Grunnskólinn á Ísafirði - Skólastjóri

Ísafjarðarbær auglýsir stöðu skólastjóra við Grunnskólann á Ísafirði lausa til umsóknar. Leitað er að öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga til að leiða þróttmikið skólastarf. Um er að ræða 100% starf frá 1. ágúst 2022.

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ öllum búa um 3800 íbúar. Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
 • Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild
 • Að stýra skólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf kennara og kennslureynsla á grunnskólastigi
 • Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða á sviði uppeldis- og menntunarfræða æskileg
 • Lipurð í samstarfi, sveigjanleiki og framúrskarandi hæfni í samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar
 • Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri
 • Vilji og hugmyndaauðgi til að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu
 • Reynsla af þátttöku í þróunarstarfi kostur

Í dag eru nemendur Grunnskólans á Ísafirði um 380 og eru einkunnarorð skólans virðing, samhugur og menntun. Skólinn er byggður sem einsetinn skóli og fer öll kennsla fram undir sama þaki, utan íþrótta- og sundkennslu. Undanfarin ár hefur skólinn unnið eftir uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og verið þátttakandi í vinaliðaverkefninu. Næsti yfirmaður skólastjóra er sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs.

Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknafrestur er til og með 2. júní 2022.

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), afrit af leyfisbréfi til kennslu og prófskírteinum, ásamt rökstuðningi fyrir hæfi til að sinna starfinu. Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í netfangið baldurjo@isafjordur.is.

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs, Hafdís Gunnarsdóttir, í síma 450-8000 og í gegnum tölvupóst: hafdisgu@isafjordur.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum áhugasama, óháð kyni til að sækja um starfið. Vakin er athygli á markmiði mannréttindastefnu Ísafjarðarbæjar að jafna kynjaskiptingu innan starfsgreina og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

-Við þjónum með gleði til gagns-

 

Er hægt að bæta efnið á síðunni?