Flřtilei­ir

Mßlefnasamningur D og B lista frß 11. j˙nÝ 2010

D-listi Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ og B-listi Framsóknarfélags Ísafjarðarbæjar gera með sér eftirfarandi

 

MÁLEFNASAMNING

 

Listarnir mynda meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar kjörtímabilið 2010 - 2014.

 

Forseti bæjarstjórnar verður af D-lista fyrsta og þriðja ár kjörtímabilsins, en af B-lista annað og fjórða árið. Fyrsti varaforseti verður af B-lista fyrsta og þriðja árið en af D-lista annað og fjórða árið.

 

Formaður bæjarráðs verður af D-lista allt kjörtímabilið en varaformaður verður af B-lista allt kjörtímabilið.

Auglýst verður eftir bæjarstjóra samkvæmt sérstöku samkomulagi samstarfsflokkanna.

 

Fjármál og stjórnsýsla

Samstarfsflokkarnir leggja áherslu á ábyrga fjármálastjórn. Megináherslan verður á að tryggja grunnþjónustu við íbúana og að bæjarsjóður og stofnanir hans verði reknar samkvæmt fjárhagsáætlun og með ítrustu hagkvæmni að leiðarljósi.

 

Lögð verður áhersla á að aðgengi íbúa að upplýsingum, reglum, verklagsreglum og öðru því sem snýr að rekstri bæjarins verði aukið á heimasíðu bæjarins. Rekstur bæjarins og undirstofnana hans sem og stjórnskipulag verður tekið til skoðunar á kjörtímabilinu í samvinnu við starfsfólk með það að markmiði að skýra betur boðleiðir, ábyrgð, og verklag innan stjórnsýslunnar.

 

Undirbúningur vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðra verður forgangsverkefni og samstarf við Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra og Styrktarfélag fatlaðra verður hluti af undirbúningnum.

 

Samskipti við ríkisvaldið

Hagsmunagæsla sveitarfélagsins gagnvart ríkisvaldinu og opinberum stofnunum er lykilatriði í störfum bæjarstjórnar á öllum sviðum samfélagsins.

 

Helstu málefnin sem meirihlutinn mun berjast fyrir eru: Bygging hjúkrunarheimilis, úrbætur í samgöngumálum, fjarskiptamálum, orkumálum, jöfnun flutningskostnaðar og öðrum þeim atriðum sem snúa að samkeppnishæfni svæðisins.  Í samstarfi við önnur vestfirsk sveitarfélög mun meirihlutinn vinna að því að fá viðurkenningu ríkisvaldsins á skipulagsvaldi sveitarfélagsins á standsvæðum. Meirihlutinn mun standa vörð um og vinna að fjölgun starfa á vegum ríkisins í sveitarfélaginu og vinna ötullega að hverjum þeim málum sem styrkt geta byggð á svæðinu. 

 

Skipuð verður byggingarnefnd hjúkurnarheimilis sem skal vinna að byggingu hjúkrunarheimilis á Torfnesi.

 

Umhverfis- og skipulagsmál

Áfram verður unnið að framtíðarlausn í sorpmálum í Ísafjarðarbæ sem miðar að hagkvæmri og umhverfisvænni hirðingu og förgun sorps. Gáma- og urðunarsvæði verða endurskipulögð. Leitað verður að nýjum urðunarstað innan sveitarfélagsins sem leyst getur núverandi urðunarstað af hólmi.  Skipuð verður þriggja manna nefnd sem vinnur samkvæmt stefnu bæjarstjórnar í sorpmálum sveitarfélagsins og starfar út kjörtímabilið.

 

Haldin verða íbúaþing þar sem unninn verður grunnur að framtíðarsýn bæjarbúa í ýmsum framfaramálum. Þeirri vinnu verður fylgt eftir af nefndum bæjarins. Með þessum hætti verður m.a. unnin framtíðarsýn fyrir „Hina fögru fimm“ og fyrir hafnir Ísafjarðarbæjar til næstu 10 – 15 ára, sem meðal annars taki afstöðu til uppbyggingar Sjósportmiðstöðvar á Ísafirði og landfyllingar á Torfnesrifi.

 

Atvinnulíf

Hvatt verður til samstarfs stofnana, fyrirtækja, félagasamtaka og einstaklinga um eflingu byggðarlagsins í atvinnu- og menningarmálum sem og á öðrum sviðum. Blómleg byggð og efling atvinnulífs er forsenda aukinna tekna sveitarfélagsins og því grundvallarverkefni.

 

Unnin verður að nýju stefna Ísafjarðarbæjar í atvinnumálum. Haldið verður þing íbúa og hagsmunaaðila til að leggja grunninn að þeirri vinnu.

 

Skóla- og fjölskyldumál

Meirihlutinn hefur að markmiði að grunn- og leikskólar bæjarins verði til fyrirmyndar á landsvísu. Flokkarnir leggja á það áherslu að grunnskólar verði í hverju byggðalagi en hver skóli skilgreini sérstöðu sína og áherslur í starfi með nemendum.

Rekstur grunn- og leikskóla verður skoðaður með tilliti til kostnaðar foreldra, t.d. af matarkaupum og leikskólagjöldum.

 

Markmið Lýðheilsustöðvar verða höfð að leiðarljósi vegna mataræðis og hreyfingar skólabarna. Forvarnir verða efldar með tilliti til almennrar velferðar barna undir forystu Skóla- og fjölskylduskrifstofu í samvinnu við foreldra, félagasamtök og skólana.

Til að auðvelda börnum á grunnskólaaldri að vera virkir þátttakendur í félagslífi verður gjaldfrítt í strætó fyrir grunnskólabörn.

 

Íþróttir og tómstundir

Samstarfsflokkarnir leggja áherslu á að hefja sem fyrst stefnumörkun í samstarfi við HSV um íþrótta- og tómstundastarf í sveitarfélaginu, þar með talið mannvirkjagerð. Óskað verði eftir aðkomu íbúa og annarra hagsmunaaðila að því verkefni. Lögð verði sérstök áhersla á uppbygginu íþróttastarfs barna og unglinga.

 

Stefnumörkun þessi hefjist með íbúaþingi og ljúki eigi síðar en í árslok 2011.

 

Jafnréttismál

Unnið verður að innleiðingu Evrópusáttmálans um jafnrétti.

 

Unnin verður stefnumótun um lagfæringar á samgöngumannvirkjum og fasteignum með tilliti til aðgengis fatlaðra undir stjórn sérstaks starfshóps.

 

Önnur samningsatriði

Að öðru leyti er samkomulag um að vinna að málum á vettvangi bæjarmála á grundvelli stefnumála flokkanna sem þeir unnu hvor fyrir sig í aðdraganda kosninganna og eru hluti af samningi þessum (sjá fylgiskjal nr. 1 (B-listi) og nr. 2 (D-listi).

 

Hesteyri  11. júní 2010

 

B-listi Framsóknarflokks                              D- listi Sjálfstæðisflokks

 


_____________________________                 _____________________________
Albertína F Elíasdóttir                                   Eiríkur F Greipsson

Vi­bur­adagatal
« Nˇvember »
S M Ů M F F L
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Vefumsjˇn