunar er æskileg

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við KÍ.

Umsóknum skal skilað til Jónu Benediktsdóttur skólastjóra á netfangið jonab@isafjordur.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og afrit af leyfisbréfi. Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2021. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.


Allar nánari upplýsingar veitir Jóna í síma 450-8395 eða í gegnum tölvupóst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum áhugasama, óháð kyni til að sækja um starfið. Vakin er athygli á markmiði mannréttindastefnu Ísafjarðarbæjar að jafna kynjaskiptingu innan starfsgreina og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

 

-Við þjónum með gleði til gagns-

 

Var efnið á síðunni hjálplegt?